Tijdelijk huisverbod steeds meer toegepast

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De Vlaamse justitiehuizen ontvingen in 2022 in totaal 488 opdrachten in het kader van het tijdelijk huisverbod, meer dan het dubbele van de 217 opdrachten in 2020. De provincies Antwerpen en Limburg blijven koploper, met respectievelijk 200 en 111 opdrachten. Maar ook in Brussel (60) en Oost-Vlaanderen (92) wordt het tijdelijk huisverbod steeds vaker opgelegd. In West-Vlaanderen (16) en Vlaams-Brabant (9) blijft de toepassing beperkt. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij justitieminister. Volgens het parlementslid is dit een goede zaak. Dossiers van huiselijk geweld worden zo op een gezinsgerichte manier aangepakt en er gaat ook aandacht naar de opvolging en begeleiding.

Meer dan verdubbeling op twee jaar tijd

Sinds een aantal jaren is het mogelijk dat daders van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod krijgen opgelegd. Sinds 2020 worden deze daders ook opgevolgd door de justitiehuizen. Nadat de Vlaamse justitiehuizen dat eerste jaar in totaal 217 dossiers tijdelijk huisverbod (THV) ontvingen, groeide dat aantal in 2021 al tot 384 dossiers, een stijging met maar liefst 77%. In 2022 steeg het aantal verder door naar 488, zo leidde Vlaams parlementslid Katrien Schryvers af uit parlementaire vragen. “Op 2 jaar tijd is het aantal dossiers dus meer dan verdubbeld. Er is sprake van een stijging van maar liefst 125%. Het tijdelijk huisverbod krijgt dus steeds meer bekendheid. Het wordt meer en meer toegepast en dat is een goede zaak”, aldus het parlementslid. 

Na Antwerpen en Limburg vinden ook Oost-Vlaanderen en Brussel de weg naar tijdelijk huisverbod

Vanaf het moment dat de mogelijkheid voor tijdelijk huisverbod werd gecreëerd, bleken er grote regionale verschillen in de mate waarin de maatregel werd toegepast. Daarbij concentreerde het tijdelijk huisverbod zich voornamelijk in de provincies Antwerpen en Limburg. 

“Antwerpen en Limburg blijven koplopers, maar de cijfers voor 2022 tonen aan dat nu ook in Oost-Vlaanderen en Brussel met respectievelijk 92 en 60 dossiers het tijdelijk huisverbod aan toepassing wint”, gaat Schryvers verder, “De voorbije periode heb ik er herhaaldelijk op aangedrongen om hierrond informatie en goede praktijken te delen. Dat na Antwerpen en Limburg het tijdelijk huisverbod ook in andere regio’s meer en meer wordt toegepast, vind ik alleszins positief.”

Beperkte toepassing in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Ondanks de doorbraak in Oost-Vlaanderen en Brussel, blijkt uit de cijfers die Schryvers ontving ook dat in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant het tijdelijk huisverbod met respectievelijk 16 en 9 dossiers nog maar sporadisch wordt toegepast, en dat moet veranderen, vindt het parlementslid.

“Dat dossiers van huiselijk geweld op een gezinsgerichte manier worden aangepakt en dat er ook aandacht gaat naar de opvolging en begeleiding van de dader, is een goede zaak. Met het tijdelijk huisverbod kunnen slachtoffers van intrafamiliaal geweld en vaak ook kinderen in de woning blijven en kan er gewerkt worden aan een normalisering van de situatie tussen de verschillende partijen. Dat is voor iedereen van groot belang, want zo kan een situatie ook de-escaleren”, aldus Schryvers, “De mate waarin slachtoffers via deze maatregel thuis kunnen blijven en de dader intussen wordt opgevolgd, mag niet afhankelijk zijn van de plaats waar men woont.  Ik blijf dan ook pleiten voor meer bekendmaking van deze mogelijkheid en het delen van goede praktijken in de regio’s waar het nu nog niet echt ingang heeft gevonden.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.