Antwerpen meest verkeersonveilige provincie voor – vooral fietsende – schoolkinderen

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vorig jaar gebeurden er in de provincie Antwerpen, tijdens de uren voorafgaand en navolgend op school, maar liefst 652 verkeersongevallen waarbij kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar oud betrokken waren. Dat zijn er bijna 150 meer dan in 2021 en een triest record van de laatste zeven jaar, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. 594 kinderen raakten daarbij gewond en meer dan de helft (54,5%) van hen was onderweg met de fiets. “Vanuit overheden worden mensen aangemoedigd om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken of te voet te gaan, maar dan moet dit wel veilig kunnen gebeuren. Dat het risico voor schoolkinderen om betrokken te geraken bij een ongeval in 2022 zo fel gestegen is, is verontrustend”, vindt Schryvers, “Het blijft echt belangrijk om vanuit Vlaanderen meer werk te maken van veilige fietspaden. Lokaal moet worden ingezet op veilige schoolroutes en sensibilisering van alle weggebruikers.”

Triest record

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Mobiliteit Peeters over het aantal verkeersongevallen tijdens de uren voorafgaand of navolgend op school (maandag t.e.m. vrijdag tussen 7u en 9u, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15u en 18u en woensdag tussen 12u en 13u), waarbij 6- tot 18-jarigen betrokken waren.

Daaruit blijkt dat 2022 een recordjaar was in de provincie Antwerpen. “Andere jaren ligt dit aantal ongevallen rond de 500 en dat zijn er al 500 te veel”, aldus Schryvers, “Maar vorig jaar piekte het aantal ongevallen met schoolgaande kinderen en jongeren in onze provincie tot 652. Dat is toch wel schrikken. De risico’s om bij een ongeval betrokken te raken op weg naar of terug van school, zijn dus toegenomen in plaats van afgenomen.”

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal

512

502

518

500

384

505

652

 Hoewel er overal, behalve in Vlaams-Brabant, een stijging werd geregistreerd, is de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen in de provincie Antwerpen beduidend slechter dan in de andere provincies. In 2022 werden per duizend 6- tot 18-jarige inwoners 2,33 ongevallen met leerplichtige kinderen voor of na school geregistreerd. Dat is meer dan in Oost- en West-Vlaanderen (respectievelijk 1,95 en 1,93 ongevallen per duizend kinderen), Limburg (1,74) en Vlaams-Brabant (1,09), zo bleek nog uit de cijfers die Schryvers verkreeg.

Ook meer gewonden, vooral fietsers

Meer ongevallen, dat betekent helaas ook meer gewonden. Terwijl er in de provincie Antwerpen in 2021 462 kinderen en jongeren in het verkeer gewond raakten tijdens de uren voorafgaand of navolgend aan de school, ging het in 2022 om maar liefst 594 slachtoffers, waaronder 26 zwaargewonden. Gelukkig vielen er vorig jaar geen doden in onze provincie.  

Meer dan de helft van de 594 slachtoffers (324 kinderen of 54,5%) in de provincie Antwerpen verplaatste zich met de fiets. 67 kinderen en jongeren (11,3%) die te voet op weg waren raakten gewond, waarvan 5 ernstig. 130 slachtoffers (21,9) waren betrokken in een ongeval met een bromfiets.

“Elk kind dat betrokken raakt in een ongeval is er één te veel”, vindt Schryvers, “Verkeersveiligheid moet een absolute prioriteit zijn, en dit op alle beleidsniveaus. Zo moet Vlaanderen versneld werk maken meer veilige fietspaden. Weggebruikers moeten ook blijvend worden gesensibiliseerd om voorzichtig te zijn. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar automobilisten, maar ook fietsers en bromfietsers. Alle weggebruikers moeten zich er ook heel bewust van zijn dat op sommige momenten van de dag veel meer jonge kinderen zich in het verkeer begeven. Het uittekenen van en informeren over veilige schoolroutes is ook absoluut een meerwaarde.”

Aanpak knelpunten

“Daarnaast is het de taak van de wegbeheerders om gevaarlijke punten onder handen te nemen om het risico op ongevallen zo klein mogelijk te maken”, zegt Schryvers nog.

Uit het antwoord op de parlementaire vragen van Schryvers blijkt dat van de 205 knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen die in de provincie Antwerpen werden gesignaleerd, er intussen 65 werden uitgevoerd of in uitvoering zijn. Voor 66 knelpunten is de aanpassing in voorbereiding of al gepland. 12 knelpunten worden nog nader onderzocht. Daarnaast zijn er 17 knelpunten waar verdere actie on hold is gezet omdat er bijvoorbeeld geen akkoord is met derden, het initiatief van de gemeente moet komen of er een impact is van andere wegenwerken. De overige 45 knelpunten worden, na overleg met de lokale besturen, niet langer in overweging genomen om aan te passen.

“Ik wil hierbij een oproep doen om verder werk te maken van het oplossen van de gesignaleerde knelpunten. Maar ook kleine ingrepen kunnen al een groot verschil maken”, benadrukt het parlementslid, die ook schepen is in Zoersel, “Zo zijn gemachtigde opzichters die kinderen helpen oversteken van onschatbare waarde. Daarnaast kunnen extra aanduidingen voor oversteekplaatsen, snelheidsbeperking rondom scholen, propere en goed onderhouden fietspaden of het invoeren van school- en fietsstraten de verkeersveiligheid gevoelig verbeteren.”

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.