Nieuws

Nog altijd te veel huurwoningen zonder waarschuwingssysteem als het brandt

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen. In 2022 voldeed 11% van de gecontroleerde huurwoningen niet aan de verplichting om op elke verdieping een rookmelder te hangen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. Dat is nog altijd veel te veel. Elke rookmelder kan levens redden. We moeten er daarom op blijven inzetten dat die ook effectief geïnstalleerd worden en correct worden onderhouden.

Slachtoffers grensoverschrijdend gedrag blijven in de kou staan

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers is kritisch voor het traject naar de oprichting van het algemeen meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. “Kunnen we er nu zeker van zijn dat het externe meldpunt, zoals het vandaag werd aangekondigd, in september operationeel zal zijn?” vraagt de politica zich af.

Doorgeefschenking blijft populair – Doorgeschonken vermogen groeit met 15,7%

De doorgeefschenking is een schot in de roos. Nu al voor het tweede jaar op rij draait het aantal akten van doorgeefschenkingen rond de 1000. Het totale vermogen dat op die manier werd doorgeschoven naar een jongere generatie nam in 2022 zelfs toe met 15,7 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. Met een doorgeefschenking kunnen mensen een deel of het geheel van wat ze erven belastingvrij doorgeven aan hun kinderen of kleinkinderen. Uit de cijfers blijkt nog dat het daarbij vaak gaat om onroerende goederen.

Ook ‘klein verlet’ voor Vlaamse en lokale ambtenaren die pleegzorg geven

Pleegouders die bij de Vlaamse overheid en bij lokale besturen werken zullen binnenkort ook recht krijgen op omstandigheidsverlof. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook vrij krijgen voor het huwelijk van hun pleegkind of bij een andere belangrijke gebeurtenis, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. “Pleegouders nemen een enorm groot engagement op en pleegkinderen vinden een warme thuis en veiligheid in een pleeggezin. We moeten hen ten volle ondersteunen”, vindt Schryvers, die zelf pleitte voor de uitbreiding.

cd&v vraagt betere bekendmaking mantelzorgverlof

Vorig schooljaar namen 126 onderwijspersoneelsleden een voltijdse of halftijdse loopbaanonderbreking om de zorg op te nemen voor een gezins- of familielid. Dat zijn er 56 meer dan het schooljaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. Een groot verschil met de overige diensten van de Vlaamse overheid. In 2022 kozen daar in totaal slechts 6 personeelsleden voor mantelzorgverlof. Het zijn vooral vrouwen van vijftig jaar en ouder die dit mantelzorgverlof opnemen. Van de werknemers voor wie de federale regelgeving geldt, namen vorig jaar gemiddeld 273 mensen mantelzorgverlof op, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Nahima Lanjri opvroeg. Schryvers en Lanjri pleiten voor een betere bekendmaking. Het opnemen van mantelzorg draagt onmiskenbaar bij tot het welbevinden van de betrokken personeelsleden, de zorgbehoevenden en de hele samenleving.

Ongezien groot aantal dossiers bij de Vlaamse diensten slachtofferonthaal

De voorbije jaren was er een enorme stijging van het aantal nieuwe dossiers bij de Vlaamse diensten slachtofferonthaal. 2021 was al een recordjaar met 8.400 nieuwe dossiers, maar dat record werd in 2022, met 10.395 dossiers, verpulverd. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie. De stijging komt er onder meer doordat de diensten slachtofferonthaal in veel meer zaken automatisch gevat worden, maar ook doordat het bewustzijn rond het belang van de opvang van slachtoffers is vergroot. Om alle slachtoffers op een redelijke termijn goed te kunnen helpen, blijft het zeer  belangrijk om te voorzien in voldoende capaciteit.

Zonder mobiliteit geen inclusie

Mensen met een verminderde mobiliteit moeten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Katrien Schryvers doelt daarmee op mensen die fysiek of mentaal niet of moeilijk in staat zijn om zelf een vervoersmiddel te besturen. Bij voorkeur kunnen deze mensen zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer, maar ook andere maatregelen moeten de mobiliteitsmogelijkheden verhogen. Schryvers maakte daarom een voorstel van resolutie op waarin ze aan de Vlaamse regering vraagt om concrete stappen te ondernemen voor deze doelgroep.

Meer aandacht voor medicatieveiligheid in woonzorgcentra

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen in een resolutie aan de Vlaamse Regering om de medicatieveiligheid in woonzorgcentra te versterken. Ze reageren daarmee op eerdere cijfers over de veelheid van incidenten, soms zelfs met dodelijke afloop, zoals die in 2020 en 2021 gebeurden door toediening van insuline in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke. Deze resolutie werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd op 26 april 2023. 

Cd&v wil meer bevoegdheden voor Afstammingscentrum én opheffing anoniem donorschap

Sinds de opstart op 1 april 2021 registreerde het Afstammingscentrum, dat vragen beantwoordt van geadopteerden, metissen, donorkinderen… al 478 dossiers. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De vele vragen van mensen over waar ze vandaan komen en wie hun biologische verwanten zijn bevestigen de noodzaak van het Afstammingscentrum. Maar er is nog meer nodig. Schryvers doelt op een uitbreiding van de bevoegdheden van het Afstammingscentrum en de DNA-databank, én op het doorbreken van de anonimiteit van donoren op federaal niveau. 

Tijdelijk huisverbod steeds meer toegepast

De Vlaamse justitiehuizen ontvingen in 2022 in totaal 488 opdrachten in het kader van het tijdelijk huisverbod, meer dan het dubbele van de 217 opdrachten in 2020. De provincies Antwerpen en Limburg blijven koploper, met respectievelijk 200 en 111 opdrachten. Maar ook in Brussel (60) en Oost-Vlaanderen (92) wordt het tijdelijk huisverbod steeds vaker opgelegd. In West-Vlaanderen (16) en Vlaams-Brabant (9) blijft de toepassing beperkt. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij justitieminister. Volgens het parlementslid is dit een goede zaak. Dossiers van huiselijk geweld worden zo op een gezinsgerichte manier aangepakt en er gaat ook aandacht naar de opvolging en begeleiding.