Aangepast wonen

Mensen moeten de kans krijgen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Als dat niet kan, moet het in de eigen buurt. Niet zolang mogelijk, maar wel heel hun leven. Dat is immers de wens van velen. Vanuit het beleid wil ik daar mee het kader voor creëren: door ondersteuning van mantelzorgers, engageren van vrijwilligers, initiatieven die mensen bij mekaar brengen… Denk ook aan het mogelijk maken van zorgverloven, aangepaste woningen, premies voor woningaanpassingen, leeftijdsvriendelijke buurten, gezinszorg, enz.

nieuws uit wonen

Aanbod aangepaste sociale woningen stijgt te traag

Het aantal aangepaste sociale huurwoningen neemt maar toe met mondjesmaat, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister van Wonen. In 2022 kwamen er bij alle sociale woonmaatschappijen in Vlaanderen slechts 339 woningen bij die aangepast zijn aan een bewoner met een fysieke handicap en 2.414 woningen die rolstoelbezoekbaar zijn. Die evolutie in het aanbod gaat toch heel traag. Schryvers herhaalt dan ook haar oproep om de aanpassingspremie voor ouderen ook open te stellen voor huurders van een sociale woning.

Aantal Sociale Huisvestingsmaatschappijen dat inzet op onderbezettingsvergoeding op drie jaar tijd meer dan verdubbeld

Wanneer huurders van een sociale woning te groot wonen maar niet willen verhuizen naar een kleinere woning, kan de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) – intussen omgevormd tot woonmaatschappij – een onderbezettingsvergoeding aanrekenen. In 2019 waren er 21 SHM die hun huurders zo’n vergoeding oplegden. In 2022 ging het al om 40 SHM, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Katrien Schryvers (cd&v) aan de Vlaamse minister voor Wonen. In 2022 werd er in totaal 1.941 keer een onderbezettingsvergoeding aangerekend, terwijl dat in 2021 1.311 keer gebeurde. Schryvers wijst erop dat inzetten op begeleiding en ondersteuning de verhuisbereidheid bij sociale huurders ook op een positieve manier kan aanmoedigen.

Zorgwonen in een aparte unit moet gemakkelijker worden

Sinds bijna twee jaar is het mogelijk om via een eenvoudige melding een tijdelijke zorgwoning te creëren in een bijgebouw bij een bestaande woning of in een afzonderlijke unit in de tuin. De beperking in de tijd die het decreet daar nu bij voorziet (3 jaar, één keer verlengbaar met 3 jaar), houdt veel geïnteresseerden echter tegen om te investeren in deze vorm van nabije zorg. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers pleit er daarom voor om mantelzorgers en zorgbehoevenden de garantie te geven om de zorgwoning ook na zes jaar te kunnen behouden als de zorgsituatie langer duurt. In zo’n gevallen moeten mensen de zekerheid kunnen krijgen dat de zorgwoning kan blijven, en dit zolang de zorgsituatie blijft bestaan. Daarnaast wil het parlementslid ook een tussenkomst in huur voorzien voor een mobiele mantelzorgwoning voor mensen met een beperkt inkomen. Op die manier willen we deze vorm van nabije zorg voor meer mensen mogelijk maken.

Tevreden dat kotlabel er eindelijk komt

Vrijdag 14 juni 2023 besliste de Vlaamse regering dat er in elke studentenstad één uniform kotlabel komt.

Nog altijd te veel huurwoningen zonder waarschuwingssysteem als het brandt

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. In 2022 voldeed 11% van de gecontroleerde huurwoningen niet aan de verplichting om op elke verdieping een rookmelder te hangen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. Dat is nog altijd veel te veel. Elke rookmelder kan levens redden. We moeten er daarom op blijven inzetten dat die ook effectief geïnstalleerd worden en correct worden onderhouden.

Nieuwe mogelijkheden zorgwonen slaan aan

Vorig jaar werden er in het Omgevingsloket  490 meldingen gedaan voor het creëren van een zorgwoning, dat zijn er 129 meer dan in 2021, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. 65 van die meldingen hadden betrekking op zorgwoningen in een bijgebouw of in een tijdelijke unit. Deze nieuwe manier om nabije zorg te verlenen, komt duidelijk tegemoet aan een maatschappelijke vraag.

Eindelijk stappen naar monitoringssysteem voor studentenkamers

Het Steunpunt Wonen zal dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de opstart van een monitoringssysteem voor de vraag naar en het aanbod aan studentenkamers, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele. "Eindelijk!", reageert Schryvers, die de vraag naar registratie al lang stelt, “Het is immers enkel als je zicht hebt op het juiste aanbod en de noden die er zijn, dat ook kan worden berekend waar en met hoeveel het aanbod moet toenemen. Enkel zo kunnen de juiste beslissingen hiertoe worden genomen.”