Pagina's met de tag "lokaal"

Verouderde onteigeningsplannen oorzaak van bijkomende vertraging voor fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle

Door een noodzakelijke herziening van de onteigeningsplannen heeft het dossier voor de aanleg van een volwaardig en veilig fietspad langs de Antwerpsesteenweg (N12) tussen Sint-Antonius en Westmalle nog maar eens bijkomende vertraging opgelopen, zo vernam Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers. Voor de aanleg zijn 216 grondinnames nodig. De initiële onteigeningsplannen en de hierop gebaseerde raming dateren echter van 2016, waardoor een herziening zich opdrong. “Dat maakt dat zelfs de dossiers van mensen die een deel van hun perceel vrijwillig willen afstaan, blijven aanslepen”, zegt Schryvers.

Nieuw fietspad tussen Oostmalle en Zoersel nog niet voor meteen

Wie hoopte op een snelle realisatie van een veilig fietspad langs de Lierselei (N14) tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel zal nog meer geduld moeten hebben. In antwoord op een parlementaire vraag vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers dat het departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos verder onderzoek hebben gevraagd  naar mogelijke varianten. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen geen verdere stappen worden gezet voor goedkeuring van de projectnota, noch voor de noodzakelijke verwerving van gronden. “Terwijl iedereen weet hoe noodzakelijk de aanleg van een veilig fietspad is”, zucht Schryvers, “Het is echt hoog tijd dat Vlaanderen van de veiligheid van fietsers een prioriteit maakt. Zeker ook in onze regio zijn er nog diverse fietspaden waarvan het dossier maar blijft aanslepen.”

Opnieuw 4500 afgeschafte busritten tussen Antwerpen en Turnhout in 2022

In 2022 werd 4,6% van de voorziene busritten tussen Antwerpen en Turnhout niet gereden. In totaal gaat het om 4507 ritten, een stijging met 174,8 procent tegenover 2021, want toen werden ‘slechts’ 1640 ritten geschrapt. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister voor Mobiliteit. 68% van de geschrapte ritten was te wijten aan het tekort aan personeel. De druk op de arbeidsmarkt geldt natuurlijk voor  verschillende sectoren, maar het is jammer dat reizigers die zelf geen wagen hebben of de auto aan de kant willen laten staan, hierdoor vaak te weinig kunnen rekenen op het openbaar vervoer.

Spitsstroken vorig jaar opvallend vaak open wegens verkeerswerken en vakantiedrukte

Vorig jaar werden voor de spitsstrook langs de E313 109 afwijkende openingsmomenten geregistreerd. Dat is ongeveer evenveel als in het jaar voor corona, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. Vaker dan voorheen lagen echter verkeerswerken aan de basis daarvan. De spitsstrook langs de E19 was dan weer veel vaker open dan voor corona. Dat had vooral te maken met vakantiedrukte tijdens de weekends.

twee nieuwe rolstoelvriendelijke voetgangerscirkels geven alle Zoerselaars de kans om te bewegen

Het is niet nodig om intensief te sporten om de positieve gevolgen van bewegen te voelen. Een fijne wandeling is al een hele stap in de goede richting! Ook voor ouderen of mensen die minder goed te been zijn, is wandelen deugdzaam. Daarom werkte gemeente & ocmw Zoersel twee voetgangerscirkels uit op haar grondgebied. Op 30 maart '23 werden de rolstoeltoegankelijke routes ingestapt. Meteen de aftrap van een voorjaar vol bewegen.

Weinig of geen vooruitgang in dossier fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle

Sinds juni 2022 werd er geen enkel bijkomend akkoord gesloten voor de noodzakelijke grondverwervingen voor de aanleg van een nieuw fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius. Het enige dat er gebeurde, is dat er bijkomend 12 aktes werden verleden voor gronden waarvoor voordien al een akkoord bestond. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit. Schryvers reageert ontgoocheld. In september 2022 voerde de Fietsersbond samen met de gemeenten Zoersel en Malle nog actie voor een snellere realisatie. Uit de info die ik nu bekwam kan ik niet anders dan concluderen dat er sedertdien maar bitter weinig gebeurd is.

Aanvragen voor investeringen in hoevewinkels terug op niveau van voor corona

In 2022 werden er voor de provincie Antwerpen 16 aanvragen voor het installeren en inrichten van hoevewinkels goedgekeurd. Dat zijn er minder dan tijdens de coronaperiode en ongeveer evenveel als de jaren voor corona. Katrien Schryvers vroeg de de cijfers op via een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns (cd&v), Dat er jaar na jaar aanvragen blijven komen, maakt dat het aantal hoevewinkels, waar de consument terechtkan voor aankopen via de korte keten, blijft toenemen. Positief nieuws dus.