Erfbelasting

Onze samenleving is voortdurend in beweging. De regelgeving omtrent de erfbelasting moet mee evolueren.

nieuws uit erfbelasting

Legaten aan goede doelen fiscaalvriendelijker maken

Mensen die een deel van hun vermogen aan een goed doel nalaten, moeten daarvoor beloond worden, vinden Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy van cd&v. “Wanneer men bij leven een schenking doet aan een goed doel, kan men rekenen op een belastingvermindering van 45 procent op het geschonken bedrag. Wie ervoor kiest om na zijn dood iets te doneren aan een goed doel, krijgt geen enkele fiscale beloning meer”, aldus Schryvers en Van Rompuy. De parlementsleden hebben een concreet voorstel om het opnemen van goede doelen in het testament te blijven aanmoedigen door er een voordeel aan te koppelen voor erfgenamen.

Doorgeefschenking blijft populair – Doorgeschonken vermogen groeit met 15,7%

De doorgeefschenking is een schot in de roos. Nu al voor het tweede jaar op rij draait het aantal akten van doorgeefschenkingen rond de 1000. Het totale vermogen dat op die manier werd doorgeschoven naar een jongere generatie nam in 2022 zelfs toe met 15,7 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. Met een doorgeefschenking kunnen mensen een deel of het geheel van wat ze erven belastingvrij doorgeven aan hun kinderen of kleinkinderen. Uit de cijfers blijkt nog dat het daarbij vaak gaat om onroerende goederen.