223 kleuters te lang in kinderopvang

Publicatiedatum

Tags

parlement

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

In september 2022 telden de Vlaamse kinderopvanginitiatieven 223 kindjes ouder dan drie jaar, terwijl kindjes al vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool kunnen gaan. Vaak gaat het om kindjes met een specifiek zorgbehoefte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). In verschillende kinderopvanginitiatieven stokt de uitstroom van kleuters omwille van plaatstekorten in het buitengewoon kleuteronderwijs. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kindjes naar de kleuterschool gaan. Daarvóór gaan heel wat kinderen naar de kinderopvang. Volgens cijfers van het agentschap Opgroeien maakte in september 2022 53,3% van de kinderen die in het Vlaamse Gewest wonen en die tussen 2 maanden en 3 jaar oud zijn, gebruik van formele opvang. In totaal waren er hiervoor 86.320 plaatsen in bestaande kinderopvanginitiatieven, zowel in de gezinsopvang als in de groepsopvang. Het vinden van een beschikbaar plekje is voor veel (aanstaande) ouders een moeilijke zoektocht.

223 kinderen ouder dan 3 jaar in kinderopvang

In het licht daarvan zijn voldoende plaatsen belangrijk, maar ook dat kindjes op de leeftijd van 2,5 of tussen 2,5 en 3 jaar uitstromen naar de kleuterklas.  In september 2022 namen echter ook 223 kindjes ouder dan 3 jaar een plek in in de voorschoolse kinderopvang, zo blijkt uit een parlementaire vraag die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers stelde aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. “In het bijzonder wanneer het gaat over kinderen met specifieke zorgnoden blijkt het soms moeilijk om in te stromen in een school”, aldus Schryvers, “Daardoor blijven kindjes soms ook na de leeftijd van 3 jaar in de kinderopvang.” In september 2022 bleven zo nog 190 kindjes tussen 3 en 4 jaar in een opvanginitiatief voor voorschoolse kinderopvang, naast 25 kindjes tussen 4 en 5 jaar en zelfs 8 kindjes ouder dan vijf jaar.

“De reden waarom er zoveel kindjes ouder dan 3 jaar in de voorschoolse kinderopvang verblijven, verdient verder onderzoek”, aldus Schryvers. “Dat het in de meeste gevallen gaat om kindjes met een specifieke zorgbehoefte doet echter vermoeden dat de uitstroom naar het buitengewoon kleuteronderwijs niet altijd even vlot verloopt.”

Voldoende plaatsen nodig in het buitengewoon onderwijs

“Het kan niet de bedoeling zijn dat de kinderopvang de plaatstekorten binnen het buitengewoon kleuteronderwijs moet opvangen”, gaat het parlementslid verder.“Er zijn heel veel ouders op zoek naar een plaatsje in de kinderopvang, daarom moeten er ook voor zorgen dat er een vlotte uitstroom is. Bovendien is het ook voor de kinderen met een zorgnood belangrijk dat zij op de juiste plek terechtkomen en niet tussen de allerkleinsten moeten blijven bij gebrek aan plaats elders.”

Schryvers doet dan ook een oproep aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om ervoor te zorgen dat alle kinderen die daar nood aan hebben een plek kunnen vinden in het (buitengewoon) kleuteronderwijs.

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.