Verouderde onteigeningsplannen oorzaak van bijkomende vertraging voor fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Door een noodzakelijke herziening van de onteigeningsplannen heeft het dossier voor de aanleg van een volwaardig en veilig fietspad langs de Antwerpsesteenweg (N12) tussen Sint-Antonius en Westmalle nog maar eens bijkomende vertraging opgelopen, zo vernam Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers. Voor de aanleg zijn 216 grondinnames nodig. De initiële onteigeningsplannen en de hierop gebaseerde raming dateren echter van 2016, waardoor een herziening zich opdrong. “Dat maakt dat zelfs de dossiers van mensen die een deel van hun perceel vrijwillig willen afstaan, blijven aanslepen”, zegt Schryvers.

De gemeenten Malle en Zoersel zijn al jaren vragende partij voor een veilig fietspad langs de N12 (Antwerpsesteenweg) tussen het centrum van Westmalle en Sint-Antonius. In november ll voerden beide gemeenten samen met tal van scholieren nog actie, en in september was er ook nog een actiedag van de Fietsersbond. “Al jaren moeten de fietsers hier over een smalle gemarkeerde betonstrook,” aldus Vlaams parlementslid en Zoersels schepen Katrien Schryvers, die het dossier al jaren van nabij opvolgt, “Van een fietspad kan je hier ternauwernood spreken. Onder meer voor de vele scholieren en personeelsleden van onder meer het AZ Voorkempen in Malle of het PC Bethaniën in Sint-Antonius die met de fiets naar school of naar hun werk rijden zou een volwaardig en veilig fietspad een grote verbetering zijn.”

Voor de aanleg van dit nieuwe fietspad zijn 216 grondverwervingen nodig, voornamelijk stroken uit voortuinen die langs de straat gelegen zijn. Op 1 juni van dit jaar waren er nog maar 95 aktes voor deze grondverwervingen verleden. Er waren toen ook nog 5 akkoorden waarvoor de aktes nog verleden moesten worden, zo bleek eerder uit een parlementaire vraag van Vlaams parlemenslid Katrien Schryvers. 

Verouderde plannen

Uit een nieuwe en recente vraag van Schryvers blijkt dat het feit dat de initiële onteigeningsplannen en de hierop gebaseerde raming dateren van 2016 weer voor bijkomende vertraging heeft gezorgd. “In de afgelopen jaren zijn er langs het tracé wijzigingen gebeurd die een aanpassing van een aantal van de plannen noodzakelijk maakten”, zo vernam Schryvers, “Het gaat om wijzigingen die zijn opgelegd door omgevingsvergunningen, verkaveling van percelen, splitsingen of samenvoegingen van kavels, enzovoort. Ook stonden de plannen niet meer in de juiste lay-out, waardoor bij wijzigingen volgens de huidig geldende procedure ook dit diende aangepast te worden.”

Intussen werd de herziening van de plannen wel afgerond, zo vernam Schryvers nog, maar door de drukte bij de diensten bij het kadaster en bij het studiebureau duurde dat langer dan normaal. “Op deze manier wordt de aanleg van dit fietspad echt een processie van Echternach,” werpt Schryvers op, “Zelfs dossiers van mensen die vrijwillig een akkoord willen maken, net omdat ze de aanleg van een veilig fietspad ook belangrijk vinden, zijn door de verouderde plannen blijven liggen, terwijl dat toch dossiers zijn die relatief snel zouden moeten kunnen afgehandeld worden. Anders gesteld: omdat het dossier al lang aansleept, duurt het nog wat langer. Echt onbegrijpelijk.”

Zitdagen

Op haar vraag hoe het dossier na de actualisatie van de plannen nu zo snel mogelijk kan worden verdergezet, kreeg Schryvers het antwoord van de minister dat het Agentschap Wegen en Verkeer er alles aan doet om de onteigeningen zo snel mogelijk terug op te starten, nu de plannen zijn bijgewerkt. Daarbij wordt ook gedacht aan het organiseren van zitdagen bij de gemeente voor mensen die geïnteresseerd zijn om op het voorstel in te gaan. Op die manier zou de onderhandelaar meerdere dossiers in een beperktere tijd afgehandeld kunnen krijgen. Schryvers hoopt alvast dat in 2024 een doorstart kan worden gemaakt en roept de minister op nu eindelijk de daad bij het woord te voegen: “Mensen zijn zeker bereid om vaker de fiets te nemen dan de wagen, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat dit veilig kan.”

 

Het Nieuwsblad - 2 januari 2024.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.