Katrien Schryvers

Nooit eerder ontving de Vlaamse Belastingsdienst zoveel aangiften in de erfbelasting waarbij (ook) een testamentaire erfopvolger…

Lees meer

In september 2022 telden de Vlaamse kinderopvanginitiatieven 223 kindjes ouder dan drie jaar, terwijl kindjes al vanaf 2,5 jaar…

Lees meer

Na de gemeenteraad van 17 oktober '23 maakten alle gemeenteraadsleden, op initiatief van Katrien Schryvers, een knoop tegen…

Lees meer

Een geboorte is een feest. Meestal toch... want soms gaat het mis, al tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Of het kindje…

Lees meer

In 2022 liepen er in totaal 10.908 pleegzorgtrajecten in Vlaanderen. 2222 daarvan werden in de loop van 2022 nieuw opgestart.

Lees meer

Vorig jaar gebeurden er in de provincie Antwerpen, tijdens de uren voorafgaand en navolgend op school, maar liefst 652…

Lees meer

Van de 216 grondinnames die nodig zijn voor de aanleg van een nieuw fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle, waren er op 1…

Lees meer

Mensen die een deel van hun vermogen aan een goed doel nalaten, moeten daarvoor beloond worden, vinden Vlaams parlementsleden…

Lees meer

In een neutrale bezoekruimte kunnen kinderen na een (v)echtscheiding onder begeleiding het contact met één van de ouders…

Lees meer