Aantal oproepen bij Eetexpert nooit zo hoog als in 2022

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De helpdesk van Eetexpert vzw, de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, ontving vorig jaar 1726 oproepen. Dat is 18,4% meer dan in 2021 en een toename met maar liefst 277,7% tegenover 2019, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Van het totaal aantal oproepen kreeg ook zo’n 20% meer een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp. De wachtlijsten voor gespecialiseerde afdelingen zijn het voorbije jaar wel afgenomen met zo’n 33%. Het is goed dat veel ouders die eetproblemen bij hun kinderen opmerken de weg vinden naar Eetexpert. Zij krijgen er advies, ondersteuning en indien nodig een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

Eetexpert is het Vlaams kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Via een focus op preventie en versterking van de zorg voor mensen met eet- en gewichtsproblemen wil Eetexpert de fysieke en psychosociale gezondheid verbeteren. De helpdesk van vzw Eetexpert is gericht op verwijshulp. Niet alleen burgers, maar ook hulpverleners kunnen er elke werkdag gedurende vier uur (drie uur op vrijdag) telefonisch voor advies terecht. Mails worden binnen de 24 uur beantwoord. Naast advies kan Eetexpert ook een doorverwijzing doen naar een zorgprofessional of voorziening in de buurt.

Coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis ontving Eetexpert veel meer vragen. De helpdesk speelde daarop in door in het begin van de eerste lockdown in 2020 de lijn 24 uur op 24 beschikbaar te maken dankzij vrijwillige inzet van de medewerkers. Na die eerste weken bleef de helpdesk beschikbaar van 7 uur tot 22 uur, dit tot eind mei 2020 en daarna opnieuw vanaf augustus.

In 2021 en 2022 hanteerde de helpdesk van Eetexpert opnieuw de normale openingsuren. Er werden geen signalen ontvangen dat de helpdesk ook buiten de voorziene uren bereikbaar moest zijn, wellicht ook omdat Eetexpert ook gemakkelijk bereikbaar is per mail. Om de toenemende vragen op te vangen, werden wel bijkomende middelen toegekend. Zo werd een halftijdse psycholoog ingezet om ouders te begeleiden bij hun verwijsvragen.

In 2022 bleef het aantal oproepen doorgaans ruim boven de 100 per maand liggen, met pieken in juni (171) en oktober (186), zo blijkt uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op een parlementaire vraag. In totaal ontving de helpdesk van Eetexpert vorig jaar 1726 vragen. Dat is een toename van 18,4% tegenover 2021 en meer liefst 277,7% meer dan in pre-coronatijd.

Vooral ouders

Het aantal vragen nam toe bij zowel burgers als hulpverleners, maar in ongelijke mate. De toename was het grootst bij het algemeen publiek, waar tegenover 2021 een stijging wordt vastgesteld van 231 oproepen of 27%.  Bij de professionelen ging het om 37 oproepen meer of een stijging van 6,1%. Binnen de groep burgers kwamen verwijsvragen hoofdzakelijk van ouders, zo vernam Schryvers nog.

“De stijging in het aantal oproepen is opvallend”, vindt Schryvers, “De oorzaken hiervan kunnen meervoudig zijn. Zo vinden wellicht patiënten en hun naasten gemakkelijker de weg tot de helpdesk, maar wijzen de cijfers ook op het aantal mensen dat te kampen heeft met een eetstoornis. Het is belangrijk om hier zicht op te krijgen.

Alleszins is het een goede zaak dat ouders die vragen hebben of eetproblemen opmerken bij hun kind aan de bel trekken en bij Eetexpert een toolkit aangereikt krijgen en in contact worden gebracht met andere ouders in de zelfhulporganisatie ANBN (vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa’.”

Vaker een doorverwijzing

Met het aantal oproepen steeg ook het aantal doorverwijzingen naar een zorgprofessional of voorziening. Terwijl in 2019 327 mensen werden doorverwezen, liep dat in 2022 op tot 1605, dat is een stijging met maar liefst 390,8%. In 2019 werd in 71,6% van het totaal aantal oproepen een doorverwijzing gedaan, in 2022 liep dit op tot 93%.

De wachtlijsten voor de gespecialiseerde afdelingen zijn het voorbije jaar afgenomen, zo leerde Schryvers nog uit de gegevens die ze verkreeg. Er was in 2022 een daling van ca. 33% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook de wachttijd voor een opname nam sterk af en bedroeg eind 2022 tussen de 3 en de 6 maanden na aanmelding, terwijl patiënten in 2021 nog tussen de 6 en de 10 maanden moesten wachten.

“De cijfers tonen aan dat de impact van de coronacrisis mogelijk nog doorwerkt op het mentale welzijn van vele mensen”, aldus Schryvers, “Bij heel wat mensen zet dat het eetgedrag onder druk. Eetexpert vormt voor deze patiënten zeker een belangrijke schakel in het vinden van ondersteuning en gespecialiseerde hulp.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.