Pagina's met de tag "welzijngezondheid"

Zorgdeal cd&v: een beschikbare huisarts voor iedereen

Een deftig leven, dat is een gezond leven. Maar wie ziek is, vindt steeds moeilijker een huisarts. Wachtlijsten, patiëntenstops, vele kilometers rijden voor een huisarts. Het is bijna normaal geworden, maar het zou dat nooit mogen zijn. In een deftig land kunnen mensen gewoon altijd terecht bij een huisarts in de buurt. Daar willen wij voor zorgen.

Website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord!’ blijft nieuwe bezoekers trekken

In het vijfde bestaansjaar van de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ (mei 2022 – april 2023), zochten 6.728 mensen er naar informatie. Het merendeel daarvan (87%) waren nieuwe bezoekers, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “Dat bewijst dat veel mensen echt wel vragen hebben over het thema”, aldus Schryvers, die blijft wijzen op het belang van zulke laagdrempelige hulpverlening en de bekendmaking ervan.

Ongezien groot aantal dossiers bij de Vlaamse diensten slachtofferonthaal

De voorbije jaren was er een enorme stijging van het aantal nieuwe dossiers bij de Vlaamse diensten slachtofferonthaal. 2021 was al een recordjaar met 8.400 nieuwe dossiers, maar dat record werd in 2022, met 10.395 dossiers, verpulverd. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie. De stijging komt er onder meer doordat de diensten slachtofferonthaal in veel meer zaken automatisch gevat worden, maar ook doordat het bewustzijn rond het belang van de opvang van slachtoffers is vergroot. Om alle slachtoffers op een redelijke termijn goed te kunnen helpen, blijft het zeer  belangrijk om te voorzien in voldoende capaciteit.

Meer aandacht voor medicatieveiligheid in woonzorgcentra

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen in een resolutie aan de Vlaamse Regering om de medicatieveiligheid in woonzorgcentra te versterken. Ze reageren daarmee op eerdere cijfers over de veelheid van incidenten, soms zelfs met dodelijke afloop, zoals die in 2020 en 2021 gebeurden door toediening van insuline in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke. Deze resolutie werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd op 26 april 2023. 

Cd&v wil elke Vlaming het recht geven op niet-digitale dienstverlening

Steeds vaker zijn we voor basisdienstverlening zoals het raadplegen van je persoonlijk medisch dossier, het invullen van je belastingbrief of informatie inwinnen over je pensioendossier aangewezen op digitale aanvragen. Maar niet iedereen is mee op deze digitale trein. Dat zorgt bij vele mensen voor moeilijkheden en drempels bij het verkrijgen van basisdienstverlening. Voor cd&v moet menselijk contact bij dienstverlening het uitgangspunt blijven. Het is niet omdat het digitaal kan, dat het digitaal moet. Daarom pleit de cd&v voor het verankeren van het recht op niet-digitale dienstverlening. Concreet stelt de partij voor dat voor basisdienstverlening zoals overheidsdiensten, ziekenhuizen, banken, postkantoren, energie -en telecomdiensten, openbaar vervoer en mutualiteiten altijd een niet-digitale optie moeten aanbieden bij elke vorm van dienstverlening.

Aantal oproepen bij chatbox rond kindermishandeling en kindermisbruik gestegen tot 90 per maand

In 2022 zag Nupraatikerover.be, de chatbox gericht op kinderen en jongeren die slachtoffer zijn of vragen hebben over seksueel misbruik en kindermishandeling, een stijging van 16 procent in het aantal gevoerde gesprekken tegenover 2021, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De chatbox wint aan bekendheid en jongeren durven blijkbaar meer in gesprek gaan. Dat is positief. Anderzijds baart het feit dat veel jongeren zich wenden tot de chatbox zorgen over het aantal jongeren dat slachtoffer is van misbruik of mishandeling. De meest gemelde problematiek blijft seksueel misbruik en de meerderheid van de chatters blijven meisjes.

Hoge nood aan een echt toiletbeleid

Er is in Vlaanderen te weinig aandacht voor openbare toiletten, dat vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Daarom komt het parlementslid met een ‘toiletplan’. In dit plan pleit ze onder meer voor meer publieke en toegankelijke toiletten, voor een tool die alle informatie over die toiletten verzamelt en een uniforme toiletpas die de toegang tot sanitair voor mensen met bepaalde aandoeningen gemakkelijker maakt.

Aantal oproepen bij Eetexpert nooit zo hoog als in 2022

De helpdesk van Eetexpert vzw, de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor eet- en gewichtsproblemen, ontving vorig jaar 1726 oproepen. Dat is 18,4% meer dan in 2021 en een toename met maar liefst 277,7% tegenover 2019, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Van het totaal aantal oproepen kreeg ook zo’n 20% meer een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp. De wachtlijsten voor gespecialiseerde afdelingen zijn het voorbije jaar wel afgenomen met zo’n 33%. Het is goed dat veel ouders die eetproblemen bij hun kinderen opmerken de weg vinden naar Eetexpert. Zij krijgen er advies, ondersteuning en indien nodig een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.