Pagina's met de tag "parlement"

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Aanbod aangepaste sociale woningen stijgt te traag

Het aantal aangepaste sociale huurwoningen neemt maar toe met mondjesmaat, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister van Wonen. In 2022 kwamen er bij alle sociale woonmaatschappijen in Vlaanderen slechts 339 woningen bij die aangepast zijn aan een bewoner met een fysieke handicap en 2.414 woningen die rolstoelbezoekbaar zijn. Die evolutie in het aanbod gaat toch heel traag. Schryvers herhaalt dan ook haar oproep om de aanpassingspremie voor ouderen ook open te stellen voor huurders van een sociale woning.

Verouderde onteigeningsplannen oorzaak van bijkomende vertraging voor fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle

Door een noodzakelijke herziening van de onteigeningsplannen heeft het dossier voor de aanleg van een volwaardig en veilig fietspad langs de Antwerpsesteenweg (N12) tussen Sint-Antonius en Westmalle nog maar eens bijkomende vertraging opgelopen, zo vernam Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers. Voor de aanleg zijn 216 grondinnames nodig. De initiële onteigeningsplannen en de hierop gebaseerde raming dateren echter van 2016, waardoor een herziening zich opdrong. “Dat maakt dat zelfs de dossiers van mensen die een deel van hun perceel vrijwillig willen afstaan, blijven aanslepen”, zegt Schryvers.

Aantal Sociale Huisvestingsmaatschappijen dat inzet op onderbezettingsvergoeding op drie jaar tijd meer dan verdubbeld

Wanneer huurders van een sociale woning te groot wonen maar niet willen verhuizen naar een kleinere woning, kan de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) – intussen omgevormd tot woonmaatschappij – een onderbezettingsvergoeding aanrekenen. In 2019 waren er 21 SHM die hun huurders zo’n vergoeding oplegden. In 2022 ging het al om 40 SHM, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Katrien Schryvers (cd&v) aan de Vlaamse minister voor Wonen. In 2022 werd er in totaal 1.941 keer een onderbezettingsvergoeding aangerekend, terwijl dat in 2021 1.311 keer gebeurde. Schryvers wijst erop dat inzetten op begeleiding en ondersteuning de verhuisbereidheid bij sociale huurders ook op een positieve manier kan aanmoedigen.

Ook sterrenkindjes hebben bestaansrecht

Kindjes die stil geboren worden, moeten ook geregistreerd kunnen worden, ongeacht de duur van de zwangerschap, vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Op deze Wereldlichtjesdag doet Schryvers dan ook een oproep aan bevoegd Vlaams minister Rutten om alle lokale besturen aan te sporen een sterrenregister te openen. “De registratie van een stilgeboren kindje in een sterrenregister genereert geen juridische of burgerrechtelijke gevolgen, maar kan wel heel belangrijk zijn in het verwerkingsproces van de betrokken ouders”, aldus Schryvers. Het parlementslid pleit daarenboven voor het eenvoudig toekennen van rouwverlof aan alle sterrenouders, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Nieuw fietspad tussen Oostmalle en Zoersel nog niet voor meteen

Wie hoopte op een snelle realisatie van een veilig fietspad langs de Lierselei (N14) tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel zal nog meer geduld moeten hebben. In antwoord op een parlementaire vraag vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers dat het departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos verder onderzoek hebben gevraagd  naar mogelijke varianten. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen geen verdere stappen worden gezet voor goedkeuring van de projectnota, noch voor de noodzakelijke verwerving van gronden. “Terwijl iedereen weet hoe noodzakelijk de aanleg van een veilig fietspad is”, zucht Schryvers, “Het is echt hoog tijd dat Vlaanderen van de veiligheid van fietsers een prioriteit maakt. Zeker ook in onze regio zijn er nog diverse fietspaden waarvan het dossier maar blijft aanslepen.”

Eindelijk groen licht voor gebruik busstroken door Diensten voor Aangepast Vervoer

Binnenkort zullen de Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV), die mensen vervoeren die minder mobiel zijn, ook gebruik kunnen maken van de busbanen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Peeters. “Eindelijk”, zo reageert Schryvers, “Al sinds 2015 vraag ik om de voertuigen van de DAV ook over de busstroken te laten rijden. Deze diensten brengen mensen die minder mobiel zijn en daardoor geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer of een gewone taxi, van punt A naar punt B. In tegenstelling tot het geregeld openbaar vervoer of taxi’s mochten ze echter geen gebruik maken van de busstroken. Door dit wel toe te laten, verliezen de DAV minder tijd in de file en kunnen ze meer mensen vervoeren.”

223 kleuters te lang in kinderopvang

In september 2022 telden de Vlaamse kinderopvanginitiatieven 223 kindjes ouder dan drie jaar, terwijl kindjes al vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool kunnen gaan. Vaak gaat het om kindjes met een specifiek zorgbehoefte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). In verschillende kinderopvanginitiatieven stokt de uitstroom van kleuters omwille van plaatstekorten in het buitengewoon kleuteronderwijs. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Aantal testamenten in stijgende lijn

Nooit eerder ontving de Vlaamse Belastingsdienst zoveel aangiften in de erfbelasting waarbij (ook) een testamentaire erfopvolger werd aangeduid dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg in een parlementaire vraag. Schryvers ziet een verklaring in de aanpassingen aan het erfrecht en de erfbelasting sinds 1 september 2018, maar ook in maatschappelijke evoluties zoals gezinsverdunning en meer nieuw-samengestelde gezinnen.