Spitsstroken vorig jaar opvallend vaak open wegens verkeerswerken en vakantiedrukte

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vorig jaar werden voor de spitsstrook langs de E313 109 afwijkende openingsmomenten geregistreerd. Dat is ongeveer evenveel als in het jaar voor corona, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. Vaker dan voorheen lagen echter verkeerswerken aan de basis daarvan. De spitsstrook langs de E19 was dan weer veel vaker open dan voor corona. Dat had vooral te maken met vakantiedrukte tijdens de weekends.

Tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing E313-E34 kan het verkeer tijdens drukke momenten over de pechstrook rijden. In normale omstandigheden is de spitsstrook open op weekdagen van 14 uur tot 20 uur. Op vrijdag gaat de spitstrook al open om 12 uur, om zo te zorgen voor een snellere afvoer van het verkeer vanuit Antwerpen.

Sinds de zomer van 2014 is er ook zo’n spitsstrook langs de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job-in-‘t-Goor. “Zulke spitsstroken verhogen de capaciteit van de snelwegen aanzienlijk”, weet Vlaams parlementslid Schryvers die cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) over afwijkende openingstijden.

Wegenwerken E313 en Viaduct van Merksem

Normaal gezien zijn deze spitsstroken zo’n 250 keer per jaar open (5 dagen x 52 weken – 10 feestdagen). Indien de verkeersdrukte of de omstandigheden (ongeval, defect voertuig, weersomstandigheden…) het vereisen, kan het Vlaams Verkeerscentrum de spitsstroken langer of op andere momenten openstellen.

Dat gebeurde in 2022 109 keer voor de spitsstrook langs de E313, zo vernam Schryvers. Tijdens coronajaren 2020 en 2021 werden respectievelijk 35 en 53 afwijkende openingsuren geteld, maar in 2019 stond die teller op 116. “Daarmee zit het aantal afwijkende openstellingen terug op het niveau van voor corona”, zegt het parlementslid, “In 2022 lagen echter wegenwerken vaker aan de oorsprong van deze afwijkingen. Het ging dan om werken aan de E313, maar ook om werken aan het viaduct van Merksem.”

Vorig jaar konden chauffeurs 66 keer de spitsstrook al vroeger dan voorzien gebruiken. Dat was het vaakst te wijten aan algemene drukte (47) of aan file omwille van een ongeval op de R1 of de E313 (9). 10 keer ging de spitsstrook vroeger open omwille van wegenwerken. In 2019 waren wegenwerken daarvan slechts 2 keer de oorzaak.

File omwille van een ongeval (12) en algemene drukte (9) zorgden er vorig jaar ook verschillende keren voor dat de spitsstrook open was op een ander moment dan voorzien. 7 keer gebeurde dat omwille van wegenwerken. In 2019 gebeurde dat maar 3 keer omwille van wegenwerken. 3 keer noopte drukte aan de uitrit van Wommelgem, en dus wellicht in Wijnegem Shop Eat Enjoy, tot het bijkomend openstellen van de spitsstrook, zo vernam Schryvers nog. In 2019 was dat dan weer vaker het geval, nl. 10 keer.

Vakantiedrukte

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij minister van mobiliteit Lydia Peeters blijkt dat de nood om de spitsstrook langsheen de E313 meer te laten gebruiken dan de normale uren veel groter is dan voor de spitsstrook langsheen de E19. Desalniettemin is het aantal afwijkende openstellingen daar sterk toegenomen tegenover het jaar voor corona. “Wat daar opvalt, is dat de keren dat de spitsstrook open was op een ander moment dan voorzien veel hoger lag dan in de voorgaande jaren”, zegt Schryvers, “Slechts 2 keer was dat te wijten aan een ongeval. In de andere gevallen ging het over openstellingen tijdens het weekend ten gevolge van druk vakantieverkeer.”

“De spitsstroken missen hun effect niet, en doen de afvoer van het verkeer vanuit Antwerpen duidelijk vlotter verlopen,” aldus Katrien Schryvers, “De cijfers tonen ook aan dat de stroken niet alleen nuttig zijn voor het normale werk-woonverkeer, maar ook vaak in het weekend het verkeer vlotter laten verlopen.”

 

Dit artikel werd opgenomen op gva.be

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.