Minder lang wachten op begeleid bezoek voor kinderen na (v)echtscheiding

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

In een neutrale bezoekruimte kunnen kinderen na een (v)echtscheiding onder begeleiding het contact met één van de ouders heropbouwen. De wachttijd voor het gebruik van zo een neutrale bezoekruimte is de voorbije jaren gedaald van 7 maanden naar 5 maanden. “Maar elke dag wachten is er één te veel. Hoe langer een problematische situatie blijft aanhouden zonder ondersteuning, hoe moeilijker het herstel wordt”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die de cijfers opvroeg. Zij pleit dan ook voor het voorzien van voldoende capaciteit, zodat de wachttijden verder kunnen afnemen.

In drie op de vier scheidingen zijn kinderen betrokken. In de meeste gevallen komen beide partners tot goede afspraken, soms loopt de omgangsregeling tussen ouders of opvoeders en kinderen echter moeilijk, of is er sprake van een breuk. In die gevallen kan de rechter het gezin doorverwijzen naar een neutrale bezoekruimte van een CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk). Gezinnen kunnen ook op vrijwillige basis aankloppen bij zo’n bezoekruimte. In een neutrale bezoekruimte gebeuren de contacten in een onpartijdige setting en kan er gewerkt worden aan het herstellen van de verstandhouding en het uitwerken van een zelfstandige omgangsregeling.

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits blijkt dat jaarlijks in een aanzienlijk aantal dossiers beroep wordt gedaan op de neutrale bezoekruimten. In 2022 waren er iets minder dossiers in behandeling dan in de voorgaande jaren: 648 in totaal, tegenover 700 in 2021. “Daar zijn een aantal verklaringen voor”, weet Schryvers, “Zo geven een aantal CAW’s aan dat vacatures soms moeilijk worden ingevuld en dat medewerkers die door ziekte of zwangerschap langere tijd niet aanwezig zijn, niet vervangen kunnen worden. Daarnaast blijven de gevolgen van de coronacrisis nog voelbaar. Zo gingen verschillende verwijzers er ten onrechte vanuit dat er nog altijd lange wachttijden zijn, zoals ten tijde van COVID het geval was, en werden er dus minder dossiers doorverwezen.”

De dalende trend is niet bij alle CAW’s en overal in dezelfde mate zichtbaar. In de 648 geregistreerde dossiers werden in totaal 2230 kinderen en ouders begeleid. Dat wil zeggen dat zij minstens een kennismakingsgesprek hebben gehad.

 

Aantal dossiers

2019

2020

2021

2022

CAW Antwerpen

56

45

40

55

CAW Boom Mechelen Lier

55

46

47

45

CAW De Kempen

27

24

31

29

CAW Limburg

141

131

147

131

CAW Oost-Vlaanderen

197

170

180

145

CAW Brussel

13

14

25

17

CAW Halle Vilvoorde

56

53

56

55

CAW Oost-Brabant

79

70

69

78

CAW Noord-West-Vlaanderen

33

36

30

29

CAW Zuid-West-Vlaanderen

43

49

45

38

CAW Centraal-West-Vlaanderen

43

39

30

26

Totaal

743

677

700

648

 

 

 

 

 

Aantal cliënten in begeleiding

2375

2202

2365

2230

Aantal minderjarigen in begeleiding

853

810

913

954

Geen zeven maar vijf maanden wachten

Terwijl in 2020 de gemiddelde wachttijd tussen de aanmelding en het eerste bezoek over de verschillende CAW’s nog zeven maanden bedroeg (208 dagen), is die periode elk jaar met een maand verminderd, zo stelt Katrien Schryvers vast. In 2021 moest men immers gemiddeld 6 maanden (183 dagen) wachten. Vorig jaar was die wachttijd verminderd tot iets minder dan vijf maanden (140 dagen). Die daling is merkbaar bij nagenoeg alle CAW’s. “Dat is wellicht te danken aan de implementatie van een gemeenschappelijk draaiboek over de werking van de bezoekruimten, met als doel om de begeleidingen meer te stroomlijnen”, aldus Schryvers.

Gemiddeld aantal dagen tussen 1ste aanmeldingscontact en 1ste bezoek

 

2020

2021

2022

CAW Antwerpen

219

289

225

CAW Boom Mechelen Lier

210

158

111

CAW De Kempen

244

270

147

CAW Limburg

141

107

115

CAW Oost-Vlaanderen

145

158

117

CAW Brussel

353

195

127

CAW Halle Vilvoorde

193

131

153

CAW Oost-Brabant

59

49

58

CAW Noord-West-Vlaanderen

375

302

187

CAW Zuid-West-Vlaanderen

213

197

192

CAW Centraal-West-Vlaanderen

137

157

109

Gemiddeld aantal dagen

208

183

140

“Er blijven grote regionale verschillen. Zo bedroeg de wachttermijn in Antwerpen in 2022 nog 225 dagen of meer dan 7 maanden, terwijl dit in Oost-Brabant ging over 58 dagen of iets minder dan twee maanden.” Tussen het eerste aanmeldcontact en het eerste bezoek zijn er wel verschillende contacten met de cliënten, zoals een intakegesprek met beide ouders en een kennismakingsgesprek met het kind. Tijdens de wachttijd bieden CAW’s vaak ook een groepssessie psycho-educatie aan.

“Het is goed dat er maatregelen worden genomen om de manier van werken tussen de verschillende neutrale bezoekruimtes beter op elkaar af te stemmen. Gezinnen, vaak met jonge kinderen en ouders die het lastig hebben, moeten op dezelfde manier geholpen kunnen worden, ongeacht waar zij zich aanmelden”, zegt Schryvers. “Hoe langer een problematische situatie blijft aanhouden zonder ondersteuning, hoe moeilijker het herstel wordt. Ik blijf pleiten voor voldoende capaciteit en het monitoren van de wachttijden. Daarnaast vraag ik aandacht voor het wegwerken van de regionale verschillen. De betrokken gezinnen moeten erop kunnen rekenen dat ze op redelijke termijn terecht kunnen in een bezoekruimte, en dit ongeacht de plaats waar ze wonen. Ook de doorverwijzers moeten hier van op de hoogte zijn. Het afnemen van de wachttijden is alvast een goede evolutie. Ik hoop dat die zich ook de volgende periode doorzet”, besluit Schryvers.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.