Opnieuw 4500 afgeschafte busritten tussen Antwerpen en Turnhout in 2022

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

In 2022 werd 4,6% van de voorziene busritten tussen Antwerpen en Turnhout niet gereden. In totaal gaat het om 4507 ritten, een stijging met 174,8 procent tegenover 2021, want toen werden ‘slechts’ 1640 ritten geschrapt. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen aan Vlaams minister voor Mobiliteit. 68% van de geschrapte ritten was te wijten aan het tekort aan personeel. De druk op de arbeidsmarkt geldt natuurlijk voor  verschillende sectoren, maar het is jammer dat reizigers die zelf geen wagen hebben of de auto aan de kant willen laten staan, hierdoor vaak te weinig kunnen rekenen op het openbaar vervoer.

In 2018 werden de buslijnen tussen de stad Antwerpen en een aantal gemeenten in de (Voor)kempen omgevormd. De verschillende varianten werden samengevoegd tot één basislijn 410, die via de N12 Antwerpen met Turnhout verbindt en die rijdt met een verhoogde frequentie. Zo zou er normaal gezien tussen 9 uur en 20 uur elk kwartier (en in de spits nog vaker) een bus 410 moeten rijden. Tussen Antwerpen en Turnhout rijden ook nog een aantal sneldiensten, namelijk bus 415 (via Beerse), bus 416 (via Wechelderzande) en bus 417 (via Zoersel).

“In 2019 waren er veel problemen op die lijnen omwille van een tekort aan chauffeurs”, vertelt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, zelf afkomstig uit Zoersel waar toen veel reizigers soms langer dan een uur aan een halte moesten wachten. “Met het jaar 2020 kunnen we natuurlijk moeilijk vergelijken omwille van de corona-omstandigheden, maar in 2021 leek het probleem toch veel minder ernstig”, stelt Schryvers vast op basis van parlementaire vragen die zij stelde, “Toen waren er nog altijd veel geschrapte ritten, namelijk 1640, maar toch 64% minder dan in 2019. Het is dan ook heel jammer dat er in 2022 opnieuw ruim 4500 ritten niet gereden werden. Op een totaal van 98.422 geplande ritten werd zo maar liefst 4,6% geschrapt.”

Tekort aan chauffeurs

68% van de geschrapte ritten werd veroorzaakt door afwezigheden van of tekorten aan chauffeurs. In 25% van de gevallen reden de bussen niet uit omwille van vakbondsacties.

Het hoogst aantal schrappingen werd vorig jaar genoteerd in september, toen niet minder dan 919 bussen niet reden.  In de periode september – december 2022 kampten de stelplaatsen volgens de minister met hoge ziektecijfers.

Ook in mei en juni werden veel geschrapte ritten geregistreerd, respectievelijk 645 en 617. In die periode lag de oorzaak volgens het antwoord van de minister dan weer in het feit dat tijdens die maanden het aantal chauffeurs in de betrokken stelplaatsen het laagst was. In het algemeen was het vlotter reizen tussen Antwerpen en Turnhout tijdens de eerste maanden van het jaar dan in de tweede helft van het jaar, zo blijkt uit de cijfers.

In het operationeel team waartoe de stelplaatsen die de ritten verzekeren behoren, stroomden in 2022 54 chauffeurs in, maar er vertrokken er 61,8, blijkt nog uit de info die Schryvers bekwam. Het verschil tekende zich vooral af in de eerste maanden van het jaar, nadien tekende zich opnieuw een stijging af. Tegen december 2023 zouden de betrokken stelplaatsen verder moeten groeien tot 329,5 VTE, zo vernam Schryvers nog. Daartoe is een instroom nodig van 46,5 VTE. “Er is dus nog een hele weg te gaan en dat in omstandigheden waarbij er op heel de arbeidsmarkt tekorten zijn”, aldus Schryvers.

“Als parlementslid blijf ik de situatie opvolgen”, gaat Schryvers verder, “Het is goed dat continu werk wordt gemaakt van uitbreiding van het personeelsbestand en van doorgedreven reukruteringsinspanningen. Hierdoor was het chauffeursaantal voor de regio Antwerpen eind vorig jaar weer op een werkbaar niveau aldus de minister. De cijfers tonen aan dat de situatie toch precair blijft. Als we willen dat mensen meer het openbaar vervoer nemen, dan moeten ze daar immers ook op kunnen rekenen.”

 

Dit artikel werd opgenomen op gva.be.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.