Nieuws

Aantal oproepen bij Eetexpert nooit zo hoog als in 2022

De helpdesk van Eetexpert vzw, de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, ontving vorig jaar 1726 oproepen. Dat is 18,4% meer dan in 2021 en een toename met maar liefst 277,7% tegenover 2019, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Van het totaal aantal oproepen kreeg ook zo’n 20% meer een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp. De wachtlijsten voor gespecialiseerde afdelingen zijn het voorbije jaar wel afgenomen met zo’n 33%. Het is goed dat veel ouders die eetproblemen bij hun kinderen opmerken de weg vinden naar Eetexpert. Zij krijgen er advies, ondersteuning en indien nodig een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

Dankzij aanpassing decreet genieten dit schooljaar bijkomend 377 pleegkinderen van schooltoeslag

Het aantal leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat omwille van een plaatsing in een pleeggezin een schooltoeslag geniet, is op acht schooljaren tijd met maar liefst 78,7 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op parlementaire vragen. Dat sinds twee schooljaren door een voorstel van decreet van Schryvers ook kinderen die van pleeggezin veranderen kunnen genieten van de schooltoeslag, maakt voor dit schooljaar alleen al een verschil voor 377 pleegkinderen, leidt Schryvers af uit het antwoord van minister voor welzijn Hilde Crevits.

Aantal werkstraffen blijft enorm hoog

Vorig jaar ontvingen de justitiehuizen 5498 werkstraffen, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. Dat zijn er ongeveer 300 minder dan in recordjaar 2021, maar nog altijd beduidend meer dan in alle voorgaande jaren. Verkeersovertredingen, eigendomsdelicten en drugsdelicten vorm blijven de top drie uitmaken van feiten waarvoor het vaakst werkstraffen worden uitgesproken. Om zoveel werkstraffen ook effectief te kunnen laten uitvoeren, is het noodzakelijk om in te zetten op een voldoende gebiedsdekkend aanbod aan prestatieplaatsen.

Weinig of geen vooruitgang in dossier fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle

Sinds juni 2022 werd er geen enkel bijkomend akkoord gesloten voor de noodzakelijke grondverwervingen voor de aanleg van een nieuw fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius. Het enige dat er gebeurde, is dat er bijkomend 12 aktes werden verleden voor gronden waarvoor voordien al een akkoord bestond. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit. Schryvers reageert ontgoocheld. In september 2022 voerde de Fietsersbond samen met de gemeenten Zoersel en Malle nog actie voor een snellere realisatie. Uit de info die ik nu bekwam kan ik niet anders dan concluderen dat er sedertdien maar bitter weinig gebeurd is.

Aanvragen voor investeringen in hoevewinkels terug op niveau van voor corona

In 2022 werden er voor de provincie Antwerpen 16 aanvragen voor het installeren en inrichten van hoevewinkels goedgekeurd. Dat zijn er minder dan tijdens de coronaperiode en ongeveer evenveel als de jaren voor corona. Katrien Schryvers vroeg de de cijfers op via een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns (cd&v), Dat er jaar na jaar aanvragen blijven komen, maakt dat het aantal hoevewinkels, waar de consument terechtkan voor aankopen via de korte keten, blijft toenemen. Positief nieuws dus. 

Graag meer koppelkamers in woonzorgcentra

Al 55 woonzorgcentra in Vlaanderen bieden de mogelijkheid aan een zelfredzame partner van een bewoner om ook in het woonzorgcentrum te verblijven. In totaal gaat het over 246 plaatsen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Naar aanleiding van Valentijn roept Schryvers woonzorgcentra op om hier nog meer werk van te maken. Zeker bij nieuwbouw of renovatiewerken zou de reflex voor het creëren van zogenaamde koppelmakers moeten worden gemaakt. Zo worden oudere koppels omwille van de zorgnood van één van hen niet tegen wil en dank gescheiden.  Daarenboven stelt Schryvers voor om dezelfde mogelijkheid aan te bieden in centra voor kortverblijf.

Eindelijk stappen naar monitoringssysteem voor studentenkamers

Het Steunpunt Wonen zal dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de opstart van een monitoringssysteem voor de vraag naar en het aanbod aan studentenkamers, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele. "Eindelijk!", reageert Schryvers, die de vraag naar registratie al lang stelt, “Het is immers enkel als je zicht hebt op het juiste aanbod en de noden die er zijn, dat ook kan worden berekend waar en met hoeveel het aanbod moet toenemen. Enkel zo kunnen de juiste beslissingen hiertoe worden genomen.”

Voorstellen Schryvers mee opgenomen in nieuwe regelgeving begraafplaatsen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers is tevreden met de wijzigingen aan de regelgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Schryvers schreef de voorbije jaren al drie conceptnota’s over het thema en was initiatiefnemer van verschillende decreetswijzigingen ter zake, zoals de natuurbegraafplaatsen of het recht dat ouders enkele jaren geleden kregen om hun ongeboren kindje te begraven of te cremeren, ongeacht de duur van de zwangerschap. Iedereen heeft recht op een waardig afscheid. Wanneer mensen denken aan of bezig zijn met afscheid nemen, willen ze daar steeds vaker een persoonlijke toets aan geven. Het beleid moet daarop inspelen, want die persoonlijke invulling helpt nabestaande in het verwerken van hun verdriet. Daarnaast speelt hoe langer hoe meer het ecologische aspect een rol bij de keuze voor de lijkbezorging en een laatste rustplaats. Het is dan ook een goede zaak dat de bestaande regelgeving onder de loep werd genomen en zal worden geactualiseerd.

Geef pleegouders altijd het laagste tarief kinderopvang

Om meer pleegouders te overtuigen een jong pleegkind op te vangen wil Vlaams parlementslid Katrien Schryvers de mogelijkheid om in de kinderopvang een plek te vinden voor een pleegkind verruimen. Concreet stelt ze voor dat pleegouders van jonge pleegkinderen in opvanginitiatieven die niet werken met een inkomenstarief dezelfde lage prijs betalen als pleegouders die een pleegkindje brengen naar een opvanginitiatief dat wel werkt met inkomenstarief. Dit kan door het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor pleegkindjes. Het verlaagt de drempel voor ouders om zich kandidaat te stellen als pleegouders. Het parlementslid diende hierover vandaag een conceptnota in in het Vlaams Parlement.

Vlaamse meerderheid wil ouders die levenloos geboren kindje verliezen meer erkenning en ondersteuning geven

In een voorstel van resolutie vragen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een betere ondersteuning voor ouders van een levenloos geboren kind. Concreet pleiten ze voor een betere registratie, garantie op een menswaardige behandeling van het stoffelijk overschot, en meer maatschappelijke erkenning en ondersteuning van ouders die zwangerschapsverlies meemaken. “Er bestaat grote diversiteit in de manier waarop ouders zwangerschapsverlies verwerken. Daarom is er nood aan verschillende handvatten die elk op een eigen manier kunnen helpen om met dit verlies om te gaan”, zo klinkt het.