Ook sterrenkindjes hebben bestaansrecht

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Kindjes die stil geboren worden, moeten ook geregistreerd kunnen worden, ongeacht de duur van de zwangerschap, vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Op deze Wereldlichtjesdag doet Schryvers dan ook een oproep aan bevoegd Vlaams minister Rutten om alle lokale besturen aan te sporen een sterrenregister te openen. “De registratie van een stilgeboren kindje in een sterrenregister genereert geen juridische of burgerrechtelijke gevolgen, maar kan wel heel belangrijk zijn in het verwerkingsproces van de betrokken ouders”, aldus Schryvers. Het parlementslid pleit daarenboven voor het eenvoudig toekennen van rouwverlof aan alle sterrenouders, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Een zwangerschap is meestal een heuglijke gebeurtenis, maar jammer genoeg loopt het soms ook mis. Zo kan het gebeuren dat een kindje sterft nog voor de zwangerschap voldragen is. Een kindje kan ook levenloos geboren worden of slechts enkele uren of dagen leven. Om al deze kindjes te herdenken is het van 8 tot 15 december Sterrenweek, met op 10 december Wereldlichtjesdag. “Dan steken mensen over de hele wereld om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen.

Erkenning

“Bij de verwerking van zulke traumatische ervaringen, is erkenning essentieel”, weet Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Erkenning van de impact die zo’n gebeurtenis kan hebben, maar ook erkenning van het bestaan van het kindje.” Schryvers nam in het verleden al verscheidene initiatieven omtrent deze thematiek. In april 2020 schreef ze een conceptnota met maatregelen om ouders van stilgeboren kindjes beter te ondersteunen en in december 2021 werd haar resolutie hierover unaniem goedgekeurd in het Vlaams parlement.

In 2015 maakte Schryvers het mogelijk voor ouders van stilgeboren kindjes om hun kindje een laatste rustplaats te geven, ongeacht de duur van de zwangerschap. Voorheen hadden ouders dit recht pas na een zwangerschap van minimum 12 weken.

Registratie

Sterrenkindjes worden niet opgenomen in het geboorteregister en ouders kunnen hen pas een naam geven na een zwangerschap van minstens 140 dagen. “Het feit dat die registratie niet mogelijk is, kan voor sommige ouders aanvoelen alsof hun kindje niet volwaardig wordt erkend”, aldus Schryvers, “En dat maakt het natuurlijk extra moeilijk om met dit verlies om te gaan.”

Daarom startten een aantal lokale besturen, zoals Oostende, Brugge, Gent en Zoersel, waar Schryvers schepen is, met een sterrenregister. “In dit register kunnen ouders stilgeboren kindjes laten registreren, ongeacht de duur van de zwangerschap en ongeacht wanneer het kindje stilgeboren werd”, legt Schryvers uit, “De aangifte is niet verplicht, heeft geen juridische gevolgen en is dus louter symbolisch, maar is voor sommige ouders wel heel belangrijk in het verwerkingsproces. Het feit dat sinds de opening van het register in Zoersel in november er al zes sterrenkindjes zijn in opgenomen, toont dat ook aan. Bij enkele van deze registraties werd de zwangerschap al meer dan 30 jaar geleden verloren. Dat toont aan dat het verlies bij de ouders blijft leven, en dat deze vorm van erkenning ook vele jaren later nog helend kan zijn.”

Een sterrenregister is momenteel een louter autonome beslissing van een gemeentebestuur; er bestaan geen wettelijke of decretale regels rond. In een parlementaire vraag aan bevoegd Vlaams minister Rutten riep Schryvers deze week op om goede praktijken tussen lokale besturen te delen, zodat alle ouders van sterrenkindjes overal dezelfde mogelijkheden tot registratie van hun kindje zouden krijgen. “Belangrijk is dan natuurlijk ook dat ouders van een sterrenkindje voldoende informatie krijgen over het bestaan van het sterrenregister”, benadrukt het parlementslid.

Rouwverlof

Daarnaast is het zo dat wanneer ouders een kindje verliezen voor de termijn van 26 weken zwangerschap, er geen recht is op moederschapsrust of rouwverlof. In antwoord op de vraag van Schryvers bevestigde minister Rutten te onderzoeken hoe aan personeelsleden van de Vlaamse overheid die zwangerschapsverlies meemaken, ook rouwtijd kan worden gegeven. “De toekenning van enkele dagen rouwverlof kan ouders meer gelegenheid geven om te rouwen”, aldus Schryvers, “Bovendien is het een erkenning voor hun verdriet. Ik hoop dat de minister hier effectief verder werk van maakt, en dit zonder ouders daarbij op te zadelen met allerlei administratieve verplichtingen, zoals het aantonen van de duur van de zwangerschap.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.