Jeugdhulp & Kinderrechten

Onze jongere generaties kansen geven op een goed, gezond en gerust leven, ook dat blijft de dagelijkse inzet van mijn politiek engagement.

nieuws uit jeugd

Provincie Antwerpen krijgt 5 nieuwe OverKop-huizen

De provincie Antwerpen krijgt 5 nieuwe OverKop-huizen. Die komen in Geel, Antwerpen-Zuid (2020), Antwerpen-Oost (2140), Boom en Heist-op-den-Berg. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits bekend. Het totaal aantal komt zo op 16. Er zijn vandaag al huizen in Herentals, Antwerpen-Noord, Antwerpen-Centrum, Mortsel, Willebroek, Mechelen, Lier, Zwijndrecht, Kalmthout en Zandhoven. In Turnhout is het OverKop-huis in opbouw. In totaal krijgt Vlaanderen 23 nieuwe OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat voor Antwerpen om een extra investering van 400.000 euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Op bezoek bij VillaMax

VillaMax is een niet-gesubsidieerde organisatie die kosteloze en deugddoende vakanties op maat organiseert voor gezinnen met een ernstig of ongeneeslijk ziek kind. Op 15 februari 2024 gingen Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Nahima Lanjri, federaal volksvertegenwoordiger en Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid er op bezoek.

Meer pleegkinderen studeren verder in het hoger onderwijs

Steeds meer jongeren die in een pleeggezin verblijven, volgen ook hoger onderwijs binnen de pleegzorgsituatie. Sinds de inwerkingtreding van het decreet pleegzorg, waarvan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers hoofdindiener was, steeg hun aantal van 96 in het academiejaar 2015-2016 tot 329 in het voorbije academiejaar, een stijging van maar liefst 242,7 procent. Dat vernam Schryvers in antwoord op parlementaire vragen die ze hierover stelde. “Ongetwijfeld heeft de automatische toekenning van een studietoelage en het feit dat we pleegzorg mogelijk hebben gemaakt tot de leeftijd van 25 jaar, aan de basis hiervan. De decretale maatregelen missen dus hun effect niet”, aldus Schryvers.

Uitbreiding toezicht op de naleving van rechten van kinderen en jongeren in gesloten instellingen

De bevoegdheden van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen worden uitgebreid naar voorzieningen waarin kinderen en jongeren verblijven met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES+-voorzieningen). Daartoe heeft Katrien Schryvers in het Vlaams parlement een voorstel van decreet ingediend. De rechten van kinderen en jongeren moeten altijd gerespecteerd worden. Met deze wijzigingen breiden we die waarborgen uit.

Aantal oproepen bij chatbox rond kindermishandeling en kindermisbruik gestegen tot 90 per maand

In 2022 zag Nupraatikerover.be, de chatbox gericht op kinderen en jongeren die slachtoffer zijn of vragen hebben over seksueel misbruik en kindermishandeling, een stijging van 16 procent in het aantal gevoerde gesprekken tegenover 2021, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De chatbox wint aan bekendheid en jongeren durven blijkbaar meer in gesprek gaan. Dat is positief. Anderzijds baart het feit dat veel jongeren zich wenden tot de chatbox zorgen over het aantal jongeren dat slachtoffer is van misbruik of mishandeling. De meest gemelde problematiek blijft seksueel misbruik en de meerderheid van de chatters blijven meisjes.