Geef pleegouders altijd het laagste tarief kinderopvang

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Om meer pleegouders te overtuigen een jong pleegkind op te vangen wil Vlaams parlementslid Katrien Schryvers de mogelijkheid om in de kinderopvang een plek te vinden voor een pleegkind verruimen. Concreet stelt ze voor dat pleegouders van jonge pleegkinderen in opvanginitiatieven die niet werken met een inkomenstarief dezelfde lage prijs betalen als pleegouders die een pleegkindje brengen naar een opvanginitiatief dat wel werkt met inkomenstarief. Dit kan door het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor pleegkindjes. Het verlaagt de drempel voor ouders om zich kandidaat te stellen als pleegouders. Het parlementslid diende hierover vandaag een conceptnota in in het Vlaams Parlement.

Opvang voor pleegkinderen

Eind december nog trok Pleegzorg Vlaanderen aan de alarmbel. Minstens 150 baby’s en peuters vinden geen pleeggezin, zo klonk het, en dit omdat pleegouders worden afgeschrikt door de moeilijkheid om een geschikte plek te vinden in de kinderopvang.

“Die moeilijkheid ligt vooral in het feit dat pleegouders niet lang op voorhand een plek kunnen reserveren”, verduidelijkt Vlaams parlementslid Schryvers, “Anders dan bij een zwangerschap weten kandidaat-pleegouders niet precies wanneer er een kindje in hun gezin terecht zal komen en wanneer zij dus een plek in de kinderopvang nodig hebben. Nochtans is ook voor pleegouders kinderopvang van groot belang om hun engagement te kunnen combineren met hun werk.”

Laagst mogelijke tarief in elke kinderopvang

Sinds het nieuwe decreet Pleegzorg betalen pleegouders in de inkomensgerelateerde kinderopvang altijd het laagst mogelijke tarief. In 2023 gaat het om 1,89 euro per opvangdag. “Die regeling voerden we in omdat de kost voor kinderopvang kandidaat-pleegouders ervan weerhield te kiezen voor pleegzorg voor de allerjongsten”, vertelt Schryvers, hoofdindiener van het decreet, “Voorheen werd het tarief voor kinderopvang bepaald op basis van het inkomen van de pleegouders. Dat leidde er zelfs toe dat mensen meer betaalden aan kinderopvang dan de pleegzorgvergoeding die ze ontvingen. Door deze aanpassing zien we dat het aantal jonge kindjes dat in een pleeggezin wordt opgevangen effectief is toegenomen.” Zo betaalden pleegouders in 2015 voor 468 pleegkinderen het laagste tarief in de kinderopvang, terwijl dat in 2021 al was opgelopen tot 776 pleegkinderen. Nu stelt zich echter het probleem van het vinden van kinderopvang op korte termijn.

Wat pleegouders in de inkomensgerelateerde opvang betalen verschilt aanzienlijk van de tarieven in opvanginitiatieven die niet werken met het inkomenstarief. “Het is dan ook begrijpelijk dat pleegouders vooral op zoek zijn naar een plek in de inkomensgerelateerde opvang”, zegt Schryvers, “Die scope beperkt echter hun mogelijkheden om een plaats te vinden. Als we ervoor zorgen dat pleegouders overal hetzelfde lage tarief zouden moeten betalen, krijgen zij veel meer mogelijkheden.”

Participatietoeslag voor kinderopvang

Die gelijkheid wil Schryvers bekomen door de kinderopvangtoeslag voor pleegouders te verhogen, zodat het bedrag dat zij in realiteit betalen overeenkomt met het laagst mogelijke tarief in de inkomensgerelateerde opvang.

De kinderopvangtoeslag of de participatietoeslag voor kinderopvang maakt deel uit van het Groeipakket en bedraagt momenteel 3,43 euro voor een volledige dag in de opvang en de helft daarvan voor een halve dag in de opvang. Die kinderopvangtoeslag is er enkel voor kinderen die een plek hebben in een initiatief waar de prijs niet wordt berekend op het gezinsinkomen.

“In 2021 waren er in Vlaanderen 94.681 kinderopvangplaatsen. Daarvan werkte 76,32 procent met het inkomenstarief, dat zijn 72.260 plaatsen. Dat betekent dat 22.421 plaatsen niet werkten met het inkomenstarief”, vertelt Schryvers, “Het maatschappelijk engagement dat pleegouders opnemen is ontzettend belangrijk. Door de kinderopvangtoeslag voor pleegkinderen te verhogen, zodat de facto de kost voor opvang in de niet-inkomensgerelateerde opvang overeenkomt met het laagst mogelijke tarief, bieden we alle pleegouders die een jong kindje opvangen meer mogelijkheden om een plaats in de kinderopvang te vinden en te genieten van het laagste tarief dat decretaal voorzien is.”

Dat is niet alleen een goede zaak voor de pleegouders, maar zeker en vast ook voor de jonge pleegkinderen”, besluit Schryvers, “Voor hen is de opvang in en de warmte van een gezin immers veelal te verkiezen boven een geïnstitutionaliseerde opvang.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.