Eindelijk stappen naar monitoringssysteem voor studentenkamers

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Het Steunpunt Wonen zal dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de opstart van een monitoringssysteem voor de vraag naar en het aanbod aan studentenkamers, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele. "Eindelijk!", reageert Schryvers, die de vraag naar registratie al lang stelt, “Het is immers enkel als je zicht hebt op het juiste aanbod en de noden die er zijn, dat ook kan worden berekend waar en met hoeveel het aanbod moet toenemen. Enkel zo kunnen de juiste beslissingen hiertoe worden genomen.”

De krapte op de markt van studentenkamers laat zich al geruime tijd voelen en lijkt structureel. Zo zou er tegen 2030 behoefte zijn aan maar liefst 95.000 extra koten in ons land. Dit als gevolg van het toenemend aantal studenten en niet in het minst van internationale studenten.

“Onze jongeren moeten goede kansen op hoger onderwijs hebben, een goede huisvesting hoort daarbij”, vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, “Het is een taakstelling voor Vlaanderen om daarin mee te voorzien. Maar op verschillende parlementaire vragen die ik hierover stelde, zowel aan de minister van wonen als aan de minister voor onderwijs, kreeg ik steevast het antwoord dat er geen precies zicht is op het aantal studentenkamers in de verschillende studentensteden, “De resultaten van een eerdere bevraging door het Agentschap Wonen Vlaanderen daarover werd zelfs niet vrijgegeven omdat de studentensteden en onderwijsinstellingen slechts ruwe schattingen konden geven”, aldus het parlementslid.

We varen dus blind, terwijl er met de regelmaat van de klok berichten zijn over tekorten en het feit dat studenten maar heel moeilijk een betaalbaar kot vinden”, gaat Schryvers verder, “Om te kunnen voldoen aan de vraag en om te weten welke inspanningen dienen te gebeuren, is het vanzelfsprekend essentieel te weten wat de stand van zaken is. Daarom dring ik er al jaren op aan om de vraag en het aanbod aan studentenkoten te registreren.”

In navolging daarvan werd het thema al verschillende keren op de agenda gezet van het Overlegplatform Private Huur – Studentenhuisvesting. Op dit overlegplatform ontmoeten studentensteden en onderwijsinstellingen elkaar om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en zaken aan het beleid te signaleren. Ook binnen de sector werd al meermaals aangekaart dat er geen zicht is op het aantal studentenverblijven, noch op de precieze vraag daartoe. De nood aan een adequaat monitoringssysteem is nu opgenomen in het plan van aanpak inzake studentenhuisvesting dat werd opgemaakt om een aantal knelpunten binnen de studentenhuisvesting te verhelpen, zo vernam Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag.

Meer bepaald zal het Steunpunt Wonen in 2023 een onderzoek uitvoeren naar welke data verzameld dienen te worden en op welke manier die in kaart moeten worden gebracht. “Het is de bedoeling dat de resultaten ertoe leiden dat er zicht komt op het bestaande aanbod aan studentenhuisvesting, maar ook op de vraag daarnaar”, vertelt Schryvers, “Ik ben tevreden dat er eindelijk concrete stappen worden ondernomen op dit vlak. Enkel zo kan becijferd worden in welke mate en waar precies het aanbod moet toenemen. Bovendien kan via de monitoring ook duidelijk worden naar welke soort van studentenhuisvesting het meeste vraag is. Samen met de eerdere toezegging van de minister dat er werk wordt gemaakt van een uniform kwaliteitslabel – iets waar ik ook verschillende jaren op heb aangedrongen – is dit belangrijk in het garanderen van voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor de studenten.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.