50 procent meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De Lijn registreerde vorig jaar 135 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes. Dat zijn er beduidend meer dan in de voorgaande jaren, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit. De bereidheid om ongewenste situaties aan te kaarten lijkt toegenomen en dat is een goede zaak. Alleen op basis van een betrouwbare stand van zaken kunnen gepaste maatregelen genomen worden.

De helft meer meldingen

Terwijl het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn de voorbije jaren vrij stabiel was, was er in 2022 een duidelijke toename. Op een jaar tijd kreeg de openbaarvervoermaatschappij 45 meldingen meer, dat is een toename van 50 procent, zo leerde Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit de cijfers die ze verkreeg van minister Peeters.

 

Specifieke plaats

2019

2020

2021

2022

Halte

12

25

18

44

Voertuig

61

70

66

78

Andere: elders op de weg, premetro

11

10

6

13

Niet gekend

6

2

0

0

Totaal

90

107

90

135

Het vaakst (78) was er sprake van grensoverschrijdend gedrag op een voertuig van De Lijn, maar de grootste toename van het aantal meldingen gaat over ongewenste situaties aan haltes. Zowel daar als op andere plekken, zoals in de premetro, is sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal meldingen.

Regionale verschillen

In de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg (zone Oost) werden 14 meldingen meer geregistreerd dan in 2021. In West- en Oost-Vlaanderen (zone West) was de toename, van 21 meldingen in 2021 tot 52 in 2022 (+31), merkelijk groter.  

Zone

2019

2020

2021

2022

Zone Oost

47

66

69

83

Zone West

43

41

21

52

Totaal

90

107

90

135

In de meeste gevallen komen de meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn toe via de politie (78 van de 135 meldingen). De andere meldingen (57) gebeurden door onder meer het verslag van de chauffeur (2), de dispatching (42), de controle of de begeleider (6), of rechtstreeks van een meldingsfiche van een reiziger (7). Ook derden kunnen een voorval van seksueel grensoverschrijdend gedrag melden.

Blijven inzetten op sensibiliseren van slachtoffers en omstaanders

“Als mensen slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag of dit bij iemand anders vaststellen, is het heel belangrijk dat zij hier ook effectief melding van maken”, aldus Schryvers, “Zo kunnen enerzijds de daders worden opgespoord, en krijgt anderzijds De Lijn ook meer betrouwbare cijfers en informatie over waar en wanneer zich incidenten voordoen. De opmerkelijke stijging van het aantal meldingen is wellicht ook het resultaat van een grotere meldingsbereidheid van slachtoffers. Die kan mee te danken zijn aan campagnes van De Lijn zelf, maar ook aan het feit dat het thema meer aandacht krijgt in het algemeen. Tegelijk mogen we ervan uitgaan dat het werkelijke aantal van situaties van grensoverschrijdend gedrag op tram of bus of aan een halte in realiteit wellicht heel wat hoger ligt.”

Schryvers verwijst daarmee naar een bevraging van Plan International uit 2020 waaruit bleek dat maar liefst één op de tien jongeren op het openbaar vervoer te maken krijgt met seksuele intimidatie. Het parlementslid blijft daarom oproepen om grensoverschrijdend gedrag altijd te melden, “Het zou bijvoorbeeld een goede zaak zijn, moest dit kunnen via de app van De Lijn, in plaats van dat mensen tot thuis moeten wachten en pas dan ergens een formulier kunnen invullen”, stelt zij, “Zowel slachtoffers als omstaanders mogen geen drempel ervaren om ongewenste intimiteiten aan te kaarten. Dit mag echt niet onder de radar blijven en daders moeten ter verantwoording kunnen geroepen worden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan een grote impact hebben op slachtoffers. We moeten er dan ook alles aan doen om het fenomeen een halt toe te roepen.”

 

Dit artikel verscheen op de websites van verschillende kranten:
De Morgen: Helft meer meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn (demorgen.be)
Het Laatste Nieuws: Helft meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn | Binnenland | hln.be
Gazet van Antwerpen: Helft meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn | Gazet van Antwerpen (gva.be)
VRT.be: Helft meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn | VRT NWS: nieuws

 

In antwoord op een parlementaire vraag van Katrien Schryvers over deze stijging zei bevoegd minister Peeters De Lijn toch te suggereren om een proefproject te zullen opzetten om de app van De Lijn aan te vullen met de mogelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te melden. 

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.