Fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle: slakkengang gaat verder

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Van de 216 grondinnames die nodig zijn voor de aanleg van een nieuw fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle, waren er op 1 juni van dit jaar 100 waarvoor een akkoord met de eigenaars was bereikt. “Omgerekend  is dat 46 %. Daarmee is nog altijd niet de helft van de noodzakelijke verwervingen gebeurd. Veel te weinig om te mogen hopen op de snelle realisatie van een veilige fietsverbinding”, aldus Vlaams parlementslid Katrien Schryvers die het dossier nauw opvolgt via parlementaire vragen en ook schepen is in Zoersel. Zij sluit zich volmondig aan bij de vraag van de Fietsersbond, die hier vorige week nog actie voor voerde, om vaart te maken in dit dossier. “Onze fietsers verdienen beter”, zo klinkt het.

Op 3 september 2023 voerde de Fietsersbond samen met de gemeenten Zoersel en Malle nog actie om een snellere realisatie te vragen van het al jaren beloofde en geplande nieuwe fietspad langs de Antwerpsesteenweg (N12) tussen Sint-Antonius en Westmalle. Cijfers uit een recent antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die ook schepen is in Zoersel, bewijzen weerom dat het aantal grondinnemingen slechts aan een slakkengangetje toeneemt. “Dat maakt het wel heel moeilijk te geloven dat het fietspad er op redelijke termijn kan komen”, zegt Schryvers teleurgesteld.

Als Vlaams parlementslid volgt Katrien Schryvers het dossier al jaren van nabij op. “Er zijn heel wat mensen die dagelijks tussen de twee dorpen pendelen”, zo vertelt zij, “Denk maar aan de vele scholieren die in Malle schoollopen of Mallenaren die werkzaam zijn in één van de zorgvoorzieningen in Sint-Antonius. Zij zouden dit perfect met de fiets kunnen en zeker ook willen doen, maar het gevaarlijk fietspad langs de Antwerpsesteenweg schrikt begrijpelijkerwijs af. Zo’n gemarkeerde betonstrook aan de rand van de rijweg, want meer is het huidige  ‘fietspad’ niet, is allerminst comfortabel of veilig. Onze fietsers verdienen echt wel beter.”

Geen indicatie over mogelijke start van de werken

Het ontwerpdossier en de onteigeningsplannen voor de aanleg van een nieuw fietspad liggen al heel wat jaren klaar, maar op de effectieve realisatie blijft het wachten, wachten, wachten. Vooraleer de werken kunnen starten, moeten er immers 216 grondinnames gebeuren, veelal van voortuinstroken van woningen langs de N12. Die doelstelling is nog lang niet bereikt.

Uit de info die Schryvers bekwam in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters blijkt dat er op 1 juni van dit jaar in totaal voor 100 innemingen een akkoord was bereikt. Voor 95 daarvan was er ook een akte verleden. Ter vergelijking: op 1 juni 2022 waren er in totaal 91 akkoorden, waarvan voor 76 al een akte was verleden. “Op een jaar tijd zijn er dus welgeteld 9 bijkomende akkoorden gesloten. Aan dit tempo moeten we nog jaren wachten tot er sprake kan zijn van een nieuw en veilig fietspad”, aldus Schryvers. “Op mijn parlementaire vraag antwoordt de minister zelfs expliciet dat omwille van de grote hoeveelheid innemingen die nog gerealiseerd moeten worden, het op dit moment niet mogelijk is om een indicatie te geven over de planning of de start van de werken.”

Oplopende kosten

In totaal betaalde Vlaanderen voor al deze gronddinnames al 3.481.900 euro aan vergoedingen, zo vernam Schryvers nog, en moet er voor de akkoorden waarvoor nog geen akte werd verleden nog 51.000 euro betaald worden. Voor 2023 werd 1.000.000 euro uitgetrokken, maar tussen januari en juni 2023 werd daarvan nog maar 310.650 euro besteed.

“Zo lang het dossier voor het vervolg niet met de nodige spoed wordt benaderd, zijn dat allemaal middelen die niet renderen. Mensen zijn zeker bereid om vaker de fiets te nemen dan de wagen, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat dit veilig kan”, aldus Schryvers, die haar oproep herhaalt om een tandje bij te steken in dit dossier, “Bovendien dreigt door de trage gang van de verwervingen het kostenplaatje voor de effectieve aanleg veel hoger uit te vallen dan wat initieel werd geraamd. De raming dateert van januari 2015 en bedroeg op dat moment 3.393.424, 55 euro. Dit moet tegen de effectieve aanleg natuurlijk geactualiseerd  worden. Dat het dan zal gaan om een verhoging lijdt geen twijfel.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.