Pagina's met de tag "onderwijs"

Nood aan mantelzorgstatuut in het (hoger) onderwijs

Cd&v steunt die oproep om een mantelzorgstatuut in te voeren in het (hoger) onderwijs. Eerder drong de partij er al op aan in het Vlaams parlement en de oproep zit ook vervat in het verkiezingsprogramma van de partij. Volgens Vlaams parlementslid en Antwerps lijsttrekker voor cd&v Katrien Schryvers verdienen de vele jonge mantelzorgers meer steun. “Jongeren die thuis ook mantelzorger zijn kijken tegen heel wat uitdagingen aan, zowel praktisch als emotioneel. Wat zij doen voor een naaste is van onschatbare waarde, we moeten die jongeren ondersteunen waar mogelijk.”

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Sterker inzetten op mantelzorgvriendelijke scholen

Duizenden kinderen en jongeren in Vlaanderen dragen mee zorg voor een ziek of gehandicapt gezinslid, dat zijn dus verschillende jonge mantelzorgers op elke school. Daarom is het belangrijk dat scholen extra aandacht besteden aan deze leerlingen, voor wie de schooltaken soms zwaarder vallen dan voor anderen. Samana werkte voor deze doelgroep het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’ uit. Sinds 2017 namen 27 scholen hieraan deel, dat vernam Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaamse minister voor Onderwijs. “Het is goed dat deze scholen al extra aandacht besteden aan leerlingen die thuis mantelzorgtaken opnemen, maar hun voorbeeld zou nog veel breder gevolgd mogen worden”, vindt Schryvers.

Meer pleegkinderen studeren verder in het hoger onderwijs

Steeds meer jongeren die in een pleeggezin verblijven, volgen ook hoger onderwijs binnen de pleegzorgsituatie. Sinds de inwerkingtreding van het decreet pleegzorg, waarvan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers hoofdindiener was, steeg hun aantal van 96 in het academiejaar 2015-2016 tot 329 in het voorbije academiejaar, een stijging van maar liefst 242,7 procent. Dat vernam Schryvers in antwoord op parlementaire vragen die ze hierover stelde. “Ongetwijfeld heeft de automatische toekenning van een studietoelage en het feit dat we pleegzorg mogelijk hebben gemaakt tot de leeftijd van 25 jaar, aan de basis hiervan. De decretale maatregelen missen dus hun effect niet”, aldus Schryvers.

Tevreden dat kotlabel er eindelijk komt

Vrijdag 14 juni 2023 besliste de Vlaamse regering dat er in elke studentenstad één uniform kotlabel komt.

Bijna 300.000 leerlingen krijgen gezonde tussendoortjes dankzij ‘Oog voor Lekkers’

Scholen die deelnemen aan ‘Oog voor Lekkers’ krijgen een subsidie om hun leerlingen wekelijks een gezond tussendoortje aan te bieden. Dit schooljaar schreven zich maar liefst 1319 scholen in, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns. Steeds meer scholen engageren zich om hun leerlingen gezonde keuzes te laten maken. Een prima investering, want jong geleerd is oud gedaan.

Dankzij aanpassing decreet genieten dit schooljaar bijkomend 377 pleegkinderen van schooltoeslag

Het aantal leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat omwille van een plaatsing in een pleeggezin een schooltoeslag geniet, is op acht schooljaren tijd met maar liefst 78,7 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op parlementaire vragen. Dat sinds twee schooljaren door een voorstel van decreet van Schryvers ook kinderen die van pleeggezin veranderen kunnen genieten van de schooltoeslag, maakt voor dit schooljaar alleen al een verschil voor 377 pleegkinderen, leidt Schryvers af uit het antwoord van minister voor welzijn Hilde Crevits.

Eindelijk stappen naar monitoringssysteem voor studentenkamers

Het Steunpunt Wonen zal dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de opstart van een monitoringssysteem voor de vraag naar en het aanbod aan studentenkamers, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele. "Eindelijk!", reageert Schryvers, die de vraag naar registratie al lang stelt, “Het is immers enkel als je zicht hebt op het juiste aanbod en de noden die er zijn, dat ook kan worden berekend waar en met hoeveel het aanbod moet toenemen. Enkel zo kunnen de juiste beslissingen hiertoe worden genomen.”