Website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord!’ blijft nieuwe bezoekers trekken

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

In het vijfde bestaansjaar van de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ (mei 2022 – april 2023), zochten 6.728 mensen er naar informatie. Het merendeel daarvan (87%) waren nieuwe bezoekers, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “Dat bewijst dat veel mensen echt wel vragen hebben over het thema”, aldus Schryvers, die blijft wijzen op het belang van zulke laagdrempelige hulpverlening en de bekendmaking ervan.

De website 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord' is te vinden via de portaalsite Zelfmoord 1813 (www.ouders.zelfmoord1813.be/ouders) en werd ontwikkeld door hogeschool Odissee (Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen) binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Wie ernaartoe surft vindt informatie over het herkennen van signalen van zelfdodingsgedachten bij anderen, zoals ouders die zich zorgen maken over hun kind. De site haalt onder meer aan hoe hierover te praten in het gezin en biedt oefeningen aan in opvoedingsondersteuning. Daarnaast zijn er getuigenissen te lezen van ouders in een gelijkaardige situatie. Ook hulpverleners kunnen, ter ondersteuning van de ouders, de website gebruiken.

Op vijf jaar tijd surften al 34.673 mensen naar de website, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers bekwam uit parlementaire vragen. “Zelfs na een duidelijke stijging in het aantal bezoekers tijdens de coronaperiode kende het aantal bezoekers geen terugval”, stelt Schryvers vast. “De grootste piek in het aantal bezoekers voor deze website situeerde zich bij de lancering in mei 2018”, gaat Schryvers verder, “Nadien is er een vrij constant aantal bezoekers, met uitzondering van september 2021, mei 2022 en juli 2022. Dergelijke pieken zijn wellicht te linken aan specifieke communicatie rond de tool, wat bewijst dat informatiecampagnes echt wel werken.”

Tabel: Aantal bezoekers per maand

 

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mrt

April

Totaal

’18-‘19

2984

558

278

266

458

566

577

560

536

593

711

814

8901

’19-‘20

605

519

336

411

531

551

564

518

589

461

406

380

5871

’20-‘21

408

551

309

336

517

596

678

618

633

598

786

571

6601

’21-‘22

663

582

360

375

1012

607

603

437

554

511

480

388

6572

’22-‘23

1200

346

910

321

381

471

537

434

534

519

613

462

6728

Nieuwe bezoekers

“De website slaagt er goed in om nieuwe mensen te bereiken”, weet Schryvers nog, “Voor de volledige periode mei 2018 – april 2023 geldt dat 13,1% van de bezoekers terugkerende bezoekers zijn. Gemiddeld krijgt de website meer dan 18 bezoekers per dag.”

“Heel wat mensen gaan op zoek naar raad wanneer ze bezorgd zijn over iemand die (mogelijk) zelfmoordgedachten heeft. Dat die alertheid er is, is een goede zaak. Via een website als ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ kunnen we deze mensen handvatten aanreiken”, gaat Schryvers verder.  “Dat de bezoekerscijfers ook na de coronacrisis zo hoog blijven, stemt bovendien tot nadenken. Veel mensen blijven kampen met mentale problemen. Het is dus echt heel belangrijk om te blijven inzetten op deze laagdrempelige vorm van ondersteuning én op de bekendmaking ervan.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.