Nieuws

Lijsttrekkers Verlinden en Schryvers trappen Antwerpse cd&v-campagne op gang

Minister Annelies Verlinden (lijsttrekker Kamer) & Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (lijsttrekker Vlaams Parlement) stellen vandaag hun lijsten voor en trappen zo hun Antwerpse campagne voor de verkiezingen van 09 juni af. Deze ochtend vertrokken de cd&v-lijsttrekkers vanuit hun provincie naar het partijhoofdkwartier in Schaarbeek. Met aan boord hun speerpunten voor de aankomende campagne en de inzet van 09 juni: uw welzijn, uw geld en uw veiligheid. Ook op Linkeroever vertrok een bus naar Brussel. cd&v verzamelt er de verzuchtingen van heel Vlaanderen en zet zo meteen haar nationale verkiezingscampagne in.

Drukte op uitrit Wommelgem doet spitsstrook vaker opengaan

De openingsmomenten van de spitsstrook langs de E313 weken vorig jaar 96 keer af van de normale, vooropgestelde tijden, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Vaak is de oorzaak de drukte aan afrit Wommelgem.

Vlaams parlement wil aanpak ouderenmishandeling opnemen in opleidingen van zorgverleners en in campagnes

Mis(be)handeling van oudere mensen is een problematiek waar nog veel taboe rond hangt en die vaak lang onder de radar blijft. Het aantal meldingen dat daarover wordt geregistreerd (1122 situaties in 2022) is wellicht een onderschatting. In een nieuw voorstel van resolutie vragen de Vlaamse parlementsleden om het thema meer te belichten in campagnes, zorg- en hulpverleners en huisartsen bij te scholen over de thematiek, een stappenplan uit te werken voor de aanpak ervan, en in te zetten op de draagkracht van mantelzorgers om zo ouderenmis(be)handeling te voorkomen.

Elke dag 7 nieuwe enkelbanden in de provincie Antwerpen

In 2023 kregen 6.767 mensen een enkelband, dat zijn er heel wat meer dan in 2022 toen 5.174 nieuwe personen onder elektronisch toezicht werden geplaatst. Meer dan een derde van de in 2023 aangesloten enkelbanden (37,5%) werd aangegespt in de provincie Antwerpen. Met 2537 nieuwe mandaten in totaal, werden in onze provincie vorig jaar gemiddeld zeven enkelbanden per dag aangesloten. “Wie een misdrijf pleegt moet gestraft worden. Die straffen moeten ook effectief worden uitgevoerd, dat gaat over de geloofwaardigheid van justitie. De enkelband speelt hierbij een cruciale rol”, duidt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v), die de cijfers opvroeg.

Met campagne ‘Goede afspraken? Goede partners’ vechtscheidingen voorkomen

Onder het motto ‘Goede afspraken? Goede partners’ roept Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) steden en gemeenten op om partners die wettelijk gaan samenwonen proactief te informeren over de mogelijkheden om afspraken vast te leggen die van belang kunnen zijn wanneer de relatie zou eindigen. “Goede afspraken kunnen later grote discussies en zelfs vechtscheidingen voorkomen. We moeten het taboe doorbreken”, zegt Schryvers.

Stijgend aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op bussen en trams van De Lijn

Vorig jaar registreerde De Lijn 109 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v)opvroeg. Opvallend is dat het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag aan haltes sterk daalde, maar dat dit niet geldt voor meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen. Integendeel zelfs, met 85 meldingen werd in 2023 het hoogste cijfer opgetekend van de voorbije vijf jaar. “Er moet werk gemaakt worden van vlotte manieren om meldingen te kunnen doen én van sensibilisering van omstaanders. Alleen zo creëren we veilige omgevingen waarin iedereen met gerust gemoed de bus of tram kan nemen”, zegt Schryvers.

Provincie Antwerpen koploper in het aantal tijdelijke huisverboden

Het aantal tijdelijke huisverboden blijft stijgen. Het totaal van 662 dossiers die in 2023 werden aangemeld bij de Vlaamse justitiehuizen betekent een stijging van maar liefst 174 of 35,5% tegenover 2022. Met 264 dossiers of bijna 40% van het totale aantal lag het zwaartepunt van het aantal tijdelijke huisverboden in 2023 opnieuw in provincie Antwerpen. Het justitiehuis Antwerpen nam daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening met maar liefst 191 dossiers, meer zelfs dan het totale aantal in heel de provincie Limburg, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg. “Het is een goede zaak dat de maatregel steeds meer ingang krijgt. Tegelijkertijd leren een aantal recente, tragische gebeurtenissen ons dat een ‘en-en-aanpak’ nodig is. Denk aan de combinatie met een stalkingalarm en de enkelband met slachtofferapplicatie”, zegt Schryvers.

op vijf jaar tijd meer dan verdubbeling in de moeder-babyeenheid van PC Bethanië

In 2023 registreerden de gespecialiseerde moeder-babyeenheden in Zoersel en in Sint-Denijs-Westrem 187 aanmeldingen meer dan in 2022. Dat is een stijging van 32,5%, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister voor welzijn Hilde Crevits. De toename is wellicht mee het effect van een breder verspreide en meer systematische screening en detectie binnen de Vlaamse ziekenhuizen en perinatale netwerkpartners. De wachttijd tussen een aanmelding en de effectieve opstart van een behandeling stijgt echter ook, in het bijzonder voor de thuisbehandeling volgens de info die Schryvers verkreeg. “Het is dus een goede zaak dat minister Crevits extra middelen voorzien om deze modules structureel te versterken”, aldus het parlementslid.

Provincie Antwerpen krijgt 5 nieuwe OverKop-huizen

De provincie Antwerpen krijgt 5 nieuwe OverKop-huizen. Die komen in Geel, Antwerpen-Zuid (2020), Antwerpen-Oost (2140), Boom en Heist-op-den-Berg. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits bekend. Het totaal aantal komt zo op 16. Er zijn vandaag al huizen in Herentals, Antwerpen-Noord, Antwerpen-Centrum, Mortsel, Willebroek, Mechelen, Lier, Zwijndrecht, Kalmthout en Zandhoven. In Turnhout is het OverKop-huis in opbouw. In totaal krijgt Vlaanderen 23 nieuwe OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat voor Antwerpen om een extra investering van 400.000 euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Op bezoek bij VillaMax

VillaMax is een niet-gesubsidieerde organisatie die kosteloze en deugddoende vakanties op maat organiseert voor gezinnen met een ernstig of ongeneeslijk ziek kind. Op 15 februari 2024 gingen Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Nahima Lanjri, federaal volksvertegenwoordiger en Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid er op bezoek.