Nieuws

Eindelijk groen licht voor gebruik busstroken door Diensten voor Aangepast Vervoer

Binnenkort zullen de Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV), die mensen vervoeren die minder mobiel zijn, ook gebruik kunnen maken van de busbanen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Peeters. “Eindelijk”, zo reageert Schryvers, “Al sinds 2015 vraag ik om de voertuigen van de DAV ook over de busstroken te laten rijden. Deze diensten brengen mensen die minder mobiel zijn en daardoor geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer of een gewone taxi, van punt A naar punt B. In tegenstelling tot het geregeld openbaar vervoer of taxi’s mochten ze echter geen gebruik maken van de busstroken. Door dit wel toe te laten, verliezen de DAV minder tijd in de file en kunnen ze meer mensen vervoeren.”

Wittelintjesactie Vrouw & Maatschappij

Op 24 november 2023 vraagt Vrouw & Maatschappij met haar Wittelintjesactie aandacht voor deepnudes, een verontrustende vorm van online seksueel geweld tegenover vrouwen. Met behulp van artificiële intelligentie kan tegenwoordig elke onschuldige foto of video omgevormd worden tot een naaktbeeld. Dit online fenomeen heeft voor slachtoffers vaak offline zware gevolgen.

223 kleuters te lang in kinderopvang

In september 2022 telden de Vlaamse kinderopvanginitiatieven 223 kindjes ouder dan drie jaar, terwijl kindjes al vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool kunnen gaan. Vaak gaat het om kindjes met een specifiek zorgbehoefte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). In verschillende kinderopvanginitiatieven stokt de uitstroom van kleuters omwille van plaatstekorten in het buitengewoon kleuteronderwijs. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Aantal testamenten in stijgende lijn

Nooit eerder ontving de Vlaamse Belastingsdienst zoveel aangiften in de erfbelasting waarbij (ook) een testamentaire erfopvolger werd aangeduid dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg in een parlementaire vraag. Schryvers ziet een verklaring in de aanpassingen aan het erfrecht en de erfbelasting sinds 1 september 2018, maar ook in maatschappelijke evoluties zoals gezinsverdunning en meer nieuw-samengestelde gezinnen.

Dag van de Ondernemer

Vrijdag 17 november 2023 was het Dag van de Ondernemer UNIZO. Omwille van de bijeenkomst van de commissie Misbruik in het Vlaams Parlement konden toen mijn geplande bedrijfsbezoeken niet doorgaan. Geen nood, Dag van de ondernemer is het immers elke dag voor de vele ondernemers in Vlaanderen.

Zoersel start met register voor stilgeboren kindjes

Een geboorte is een feest. Meestal toch... want soms gaat het mis, al tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Of het kindje sterft vóór of na de geboorte maakt voor de ouders geen verschil, maar voor de wet wel. Om de ouders van sterrenkindjes een hart onder de riem te steken, besliste gemeente & ocmw Zoersel - in navolging van Oostende, Brugge en Gent - om te starten met een sterrenregister. In dit register kunnen alle stilgeboren kindjes, ongeacht de duur van de zwangerschap, geregistreerd worden. Deze aangifte is niet verplicht, heeft geen juridische gevolgen en is dus louter symbolisch, maar voor sommige ouders o zo belangrijk.

Witte lakens om aandacht te vragen voor armoede

Na de gemeenteraad van 17 oktober '23 maakten alle gemeenteraadsleden, op initiatief van Katrien Schryvers, een knoop tegen armoede. Die knoop staat voor de moeilijkheden die armoede met zich meebrengt, maar het witte laken symboliseert een ontsnapping. Want dat is wat cd&v vanuit het gemeentebestuur en het beleid mee ambieert: een weg zoeken uit de armoede.

Elk jaar meer pleegzorgtrajecten opgestart, maar toename verschilt aanzienlijk per provincie

In 2022 liepen er in totaal 10.908 pleegzorgtrajecten in Vlaanderen. 2222 daarvan werden in de loop van 2022 nieuw opgestart. Het aantal unieke, nieuw opgestarte pleegzorgplaatsingen op één jaar steeg zo tegenover 2017 met 41,71 procent, dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Hoewel in alle provincies sprake is van een toename, gaan achter de cijfers toch wel grote provinciale verschillen schuil. Zo is het aantal jaarlijks nieuw opgestarte pleegzorgplaatsingen in West-Vlaanderen meer dan verdubbeld tussen 2017 en 2022, terwijl er in de provincie Antwerpen slechts sprake is van een stijging van 10 procent in die periode. “Wat de reden is voor deze verschillen is onduidelijk”, aldus Schryvers. Zij pleit ervoor om in alle regio’s in gelijke mate te blijven inzetten op deze vorm van hulpverlening “De opvang in een pleeggezin is, zeker voor jonge kinderen, vaak veel meer aangewezen is dan een verblijf in een jeugdinstelling”, zo zegt zij.

Antwerpen meest verkeersonveilige provincie voor – vooral fietsende – schoolkinderen

Vorig jaar gebeurden er in de provincie Antwerpen, tijdens de uren voorafgaand en navolgend op school, maar liefst 652 verkeersongevallen waarbij kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar oud betrokken waren. Dat zijn er bijna 150 meer dan in 2021 en een triest record van de laatste zeven jaar, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. 594 kinderen raakten daarbij gewond en meer dan de helft (54,5%) van hen was onderweg met de fiets. “Vanuit overheden worden mensen aangemoedigd om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken of te voet te gaan, maar dan moet dit wel veilig kunnen gebeuren. Dat het risico voor schoolkinderen om betrokken te geraken bij een ongeval in 2022 zo fel gestegen is, is verontrustend”, vindt Schryvers, “Het blijft echt belangrijk om vanuit Vlaanderen meer werk te maken van veilige fietspaden. Lokaal moet worden ingezet op veilige schoolroutes en sensibilisering van alle weggebruikers.”

Fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle: slakkengang gaat verder

Van de 216 grondinnames die nodig zijn voor de aanleg van een nieuw fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle, waren er op 1 juni van dit jaar 100 waarvoor een akkoord met de eigenaars was bereikt. “Omgerekend  is dat 46 %. Daarmee is nog altijd niet de helft van de noodzakelijke verwervingen gebeurd. Veel te weinig om te mogen hopen op de snelle realisatie van een veilige fietsverbinding”, aldus Vlaams parlementslid Katrien Schryvers die het dossier nauw opvolgt via parlementaire vragen en ook schepen is in Zoersel. Zij sluit zich volmondig aan bij de vraag van de Fietsersbond, die hier vorige week nog actie voor voerde, om vaart te maken in dit dossier. “Onze fietsers verdienen beter”, zo klinkt het.