Website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord!’ blijft nieuwe bezoekers trekken

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

In het vijfde bestaansjaar van de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ (mei 2022 – april 2023), zochten 6.728 mensen er naar informatie. Het merendeel daarvan (87%) waren nieuwe bezoekers, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “Dat bewijst dat veel mensen echt wel vragen hebben over het thema”, aldus Schryvers, die blijft wijzen op het belang van zulke laagdrempelige hulpverlening en de bekendmaking ervan.

De website 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord' is te vinden via de portaalsite Zelfmoord 1813 (www.ouders.zelfmoord1813.be/ouders) en werd ontwikkeld door hogeschool Odissee (Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen) binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Wie ernaartoe surft vindt informatie over het herkennen van signalen van zelfdodingsgedachten bij anderen, zoals ouders die zich zorgen maken over hun kind. De site haalt onder meer aan hoe hierover te praten in het gezin en biedt oefeningen aan in opvoedingsondersteuning. Daarnaast zijn er getuigenissen te lezen van ouders in een gelijkaardige situatie. Ook hulpverleners kunnen, ter ondersteuning van de ouders, de website gebruiken.

Op vijf jaar tijd surften al 34.673 mensen naar de website, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers bekwam uit parlementaire vragen. “Zelfs na een duidelijke stijging in het aantal bezoekers tijdens de coronaperiode kende het aantal bezoekers geen terugval”, stelt Schryvers vast. “De grootste piek in het aantal bezoekers voor deze website situeerde zich bij de lancering in mei 2018”, gaat Schryvers verder, “Nadien is er een vrij constant aantal bezoekers, met uitzondering van september 2021, mei 2022 en juli 2022. Dergelijke pieken zijn wellicht te linken aan specifieke communicatie rond de tool, wat bewijst dat informatiecampagnes echt wel werken.”

Tabel: Aantal bezoekers per maand

 

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mrt

April

Totaal

’18-‘19

2984

558

278

266

458

566

577

560

536

593

711

814

8901

’19-‘20

605

519

336

411

531

551

564

518

589

461

406

380

5871

’20-‘21

408

551

309

336

517

596

678

618

633

598

786

571

6601

’21-‘22

663

582

360

375

1012

607

603

437

554

511

480

388

6572

’22-‘23

1200

346

910

321

381

471

537

434

534

519

613

462

6728

Nieuwe bezoekers

“De website slaagt er goed in om nieuwe mensen te bereiken”, weet Schryvers nog, “Voor de volledige periode mei 2018 – april 2023 geldt dat 13,1% van de bezoekers terugkerende bezoekers zijn. Gemiddeld krijgt de website meer dan 18 bezoekers per dag.”

“Heel wat mensen gaan op zoek naar raad wanneer ze bezorgd zijn over iemand die (mogelijk) zelfmoordgedachten heeft. Dat die alertheid er is, is een goede zaak. Via een website als ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ kunnen we deze mensen handvatten aanreiken”, gaat Schryvers verder.  “Dat de bezoekerscijfers ook na de coronacrisis zo hoog blijven, stemt bovendien tot nadenken. Veel mensen blijven kampen met mentale problemen. Het is dus echt heel belangrijk om te blijven inzetten op deze laagdrempelige vorm van ondersteuning én op de bekendmaking ervan.”

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.