Eindelijk groen licht voor gebruik busstroken door Diensten voor Aangepast Vervoer

Publicatiedatum

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

Binnenkort zullen de Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV), die mensen vervoeren die minder mobiel zijn, ook gebruik kunnen maken van de busbanen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Peeters. “Eindelijk”, zo reageert Schryvers, “Al sinds 2015 vraag ik om de voertuigen van de DAV ook over de busstroken te laten rijden. Deze diensten brengen mensen die minder mobiel zijn en daardoor geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer of een gewone taxi, van punt A naar punt B. In tegenstelling tot het geregeld openbaar vervoer of taxi’s mochten ze echter geen gebruik maken van de busstroken. Door dit wel toe te laten, verliezen de DAV minder tijd in de file en kunnen ze meer mensen vervoeren.”

“Dat ook mensen met een verminderde mobiliteit zich kunnen verplaatsen, is een essentiële voorwaarde om te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven”, vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “De Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV), zoals Handicar of Rolkar, zijn daarbij niet weg te denken. Dagelijks, en met inzet van vrijwilligers, vervoeren zijn mensen die minder mobiel zijn omwille van bijvoorbeeld een handicap, een ziekte of ouderdom, en geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. De gebruiker reserveert een rit, waarop een aangepast vervoersmiddel, zoals een busje waar een rolstoel makkelijk in en uit kan, op het gewenste tijdstip de reiziger aan de deur ophaalt en vervoert naar de gewenste locatie."

Tot op heden mochten de wagens van de DAV geen gebruik maken van bijzonder overrijdbare beddings of busstroken, terwijl dit wel kon voor taxi’s en voertuigen van het openbaar vervoer of voor schoolvervoer. “Al sinds 2015 pleit ik ervoor om de regelgeving aan te passen, onder meer door tal van parlementaire vragen aan verschillende ministers. De dienstverlening van de DAV is immers te vergelijken met die van een taxi, of te catalogeren als alternatief openbaar vervoer”, aldus Schryvers. Deze legislatuur nam Schryvers het voorstel ook op in een conceptnota die zij indiende over betere mobiliteit voor mensen met een beperking. “Tijdens de hoorzittingen daarover kreeg mijn voorstel over de busstroken heel wat bijval”, vertelt het parlementslid, “Ook het Vlaams parlement schaarde zich erachter via de unanieme goedkeuring van een resolutie van mij waarin ik voorstel opnam.”

Binnenkort zal het nu ook in de praktijk mogelijk worden dat de DAV gebruik maken van de busstroken. Dat vernam Schryvers recent in antwoord op een nieuwe parlementaire vraag aan minister Peeters waarin het parlementslid vroeg naar de uitvoering van dit voorstel in de resolutie. Interpretatie van een recent KB maakt het gebruik van de busstroken door de DAV mogelijk, op voorwaarde dat hiervoor bijkomende signalisatie wordt geplaatst. Die moet niet enkel worden aangebracht op de voertuigen van de DAV zelf, wat in de praktijk meestal al het geval is, maar ook op de busstroken.

Meer mensen helpen

“Door de busstroken ook open te stellen voor de wagens van de DAV, verliezen die veel minder tijd in de file”, duidt Schryvers, “De tijd die ze daardoor besparen kan benut worden om meer mensen met een mobiliteitsvraag te helpen.” Schryvers vraagt de minister dan ook dat de signalisatie op de busstroken op korte termijn wordt geplaatst. “Mobiel zijn is essentieel om kansen te creëren op vlak van opleiding, tewerkstelling en ontspanning. Mobiliteit maakt zo onlosmakelijk deel uit van inclusie. De DAV doen daarin onmisbaar werk. Denk maar aan verplaatsingen naar het ziekenhuis, maar evengoed een familiebezoek of de verplaatsing voor een hobby nemen zij op zich. Ik ben heel tevreden dat na jarenlang aandringen deze diensten eindelijk gebruik zullen kunnen maken van de busstroken. Nu moet er zo snel mogelijk werk gemaakt worden van het aanbrengen van de signalisatie”, besluit Schryvers.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.