Pagina's met de tag "afscheid"

Voorkeur voor crematie blijft toenemen - Vraag naar pilootproject resomatie

De voorbije 10 jaar steeg het aandeel crematies op het totaal aantal overlijdens van 63,3 procent in 2013 naar 77,8 procent in 2023. Dit blijkt uit informatie die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. “Het aandeel crematies stijgt jaar na jaar en die trend lijkt niet meer te keren. Er is de voorbije 10 jaar een duidelijke mindshift bij de Vlamingen”, zegt Schryvers, die recent ook voorstellen deed over nieuwe manieren van lijkbezorging zoals resomatie of ‘bio-crematie’, en oproept om zo snel mogelijk werk te maken van een proefproject daarrond.

Overleden partners kunnen binnenkort bij elkaar geplaatst worden op een begraafplaats

Het Vlaams Parlement keurde verscheidene aanpassingen goed aan de regelgeving omtrent begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen Het gaat onder meer over het stopzetten van subsidies voor nieuwe crematoria, over het verlenen van concessies op urnenvelden en de verplichting om die te onderhouden, en over de nieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te laten opnemen dat men zijn lichaam wil laten schenken aan de wetenschap. Mee op initiatief van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers werden er ook nog een aantal bijkomende bepalingen opgenomen. Zo wordt uitdrukkelijk voorzien dat de gemeenteraad kan voorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee begraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kan worden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. Een andere opvallende wijziging geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om toe te laten dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren bij worden geplaatst in het graf van hun baasje.

Zoersel start met register voor stilgeboren kindjes

Een geboorte is een feest. Meestal toch... want soms gaat het mis, al tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Of het kindje sterft vóór of na de geboorte maakt voor de ouders geen verschil, maar voor de wet wel. Om de ouders van sterrenkindjes een hart onder de riem te steken, besliste gemeente & ocmw Zoersel - in navolging van Oostende, Brugge en Gent - om te starten met een sterrenregister. In dit register kunnen alle stilgeboren kindjes, ongeacht de duur van de zwangerschap, geregistreerd worden. Deze aangifte is niet verplicht, heeft geen juridische gevolgen en is dus louter symbolisch, maar voor sommige ouders o zo belangrijk.

Nog minder dan een kwart van de overledenen wordt begraven

Het aandeel crematies nam in Vlaanderen in 2022 verder licht toe. Met 51.083 crematies op 67.516 overlijdens werd in 75,7% van de overlijdens geopteerd voor een crematie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur. De trend om vaker te kiezen voor een crematie dan voor een begraving van het stoffelijk overschot is al jaren zichtbaar. De voorbije 10 jaar steeg het aandeel crematies jaar na jaar, van 63,3% in 2013 naar 75,7% in 2022. Voor het tweede jaar op rij wordt de kaap van 75% overschreden.

Voorstellen Schryvers mee opgenomen in nieuwe regelgeving begraafplaatsen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers is tevreden met de wijzigingen aan de regelgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Schryvers schreef de voorbije jaren al drie conceptnota’s over het thema en was initiatiefnemer van verschillende decreetswijzigingen ter zake, zoals de natuurbegraafplaatsen of het recht dat ouders enkele jaren geleden kregen om hun ongeboren kindje te begraven of te cremeren, ongeacht de duur van de zwangerschap. Iedereen heeft recht op een waardig afscheid. Wanneer mensen denken aan of bezig zijn met afscheid nemen, willen ze daar steeds vaker een persoonlijke toets aan geven. Het beleid moet daarop inspelen, want die persoonlijke invulling helpt nabestaande in het verwerken van hun verdriet. Daarnaast speelt hoe langer hoe meer het ecologische aspect een rol bij de keuze voor de lijkbezorging en een laatste rustplaats. Het is dan ook een goede zaak dat de bestaande regelgeving onder de loep werd genomen en zal worden geactualiseerd.