Grensoverschrijdend gedrag

De aanpak van grensoverschrijdend gedrag vergt de inzet van verschillende beleidsdomeinen en vereist een ware cultuuromslag!

nieuws uit gedrag

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

verontwaardigd over gebrek aan registratie van grensoverschrijdend gedrag in onderwijs

Er bestaan geen accurate cijfers over het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in het basis- en secundair onderwijs. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) is ook niet geneigd om daar verandering in te brengen, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op parlementaire vragen. Schryvers is verontwaardigd en roept op om een duidelijk beeld te scheppen van deze problematiek in de onderwijssector. “Dit is de kop in het zand steken, we mogen slachtoffers niet in de steek laten. Alleen via correcte registratie  kunnen we gericht beleid voeren”, vindt Schryvers.

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

50 procent meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn

De Lijn registreerde vorig jaar 135 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes. Dat zijn er beduidend meer dan in de voorgaande jaren, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit. De bereidheid om ongewenste situaties aan te kaarten lijkt toegenomen en dat is een goede zaak. Alleen op basis van een betrouwbare stand van zaken kunnen gepaste maatregelen genomen worden.