Nieuw fietspad tussen Oostmalle en Zoersel nog niet voor meteen

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Wie hoopte op een snelle realisatie van een veilig fietspad langs de Lierselei (N14) tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel zal nog meer geduld moeten hebben. In antwoord op een parlementaire vraag vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers dat het departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos verder onderzoek hebben gevraagd  naar mogelijke varianten. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen geen verdere stappen worden gezet voor goedkeuring van de projectnota, noch voor de noodzakelijke verwerving van gronden. “Terwijl iedereen weet hoe noodzakelijk de aanleg van een veilig fietspad is”, zucht Schryvers, “Het is echt hoog tijd dat Vlaanderen van de veiligheid van fietsers een prioriteit maakt. Zeker ook in onze regio zijn er nog diverse fietspaden waarvan het dossier maar blijft aanslepen.”

De aanleg van veilige en comfortabele fietspaden langs de Lierselei (N14) van Oostmalle tot Zoersel is al jaren opgenomen in de planning van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Momenteel is daar enkel een smal en aanliggend dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de rijbaan richting Oostmalle en dat leidt tot gevaarlijke situaties”, aldus Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid en schepen in Zoersel. Recent nog verloor een 17-jarige jongen die met zijn bromfiets op terugweg was van school, er het leven.

Het gaat meer bepaald over het stuk langs de gewestweg tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel. “Voor dit project is al een startnota opgemaakt, maar er zijn nog heel wat zaken die ter discussie staan.”, weet Schryvers.

Aanvankelijk zou de projectnota eind 2022 worden goedgekeurd, maar het gemeentebestuur van Malle vroeg nog aanpassingen voor het stuk ter hoogte van het park De Renesse. “Daarenboven passeert het project ook nog langs een stukje VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) waarvan eind 2022 een aantal arresten hebben aangegeven dat het niet mag worden aangetast”, zo vernam Schryvers nog in antwoord op een parlementaire vraag, “Het departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos hebben daarover verder onderzoek gevraagd. Verschillende varianten zijn mogelijk en zullen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep. Daarna moet de projectnota verder worden aangepast vooraleer deze ter goedkeuring kan worden voorgelegd.”

En het is pas na goedkeuring van de projectnota dat de onteigeningsplannen kunnen worden afgewerkt. Een eerste versie van het onteigeningsplan sprak over 97 grondverwervingen binnen een geraamd budget van 3.500.000 euro. “Maar het is natuurlijk mogelijk dat deze cijfers nog veranderen”, aldus Schryvers, “Alleszins is het zeker dat een nieuw fietspad nog niet voor morgen zal zijn. De urgentie is nochtans hoog.”

Schryvers doet een oproep naar Vlaanderen om meer inspanningen te doen voor de aanleg van veilige fietspaden: “In onze regio staan diverse fietspaden wel op de planning van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar in de praktijk gaan de dossiers tergend traag vooruit.” Naast het fietspad tussen Zoersel en Oostmalle langsheen de N14 verwijst Schryvers daarbij ook naar het al jaren aanslepende dossier voor een vrijliggend fietspad tussen Sint-Antonius en Westmalle. “Het is hoog tijd dat de aanleg van deze fietspaden de prioriteit krijgt die er nodig is” vindt Schryvers, “Vaak ontbreekt het aan mankracht om de dossiers op te maken en de onderhandelingen voor de verwervingen te doen, en aan middelen om nadien de gronden ook effectief aan te kopen en de fietspaden aan te leggen. Om tot resultaten te komen, is inzet op deze diverse facetten dringend nodig!”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.