Antwerpen meest verkeersonveilige provincie voor – vooral fietsende – schoolkinderen

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vorig jaar gebeurden er in de provincie Antwerpen, tijdens de uren voorafgaand en navolgend op school, maar liefst 652 verkeersongevallen waarbij kinderen of jongeren tussen 6 en 18 jaar oud betrokken waren. Dat zijn er bijna 150 meer dan in 2021 en een triest record van de laatste zeven jaar, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. 594 kinderen raakten daarbij gewond en meer dan de helft (54,5%) van hen was onderweg met de fiets. “Vanuit overheden worden mensen aangemoedigd om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken of te voet te gaan, maar dan moet dit wel veilig kunnen gebeuren. Dat het risico voor schoolkinderen om betrokken te geraken bij een ongeval in 2022 zo fel gestegen is, is verontrustend”, vindt Schryvers, “Het blijft echt belangrijk om vanuit Vlaanderen meer werk te maken van veilige fietspaden. Lokaal moet worden ingezet op veilige schoolroutes en sensibilisering van alle weggebruikers.”

Triest record

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers vroeg cijfers op bij Vlaams minister van Mobiliteit Peeters over het aantal verkeersongevallen tijdens de uren voorafgaand of navolgend op school (maandag t.e.m. vrijdag tussen 7u en 9u, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15u en 18u en woensdag tussen 12u en 13u), waarbij 6- tot 18-jarigen betrokken waren.

Daaruit blijkt dat 2022 een recordjaar was in de provincie Antwerpen. “Andere jaren ligt dit aantal ongevallen rond de 500 en dat zijn er al 500 te veel”, aldus Schryvers, “Maar vorig jaar piekte het aantal ongevallen met schoolgaande kinderen en jongeren in onze provincie tot 652. Dat is toch wel schrikken. De risico’s om bij een ongeval betrokken te raken op weg naar of terug van school, zijn dus toegenomen in plaats van afgenomen.”

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal

512

502

518

500

384

505

652

 Hoewel er overal, behalve in Vlaams-Brabant, een stijging werd geregistreerd, is de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen in de provincie Antwerpen beduidend slechter dan in de andere provincies. In 2022 werden per duizend 6- tot 18-jarige inwoners 2,33 ongevallen met leerplichtige kinderen voor of na school geregistreerd. Dat is meer dan in Oost- en West-Vlaanderen (respectievelijk 1,95 en 1,93 ongevallen per duizend kinderen), Limburg (1,74) en Vlaams-Brabant (1,09), zo bleek nog uit de cijfers die Schryvers verkreeg.

Ook meer gewonden, vooral fietsers

Meer ongevallen, dat betekent helaas ook meer gewonden. Terwijl er in de provincie Antwerpen in 2021 462 kinderen en jongeren in het verkeer gewond raakten tijdens de uren voorafgaand of navolgend aan de school, ging het in 2022 om maar liefst 594 slachtoffers, waaronder 26 zwaargewonden. Gelukkig vielen er vorig jaar geen doden in onze provincie.  

Meer dan de helft van de 594 slachtoffers (324 kinderen of 54,5%) in de provincie Antwerpen verplaatste zich met de fiets. 67 kinderen en jongeren (11,3%) die te voet op weg waren raakten gewond, waarvan 5 ernstig. 130 slachtoffers (21,9) waren betrokken in een ongeval met een bromfiets.

“Elk kind dat betrokken raakt in een ongeval is er één te veel”, vindt Schryvers, “Verkeersveiligheid moet een absolute prioriteit zijn, en dit op alle beleidsniveaus. Zo moet Vlaanderen versneld werk maken meer veilige fietspaden. Weggebruikers moeten ook blijvend worden gesensibiliseerd om voorzichtig te zijn. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar automobilisten, maar ook fietsers en bromfietsers. Alle weggebruikers moeten zich er ook heel bewust van zijn dat op sommige momenten van de dag veel meer jonge kinderen zich in het verkeer begeven. Het uittekenen van en informeren over veilige schoolroutes is ook absoluut een meerwaarde.”

Aanpak knelpunten

“Daarnaast is het de taak van de wegbeheerders om gevaarlijke punten onder handen te nemen om het risico op ongevallen zo klein mogelijk te maken”, zegt Schryvers nog.

Uit het antwoord op de parlementaire vragen van Schryvers blijkt dat van de 205 knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen die in de provincie Antwerpen werden gesignaleerd, er intussen 65 werden uitgevoerd of in uitvoering zijn. Voor 66 knelpunten is de aanpassing in voorbereiding of al gepland. 12 knelpunten worden nog nader onderzocht. Daarnaast zijn er 17 knelpunten waar verdere actie on hold is gezet omdat er bijvoorbeeld geen akkoord is met derden, het initiatief van de gemeente moet komen of er een impact is van andere wegenwerken. De overige 45 knelpunten worden, na overleg met de lokale besturen, niet langer in overweging genomen om aan te passen.

“Ik wil hierbij een oproep doen om verder werk te maken van het oplossen van de gesignaleerde knelpunten. Maar ook kleine ingrepen kunnen al een groot verschil maken”, benadrukt het parlementslid, die ook schepen is in Zoersel, “Zo zijn gemachtigde opzichters die kinderen helpen oversteken van onschatbare waarde. Daarnaast kunnen extra aanduidingen voor oversteekplaatsen, snelheidsbeperking rondom scholen, propere en goed onderhouden fietspaden of het invoeren van school- en fietsstraten de verkeersveiligheid gevoelig verbeteren.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.