Nieuws

Nieuwe mogelijkheden zorgwonen slaan aan

Vorig jaar werden er in het Omgevingsloket  490 meldingen gedaan voor het creëren van een zorgwoning, dat zijn er 129 meer dan in 2021, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. 65 van die meldingen hadden betrekking op zorgwoningen in een bijgebouw of in een tijdelijke unit. Deze nieuwe manier om nabije zorg te verlenen, komt duidelijk tegemoet aan een maatschappelijke vraag.

Opnieuw 4500 afgeschafte busritten tussen Antwerpen en Turnhout in 2022

In 2022 werd 4,6% van de voorziene busritten tussen Antwerpen en Turnhout niet gereden. In totaal gaat het om 4507 ritten, een stijging met 174,8 procent tegenover 2021, want toen werden ‘slechts’ 1640 ritten geschrapt. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister voor Mobiliteit. 68% van de geschrapte ritten was te wijten aan het tekort aan personeel. De druk op de arbeidsmarkt geldt natuurlijk voor  verschillende sectoren, maar het is jammer dat reizigers die zelf geen wagen hebben of de auto aan de kant willen laten staan, hierdoor vaak te weinig kunnen rekenen op het openbaar vervoer.

Spitsstroken vorig jaar opvallend vaak open wegens verkeerswerken en vakantiedrukte

Vorig jaar werden voor de spitsstrook langs de E313 109 afwijkende openingsmomenten geregistreerd. Dat is ongeveer evenveel als in het jaar voor corona, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. Vaker dan voorheen lagen echter verkeerswerken aan de basis daarvan. De spitsstrook langs de E19 was dan weer veel vaker open dan voor corona. Dat had vooral te maken met vakantiedrukte tijdens de weekends.

Cd&v wil elke Vlaming het recht geven op niet-digitale dienstverlening

Steeds vaker zijn we voor basisdienstverlening zoals het raadplegen van je persoonlijk medisch dossier, het invullen van je belastingbrief of informatie inwinnen over je pensioendossier aangewezen op digitale aanvragen. Maar niet iedereen is mee op deze digitale trein. Dat zorgt bij vele mensen voor moeilijkheden en drempels bij het verkrijgen van basisdienstverlening. Voor cd&v moet menselijk contact bij dienstverlening het uitgangspunt blijven. Het is niet omdat het digitaal kan, dat het digitaal moet. Daarom pleit de cd&v voor het verankeren van het recht op niet-digitale dienstverlening. Concreet stelt de partij voor dat voor basisdienstverlening zoals overheidsdiensten, ziekenhuizen, banken, postkantoren, energie -en telecomdiensten, openbaar vervoer en mutualiteiten altijd een niet-digitale optie moeten aanbieden bij elke vorm van dienstverlening.

twee nieuwe rolstoelvriendelijke voetgangerscirkels geven alle Zoerselaars de kans om te bewegen

Het is niet nodig om intensief te sporten om de positieve gevolgen van bewegen te voelen. Een fijne wandeling is al een hele stap in de goede richting! Ook voor ouderen of mensen die minder goed te been zijn, is wandelen deugdzaam. Daarom werkte gemeente & ocmw Zoersel twee voetgangerscirkels uit op haar grondgebied. Op 30 maart '23 werden de rolstoeltoegankelijke routes ingestapt. Meteen de aftrap van een voorjaar vol bewegen.

Bijna 300.000 leerlingen krijgen gezonde tussendoortjes dankzij ‘Oog voor Lekkers’

Scholen die deelnemen aan ‘Oog voor Lekkers’ krijgen een subsidie om hun leerlingen wekelijks een gezond tussendoortje aan te bieden. Dit schooljaar schreven zich maar liefst 1319 scholen in, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns. Steeds meer scholen engageren zich om hun leerlingen gezonde keuzes te laten maken. Een prima investering, want jong geleerd is oud gedaan.

Nog minder dan een kwart van de overledenen wordt begraven

Het aandeel crematies nam in Vlaanderen in 2022 verder licht toe. Met 51.083 crematies op 67.516 overlijdens werd in 75,7% van de overlijdens geopteerd voor een crematie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur. De trend om vaker te kiezen voor een crematie dan voor een begraving van het stoffelijk overschot is al jaren zichtbaar. De voorbije 10 jaar steeg het aandeel crematies jaar na jaar, van 63,3% in 2013 naar 75,7% in 2022. Voor het tweede jaar op rij wordt de kaap van 75% overschreden.

Aantal oproepen bij chatbox rond kindermishandeling en kindermisbruik gestegen tot 90 per maand

In 2022 zag Nupraatikerover.be, de chatbox gericht op kinderen en jongeren die slachtoffer zijn of vragen hebben over seksueel misbruik en kindermishandeling, een stijging van 16 procent in het aantal gevoerde gesprekken tegenover 2021, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De chatbox wint aan bekendheid en jongeren durven blijkbaar meer in gesprek gaan. Dat is positief. Anderzijds baart het feit dat veel jongeren zich wenden tot de chatbox zorgen over het aantal jongeren dat slachtoffer is van misbruik of mishandeling. De meest gemelde problematiek blijft seksueel misbruik en de meerderheid van de chatters blijven meisjes.

Hoge nood aan een echt toiletbeleid

Er is in Vlaanderen te weinig aandacht voor openbare toiletten, dat vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Daarom komt het parlementslid met een ‘toiletplan’. In dit plan pleit ze onder meer voor meer publieke en toegankelijke toiletten, voor een tool die alle informatie over die toiletten verzamelt en een uniforme toiletpas die de toegang tot sanitair voor mensen met bepaalde aandoeningen gemakkelijker maakt.

50 procent meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn

De Lijn registreerde vorig jaar 135 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes. Dat zijn er beduidend meer dan in de voorgaande jaren, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit. De bereidheid om ongewenste situaties aan te kaarten lijkt toegenomen en dat is een goede zaak. Alleen op basis van een betrouwbare stand van zaken kunnen gepaste maatregelen genomen worden.