Nieuws

Vlaanderen moet dringend werk maken van toegankelijkheid busstroken voor de Diensten voor Aangepast Vervoer

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers roept het Agentschap Wegen en Verkeer op om zo snel mogelijk werk te maken van de signalisatie die de Diensten voor Aangepast Vervoer toegang verleent tot de busstroken. “De DAV zijn al heel lang vragende partij om de busstroken te mogen gebruiken. Al jaren dring ik hierop aan. De busstroken kunnen gebruiken betekent immers een grote tijdswinst en dus meer ritten kunnen rijden voor mensen die mindermobiel zijn”, vertelt Schryvers, “Door een recent Koninklijk Besluit werd dat ook effectief mogelijk, tenminste als de nodige signalisatie is voorzien. Onbegrijpelijk dat daar nu mee wordt getalmd.”

Zorgdeal cd&v: een beschikbare huisarts voor iedereen

Een deftig leven, dat is een gezond leven. Maar wie ziek is, vindt steeds moeilijker een huisarts. Wachtlijsten, patiëntenstops, vele kilometers rijden voor een huisarts. Het is bijna normaal geworden, maar het zou dat nooit mogen zijn. In een deftig land kunnen mensen gewoon altijd terecht bij een huisarts in de buurt. Daar willen wij voor zorgen.

Overleden partners kunnen binnenkort bij elkaar geplaatst worden op een begraafplaats

Het Vlaams Parlement keurde verscheidene aanpassingen goed aan de regelgeving omtrent begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen Het gaat onder meer over het stopzetten van subsidies voor nieuwe crematoria, over het verlenen van concessies op urnenvelden en de verplichting om die te onderhouden, en over de nieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te laten opnemen dat men zijn lichaam wil laten schenken aan de wetenschap. Mee op initiatief van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers werden er ook nog een aantal bijkomende bepalingen opgenomen. Zo wordt uitdrukkelijk voorzien dat de gemeenteraad kan voorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee begraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kan worden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. Een andere opvallende wijziging geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om toe te laten dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren bij worden geplaatst in het graf van hun baasje.

Met Annelies en Katrien volop inzetten op veiligheid en welzijn

De provinciale partijraad van cd&v Antwerpen maakte vanavond de modellijst bekend voor de provincie Antwerpen voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni 2024.  Met Katrien Schryvers als Vlaamse lijsttrekker wordt gekozen voor een rasechte experte op het vlak van welzijn en gezinsbeleid, bij uitstek Vlaamse thema’s. Bovendien kiezen we voor een ervaren parlementslid dat in de lijstjes van hardwerkende parlementairen steevast bovenaan prijkt. Eerder al, werd Annelies Verlinden aangeduid als lijsttrekker voor de federale Kamerlijst. Met deze twee profielen is de keuze voor de Antwerpenaar heel duidelijk: Wie een veilig en zorgzaam beleid wil voor álle Antwerpenaren, of hij nu in Antwerpen stad of de Kempen woont, die heeft maar één keuze en dat zijn Annelies en Katrien.

Sterker inzetten op mantelzorgvriendelijke scholen

Duizenden kinderen en jongeren in Vlaanderen dragen mee zorg voor een ziek of gehandicapt gezinslid, dat zijn dus verschillende jonge mantelzorgers op elke school. Daarom is het belangrijk dat scholen extra aandacht besteden aan deze leerlingen, voor wie de schooltaken soms zwaarder vallen dan voor anderen. Samana werkte voor deze doelgroep het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’ uit. Sinds 2017 namen 27 scholen hieraan deel, dat vernam Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaamse minister voor Onderwijs. “Het is goed dat deze scholen al extra aandacht besteden aan leerlingen die thuis mantelzorgtaken opnemen, maar hun voorbeeld zou nog veel breder gevolgd mogen worden”, vindt Schryvers.

Aanbod aangepaste sociale woningen stijgt te traag

Het aantal aangepaste sociale huurwoningen neemt maar toe met mondjesmaat, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister van Wonen. In 2022 kwamen er bij alle sociale woonmaatschappijen in Vlaanderen slechts 339 woningen bij die aangepast zijn aan een bewoner met een fysieke handicap en 2.414 woningen die rolstoelbezoekbaar zijn. Die evolutie in het aanbod gaat toch heel traag. Schryvers herhaalt dan ook haar oproep om de aanpassingspremie voor ouderen ook open te stellen voor huurders van een sociale woning.

Verouderde onteigeningsplannen oorzaak van bijkomende vertraging voor fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle

Door een noodzakelijke herziening van de onteigeningsplannen heeft het dossier voor de aanleg van een volwaardig en veilig fietspad langs de Antwerpsesteenweg (N12) tussen Sint-Antonius en Westmalle nog maar eens bijkomende vertraging opgelopen, zo vernam Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers. Voor de aanleg zijn 216 grondinnames nodig. De initiële onteigeningsplannen en de hierop gebaseerde raming dateren echter van 2016, waardoor een herziening zich opdrong. “Dat maakt dat zelfs de dossiers van mensen die een deel van hun perceel vrijwillig willen afstaan, blijven aanslepen”, zegt Schryvers.

Aantal Sociale Huisvestingsmaatschappijen dat inzet op onderbezettingsvergoeding op drie jaar tijd meer dan verdubbeld

Wanneer huurders van een sociale woning te groot wonen maar niet willen verhuizen naar een kleinere woning, kan de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) – intussen omgevormd tot woonmaatschappij – een onderbezettingsvergoeding aanrekenen. In 2019 waren er 21 SHM die hun huurders zo’n vergoeding oplegden. In 2022 ging het al om 40 SHM, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Katrien Schryvers (cd&v) aan de Vlaamse minister voor Wonen. In 2022 werd er in totaal 1.941 keer een onderbezettingsvergoeding aangerekend, terwijl dat in 2021 1.311 keer gebeurde. Schryvers wijst erop dat inzetten op begeleiding en ondersteuning de verhuisbereidheid bij sociale huurders ook op een positieve manier kan aanmoedigen.

Ook sterrenkindjes hebben bestaansrecht

Kindjes die stil geboren worden, moeten ook geregistreerd kunnen worden, ongeacht de duur van de zwangerschap, vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Op deze Wereldlichtjesdag doet Schryvers dan ook een oproep aan bevoegd Vlaams minister Rutten om alle lokale besturen aan te sporen een sterrenregister te openen. “De registratie van een stilgeboren kindje in een sterrenregister genereert geen juridische of burgerrechtelijke gevolgen, maar kan wel heel belangrijk zijn in het verwerkingsproces van de betrokken ouders”, aldus Schryvers. Het parlementslid pleit daarenboven voor het eenvoudig toekennen van rouwverlof aan alle sterrenouders, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Nieuw fietspad tussen Oostmalle en Zoersel nog niet voor meteen

Wie hoopte op een snelle realisatie van een veilig fietspad langs de Lierselei (N14) tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel zal nog meer geduld moeten hebben. In antwoord op een parlementaire vraag vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers dat het departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos verder onderzoek hebben gevraagd  naar mogelijke varianten. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen geen verdere stappen worden gezet voor goedkeuring van de projectnota, noch voor de noodzakelijke verwerving van gronden. “Terwijl iedereen weet hoe noodzakelijk de aanleg van een veilig fietspad is”, zucht Schryvers, “Het is echt hoog tijd dat Vlaanderen van de veiligheid van fietsers een prioriteit maakt. Zeker ook in onze regio zijn er nog diverse fietspaden waarvan het dossier maar blijft aanslepen.”