Mobiliteit voor iedereen

Mobiliteit voor iedereen is een en-enverhaal. Het gaat niet alleen om toegankelijke voertuigen, maar ook om een comfortabele omgeving, bereikbare haltes en informatie die voor iedereen helder en toegankelijk is. Mobiel kunnen zijn, is een voorwaarde tot inclusie. Een aangepast mobiliteitsbeleid kan heel veel mensen nog meer op weg helpen. Dat is niet alleen verrijkend en heilzaam voor de mensen die minder mobiel zijn, maar biedt ook een grote meerwaarde voor onze maatschappij in haar geheel. Om die mobiliteit voor mensen met een mobiliteitsbeperking, om welke reden dan ook, op een goede manier te kunnen verzekeren, zijn beleidsinitiatieven nodig die in nauw overleg met de welzijnspartners tot stand komen

nieuws uit mobiliteit

Drukte op uitrit Wommelgem doet spitsstrook vaker opengaan

De openingsmomenten van de spitsstrook langs de E313 weken vorig jaar 96 keer af van de normale, vooropgestelde tijden, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Vaak is de oorzaak de drukte aan afrit Wommelgem.

Stijgend aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op bussen en trams van De Lijn

Vorig jaar registreerde De Lijn 109 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v)opvroeg. Opvallend is dat het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag aan haltes sterk daalde, maar dat dit niet geldt voor meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen. Integendeel zelfs, met 85 meldingen werd in 2023 het hoogste cijfer opgetekend van de voorbije vijf jaar. “Er moet werk gemaakt worden van vlotte manieren om meldingen te kunnen doen én van sensibilisering van omstaanders. Alleen zo creëren we veilige omgevingen waarin iedereen met gerust gemoed de bus of tram kan nemen”, zegt Schryvers.

Vlaanderen moet dringend werk maken van toegankelijkheid busstroken voor de Diensten voor Aangepast Vervoer

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers roept het Agentschap Wegen en Verkeer op om zo snel mogelijk werk te maken van de signalisatie die de Diensten voor Aangepast Vervoer toegang verleent tot de busstroken. “De DAV zijn al heel lang vragende partij om de busstroken te mogen gebruiken. Al jaren dring ik hierop aan. De busstroken kunnen gebruiken betekent immers een grote tijdswinst en dus meer ritten kunnen rijden voor mensen die mindermobiel zijn”, vertelt Schryvers, “Door een recent Koninklijk Besluit werd dat ook effectief mogelijk, tenminste als de nodige signalisatie is voorzien. Onbegrijpelijk dat daar nu mee wordt getalmd.”

Verouderde onteigeningsplannen oorzaak van bijkomende vertraging voor fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle

Door een noodzakelijke herziening van de onteigeningsplannen heeft het dossier voor de aanleg van een volwaardig en veilig fietspad langs de Antwerpsesteenweg (N12) tussen Sint-Antonius en Westmalle nog maar eens bijkomende vertraging opgelopen, zo vernam Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers. Voor de aanleg zijn 216 grondinnames nodig. De initiële onteigeningsplannen en de hierop gebaseerde raming dateren echter van 2016, waardoor een herziening zich opdrong. “Dat maakt dat zelfs de dossiers van mensen die een deel van hun perceel vrijwillig willen afstaan, blijven aanslepen”, zegt Schryvers.

Nieuw fietspad tussen Oostmalle en Zoersel nog niet voor meteen

Wie hoopte op een snelle realisatie van een veilig fietspad langs de Lierselei (N14) tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel zal nog meer geduld moeten hebben. In antwoord op een parlementaire vraag vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers dat het departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos verder onderzoek hebben gevraagd  naar mogelijke varianten. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen geen verdere stappen worden gezet voor goedkeuring van de projectnota, noch voor de noodzakelijke verwerving van gronden. “Terwijl iedereen weet hoe noodzakelijk de aanleg van een veilig fietspad is”, zucht Schryvers, “Het is echt hoog tijd dat Vlaanderen van de veiligheid van fietsers een prioriteit maakt. Zeker ook in onze regio zijn er nog diverse fietspaden waarvan het dossier maar blijft aanslepen.”

Eindelijk groen licht voor gebruik busstroken door Diensten voor Aangepast Vervoer

Binnenkort zullen de Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV), die mensen vervoeren die minder mobiel zijn, ook gebruik kunnen maken van de busbanen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Peeters. “Eindelijk”, zo reageert Schryvers, “Al sinds 2015 vraag ik om de voertuigen van de DAV ook over de busstroken te laten rijden. Deze diensten brengen mensen die minder mobiel zijn en daardoor geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer of een gewone taxi, van punt A naar punt B. In tegenstelling tot het geregeld openbaar vervoer of taxi’s mochten ze echter geen gebruik maken van de busstroken. Door dit wel toe te laten, verliezen de DAV minder tijd in de file en kunnen ze meer mensen vervoeren.”

Antwerpen meest verkeersonveilige provincie voor – vooral fietsende – schoolkinderen

Vorig jaar gebeurden er in de provincie Antwerpen, tijdens de uren voorafgaand en navolgend op school, maar liefst 652 verkeersongevallen waarbij kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar oud betrokken waren. Dat zijn er bijna 150 meer dan in 2021 en een triest record van de laatste zeven jaar, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. 594 kinderen raakten daarbij gewond en meer dan de helft (54,5%) van hen was onderweg met de fiets. “Vanuit overheden worden mensen aangemoedigd om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken of te voet te gaan, maar dan moet dit wel veilig kunnen gebeuren. Dat het risico voor schoolkinderen om betrokken te geraken bij een ongeval in 2022 zo fel gestegen is, is verontrustend”, vindt Schryvers, “Het blijft echt belangrijk om vanuit Vlaanderen meer werk te maken van veilige fietspaden. Lokaal moet worden ingezet op veilige schoolroutes en sensibilisering van alle weggebruikers.”

Fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle: slakkengang gaat verder

Van de 216 grondinnames die nodig zijn voor de aanleg van een nieuw fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle, waren er op 1 juni van dit jaar 100 waarvoor een akkoord met de eigenaars was bereikt. “Omgerekend  is dat 46 %. Daarmee is nog altijd niet de helft van de noodzakelijke verwervingen gebeurd. Veel te weinig om te mogen hopen op de snelle realisatie van een veilige fietsverbinding”, aldus Vlaams parlementslid Katrien Schryvers die het dossier nauw opvolgt via parlementaire vragen en ook schepen is in Zoersel. Zij sluit zich volmondig aan bij de vraag van de Fietsersbond, die hier vorige week nog actie voor voerde, om vaart te maken in dit dossier. “Onze fietsers verdienen beter”, zo klinkt het.

Zonder mobiliteit geen inclusie

Mensen met een verminderde mobiliteit moeten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Katrien Schryvers doelt daarmee op mensen die fysiek of mentaal niet of moeilijk in staat zijn om zelf een vervoersmiddel te besturen. Bij voorkeur kunnen deze mensen zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer, maar ook andere maatregelen moeten de mobiliteitsmogelijkheden verhogen. Schryvers maakte daarom een voorstel van resolutie op waarin ze aan de Vlaamse regering vraagt om concrete stappen te ondernemen voor deze doelgroep.

Opnieuw 4500 afgeschafte busritten tussen Antwerpen en Turnhout in 2022

In 2022 werd 4,6% van de voorziene busritten tussen Antwerpen en Turnhout niet gereden. In totaal gaat het om 4507 ritten, een stijging met 174,8 procent tegenover 2021, want toen werden ‘slechts’ 1640 ritten geschrapt. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister voor Mobiliteit. 68% van de geschrapte ritten was te wijten aan het tekort aan personeel. De druk op de arbeidsmarkt geldt natuurlijk voor  verschillende sectoren, maar het is jammer dat reizigers die zelf geen wagen hebben of de auto aan de kant willen laten staan, hierdoor vaak te weinig kunnen rekenen op het openbaar vervoer.