Ouderen

Ouder mogen worden, is een geschenk! Ouderen zijn geen kost, maar net een meerwaarde. Want wie let er op de kleinkinderen als de ouders zijn gaan werken? En wie houdt het verenigingsleven en vrijwilligerswerk draaiende? En wie het toch wat moeilijker krijgt, moet de nodige zorg kunnen krijgen.

nieuws uit ouderen

Aanbod aangepaste sociale woningen stijgt te traag

Het aantal aangepaste sociale huurwoningen neemt maar toe met mondjesmaat, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister van Wonen. In 2022 kwamen er bij alle sociale woonmaatschappijen in Vlaanderen slechts 339 woningen bij die aangepast zijn aan een bewoner met een fysieke handicap en 2.414 woningen die rolstoelbezoekbaar zijn. Die evolutie in het aanbod gaat toch heel traag. Schryvers herhaalt dan ook haar oproep om de aanpassingspremie voor ouderen ook open te stellen voor huurders van een sociale woning.

Cd&v wil ouderenmishandeling opnemen in opleiding zorgverleners en in campagnes

Elke week komen er gemiddeld 22 meldingen van geweld bij ouderen binnen in Vlaanderen, zo raakte vandaag bekend. Volgens Vlaams parlementslid Katrien Schryvers is dit een onderschatting van een problematiek die heel vaak onder de radar blijft. In het nieuwe ouderenplan dat cd&v de komende weken lanceert is één van de prioriteiten de aanpak van ouderenmis(be)handeling. Zo wil cd&v ouderenmishandeling opnemen in de opleiding voor zorgverleners én in campagnes rond huiselijk geweld. Door meer over mishandeling van ouderen te spreken zal dit probleem ook sneller gedetecteerd worden.

Meer aandacht voor medicatieveiligheid in woonzorgcentra

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen in een resolutie aan de Vlaamse Regering om de medicatieveiligheid in woonzorgcentra te versterken. Ze reageren daarmee op eerdere cijfers over de veelheid van incidenten, soms zelfs met dodelijke afloop, zoals die in 2020 en 2021 gebeurden door toediening van insuline in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke. Deze resolutie werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd op 26 april 2023. 

Cd&v wil elke Vlaming het recht geven op niet-digitale dienstverlening

Steeds vaker zijn we voor basisdienstverlening zoals het raadplegen van je persoonlijk medisch dossier, het invullen van je belastingbrief of informatie inwinnen over je pensioendossier aangewezen op digitale aanvragen. Maar niet iedereen is mee op deze digitale trein. Dat zorgt bij vele mensen voor moeilijkheden en drempels bij het verkrijgen van basisdienstverlening. Voor cd&v moet menselijk contact bij dienstverlening het uitgangspunt blijven. Het is niet omdat het digitaal kan, dat het digitaal moet. Daarom pleit de cd&v voor het verankeren van het recht op niet-digitale dienstverlening. Concreet stelt de partij voor dat voor basisdienstverlening zoals overheidsdiensten, ziekenhuizen, banken, postkantoren, energie -en telecomdiensten, openbaar vervoer en mutualiteiten altijd een niet-digitale optie moeten aanbieden bij elke vorm van dienstverlening.

Graag meer koppelkamers in woonzorgcentra

Al 55 woonzorgcentra in Vlaanderen bieden de mogelijkheid aan een zelfredzame partner van een bewoner om ook in het woonzorgcentrum te verblijven. In totaal gaat het over 246 plaatsen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Naar aanleiding van Valentijn roept Schryvers woonzorgcentra op om hier nog meer werk van te maken. Zeker bij nieuwbouw of renovatiewerken zou de reflex voor het creëren van zogenaamde koppelmakers moeten worden gemaakt. Zo worden oudere koppels omwille van de zorgnood van één van hen niet tegen wil en dank gescheiden.  Daarenboven stelt Schryvers voor om dezelfde mogelijkheid aan te bieden in centra voor kortverblijf.