Katrien Schryvers

Vlaams parlementslid & Schepen in Zoersel

In mijn eigen gemeente Zoersel ben ik al politiek actief sinds mijn 24ste. Ik was er achtereenvolgens schepen, burgemeester, OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid. Ik zette onze gemeente mee op de kaart als Zorgzaam Zoersel. Sinds oktober 2021 ben ik er schepen bevoegd voor sociale zaken en welzijn, gezondheidsbeleid, sociale cohesie, gelijke kansen en integratie, armoedebeleid, woonbeleid, communicatie en burgerparticipatie.

Van opleiding ben ik jurist. Na tien jaar provincieraad zette ik in januari 2005 de stap naar het federaal parlement. Daar verrichtte ik heel wat wetgevend werk:  de modernisering van de wetgeving over het huwelijk, vernieuwende initiatieven omtrent alimentatieregelingen voor kinderen, enz.

Sinds 2009 werk ik in het Vlaams Parlement. Daar zet ik binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mee mijn schouders onder de uitbouw van een zorgzaam Vlaanderen.

Het is mijn overtuiging dat je als parlementslid wel degelijk mee een steen kan verleggen. Denk maar aan mijn werk rond onder meer pleegzorg, jeugdzorg, kinderrechten, erfbelasting, begraafplaatsen en mobiele mantelzorgwoningen.

"Hardwerkend, gedreven en met een grote dossierkennis. Beter kan je Katrien niet omschrijven."

Door mijn onafgebroken inzet en uitgebreide dossierkennis werd ik door verschillende kranten genoemd als een van de beste en meest actieve parlementairen.

Ik ben graag midden de mensen. Ik leer veel van opmerkingen, ideeën en vragen. Die kan ik meenemen in mijn werk, want de gedrevenheid om dingen te verbeteren, dat blijft de basis voor mijn politiek engagement!

 

Naar aanleiding van mijn lijsttrekkerschap maakte Gazet van Antwerpen een portret van mij. Dat kan je hier nalezen

 

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.

Schooltoeslag voor bijna 5000 pleegkinderen

4.965 pleegkinderen krijgen dit schooljaar automatisch een schooltoeslag omdat ze langer dan een jaar in een pleeggezin verblijven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Sinds drie schooljaren wordt die schooltoeslag ook toegekend aan pleegkinderen die doorheen het schooljaar van pleeggezin veranderen. Dat is dit schooljaar het geval voor 305 leerlingen.

Lijsttrekkers Verlinden en Schryvers trappen Antwerpse cd&v-campagne op gang

Minister Annelies Verlinden (lijsttrekker Kamer) & Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (lijsttrekker Vlaams Parlement) stellen vandaag hun lijsten voor en trappen zo hun Antwerpse campagne voor de verkiezingen van 09 juni af. Deze ochtend vertrokken de cd&v-lijsttrekkers vanuit hun provincie naar het partijhoofdkwartier in Schaarbeek. Met aan boord hun speerpunten voor de aankomende campagne en de inzet van 09 juni: uw welzijn, uw geld en uw veiligheid. Ook op Linkeroever vertrok een bus naar Brussel. cd&v verzamelt er de verzuchtingen van heel Vlaanderen en zet zo meteen haar nationale verkiezingscampagne in.

Drukte op uitrit Wommelgem doet spitsstrook vaker opengaan

De openingsmomenten van de spitsstrook langs de E313 weken vorig jaar 96 keer af van de normale, vooropgestelde tijden, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Vaak is de oorzaak de drukte aan afrit Wommelgem.

Vlaams parlement wil aanpak ouderenmishandeling opnemen in opleidingen van zorgverleners en in campagnes

Mis(be)handeling van oudere mensen is een problematiek waar nog veel taboe rond hangt en die vaak lang onder de radar blijft. Het aantal meldingen dat daarover wordt geregistreerd (1122 situaties in 2022) is wellicht een onderschatting. In een nieuw voorstel van resolutie vragen de Vlaamse parlementsleden om het thema meer te belichten in campagnes, zorg- en hulpverleners en huisartsen bij te scholen over de thematiek, een stappenplan uit te werken voor de aanpak ervan, en in te zetten op de draagkracht van mantelzorgers om zo ouderenmis(be)handeling te voorkomen.

Elke dag 7 nieuwe enkelbanden in de provincie Antwerpen

In 2023 kregen 6.767 mensen een enkelband, dat zijn er heel wat meer dan in 2022 toen 5.174 nieuwe personen onder elektronisch toezicht werden geplaatst. Meer dan een derde van de in 2023 aangesloten enkelbanden (37,5%) werd aangegespt in de provincie Antwerpen. Met 2537 nieuwe mandaten in totaal, werden in onze provincie vorig jaar gemiddeld zeven enkelbanden per dag aangesloten. “Wie een misdrijf pleegt moet gestraft worden. Die straffen moeten ook effectief worden uitgevoerd, dat gaat over de geloofwaardigheid van justitie. De enkelband speelt hierbij een cruciale rol”, duidt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v), die de cijfers opvroeg.

Met campagne ‘Goede afspraken? Goede partners’ vechtscheidingen voorkomen

Onder het motto ‘Goede afspraken? Goede partners’ roept Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) steden en gemeenten op om partners die wettelijk gaan samenwonen proactief te informeren over de mogelijkheden om afspraken vast te leggen die van belang kunnen zijn wanneer de relatie zou eindigen. “Goede afspraken kunnen later grote discussies en zelfs vechtscheidingen voorkomen. We moeten het taboe doorbreken”, zegt Schryvers.

Stijgend aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op bussen en trams van De Lijn

Vorig jaar registreerde De Lijn 109 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v)opvroeg. Opvallend is dat het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag aan haltes sterk daalde, maar dat dit niet geldt voor meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen. Integendeel zelfs, met 85 meldingen werd in 2023 het hoogste cijfer opgetekend van de voorbije vijf jaar. “Er moet werk gemaakt worden van vlotte manieren om meldingen te kunnen doen én van sensibilisering van omstaanders. Alleen zo creëren we veilige omgevingen waarin iedereen met gerust gemoed de bus of tram kan nemen”, zegt Schryvers.