Nog minder dan een kwart van de overledenen wordt begraven

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Het aandeel crematies nam in Vlaanderen in 2022 verder licht toe. Met 51.083 crematies op 67.516 overlijdens werd in 75,7% van de overlijdens geopteerd voor een crematie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur. De trend om vaker te kiezen voor een crematie dan voor een begraving van het stoffelijk overschot is al jaren zichtbaar. De voorbije 10 jaar steeg het aandeel crematies jaar na jaar, van 63,3% in 2013 naar 75,7% in 2022. Voor het tweede jaar op rij wordt de kaap van 75% overschreden.

In Vlaanderen heeft men de keuze om het stoffelijk overschot van een overledene ofwel te begraven ofwel te cremeren. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat de voorbije twee jaren nog minder dan een kwart van de overledenen werd begraven. In 2018 ging het nog om 29,7% en in 2013 nog om 36,7%. “In 2022 was er nog altijd een toename van het aandeel crematies tegenover het jaar 2021, zij het minder uitgesproken”, stelt Schryvers vast, “Zowel in 2021 als in 2022 werden ruim drie kwart van de overledenen gecremeerd.”

Meer dan 50.000 crematies

In 2022 werd met 51.083 crematies de kaap van 50.000 crematies in Vlaanderen overschreden. Eerder gebeurde dat al eens in 2020, toen er maar liefst 52.442 crematies werden gedaan, maar dat jaar was er sprake van een grote oversterfte omwille van het coronavirus.

In 2022 was er in alle Vlaamse crematoria een stijging te zien van het aantal crematies, met uitzondering van  het crematorium in Kortrijk, al is de daling daar zeer beperkt. De grootste groei werd opgetekend in het crematorium van Lommel, waar zelfs sprake is van een verdubbeling, nl. van 2.090 crematies in 2021 tot 4.330 crematies in 2022. Het crematorium van Wilrijk neemt jaar na jaar het hoogste aantal crematies voor zijn rekening.

Nieuwe technieken

Recent besliste de Vlaamse Regering over een aantal aanpassingen aan de regelgeving met betrekking tot begraafplaatsen en lijkbezorging. “Veel van die nieuwigheden had ik al in mijn conceptnota’s voorgesteld in het Vlaams parlement”, benadrukt Schryvers, “Concrete regelgeving over nieuwe vormen van lijkbezorging, is er echter nog niet, maar de crematoria bereiden zich hier al wel terdege op voor. Zo zouden Vlaamse crematoria relatief gemakkelijk een aanbod kunnen doen om een stoffelijk overschot te resomeren.”

Resomatie is een chemisch proces waarbij het lichaam van de overledene wordt opgelost in een vloeistof. Wat overblijft kan worden vermalen en worden bewaard in een urne. Resomatie wordt ook wel bio-crematie genoemd.

“Ethisch wordt er tegen deze techniek geen bezwaar meer geuit”, weet Schryvers, “Het komt er nu vooral op aan om te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met het effluent van het resomatieproces. Het zou goed zijn dat hier verder werk van wordt gemaakt. Uit onderzoek blijkt alvast dat resomatie gunstiger is op het vlak van milieu-impact dan crematie of begraving. Door ook resomatie mogelijk te maken, zouden mensen een bijkomende keuzemogelijkheid kunnen krijgen. Afscheid en de lijkbezorging invullen zoals mensen dat zelf het liefst hebben, kan zeker ook helpen bij het rouwen.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.