Met Annelies en Katrien volop inzetten op veiligheid en welzijn

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De provinciale partijraad van cd&v Antwerpen maakte vanavond de modellijst bekend voor de provincie Antwerpen voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni 2024.  Met Katrien Schryvers als Vlaamse lijsttrekker wordt gekozen voor een rasechte experte op het vlak van welzijn en gezinsbeleid, bij uitstek Vlaamse thema’s. Bovendien kiezen we voor een ervaren parlementslid dat in de lijstjes van hardwerkende parlementairen steevast bovenaan prijkt. Eerder al, werd Annelies Verlinden aangeduid als lijsttrekker voor de federale Kamerlijst. Met deze twee profielen is de keuze voor de Antwerpenaar heel duidelijk: Wie een veilig en zorgzaam beleid wil voor álle Antwerpenaren, of hij nu in Antwerpen stad of de Kempen woont, die heeft maar één keuze en dat zijn Annelies en Katrien.

Schryvers verrichtte als welzijnsspecialiste al een berg werk in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze legislatuur maakte ze ook deel uit van de coronacommissie, van de onderzoekscommissie rond kinderopvang en momenteel van de bijzondere commissie misbruik. Ze is ook al jarenlang een vaste stem in het debat rond het groeipakket voor gezinnen. Naast parlementslid is Katrien Schryvers ook schepen in Zoersel. 

“Katrien Schryvers is een échte experte op vlak van welzijn. Wie het afgelopen weekend de nieuwjaarstoespraak van onze nationale voorzitter Sammy Mahdi aandachtig beluisterd heeft, die weet dat welzijn en families bijzonder belangrijk zijn voor onze partij. Onze keuze voor Katrien past volledig in die lijn. Bovendien is Katrien één van de hardst werkende parlementsleden in Vlaanderen. In de rapporten van kranten prijkt ze steevast bovenaan en wordt ze geprezen voor haar enorme dossierkennis en inzet. Katrien is met haar gedrevenheid en ervaring een ideale trekker van onze Vlaamse lijst. In Antwerpen kiezen we zowel op de Vlaamse als federale lijst voor een mix van ervaring en nieuw gezichten”, verduidelijkt Stijn Coenen, provinciaal voorzitter. 

 

“Of het nu gaat om de kinderopvang, het groeipakket of het evenwicht tussen werk en privé, ik zal de grootste voorvechter zijn voor onze families en mee helpen zorgen dat een volgende Vlaamse regering voldoende aandacht heeft voor het welzijn van alle families in Vlaanderen. Ik ben bijzonder blij dat onze partij van deze thema’s een strijdpunt maakt bij de verkiezingen en ik zal dit met hart en ziel uitdragen in de hele provincie. Onze kandidaten in Antwerpen zijn stuk voor stuk enorm gedreven mensen met het hart én waarden op de juiste plaats. Ze zijn allemaal heel gedreven om hard te werken voor een warm Vlaanderen dat er is voor élke Vlaming”, besluit de Vlaamse lijsttrekker, Katrien Schryvers 

 

Naast een vastberaden keuze voor Katrien Schryvers werden ook de modellijsten door de provinciale partijraad bekrachtigd.  Met Koen Van den Heuvel (2de plaats federaal), Nahima Lanjri (federaal, 1ste opvolger) kiest de partij voor ervaring. Er zijn ook opvallende nieuwkomers die de sprong maken naar het bovenlokale niveau: de jonge burgemeester uit Vosselaar, Gilles Bultinck, Mechels gemeenteraadslid Karl Lauwers (Mechelen) en schepen Caroline Van der Heyden (Lint). Daarnaast zijn we ook trots dat we de ervaren lokale klasbakken Greet De bruyn (burgemeester van Bornem), Dieter Wouters (burgemeester van Wuustwezel) en provincieraadslid en burgemeester van Herentals Mien Van Olmen

 

“Katrien is de best denkbare vertegenwoordiger van het welzijn van onze families. Al jarenlang is zij pleitbezorger voor onze partij voor bijkomende middelen voor onder meer zorgbudgetten, kinderopvang en kindergeld. Met cd&v in een volgende Vlaamse regering wordt er bijkomend geïnvesteerd in onze families. Met Katrien als lijsttrekker, die een bijzonder grote expertise en geloofwaardigheid heeft op vlak van welzijn, laten we zien dat het ons menens is op dit vlak. Ik ben ook bijzonder blij met de keuze van onze provinciale afdeling voor nieuwe en jonge gezichten op de modellijst. Zo wordt ook in Antwerpen de kaart van vernieuwing verder getrokken.”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.   

 

“Met Katrien kiezen we voor iemand met ervaring en een sterk engagement voor een warme samenleving. Met haar gedrevenheid en kennis in onze Vlaamse dossiers vormen we een sterke tandem in onze provincie. Zo bouwen we verder op de fundamenten van jarenlange waardevolle ervaring op zowel lokaal als bovenlokaal niveau, maar krijgen ook jonge talenten kansen”, besluit federaal lijsttrekker en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 

 

 

De Antwerpse partijraad keurde vastberaden de modellijsten goed. 

 

Vlaams Parlement

  1. Katrien Schryvers (Zoersel, 60) 
  2. Gilles Bultinck (Vosselaar, 34) 
  3. Mien Van Olmen (Herentals, 50) 
  4. Greet De Bruyn (Bornem, 55) 

1ste opvolger Dieter Wouters (Wuustwezel, 44) 

2de opvolger Caroline Van der Heyden (Lint, 34) 

 

 

Federaal Parlement

  1. Annelies Verlinden (Schoten, 45) 
  2. Koen Van den Heuvel (Puurs-Sint-Amands, 59) 

1ste opvolger Nahima Lanjri (Antwerpen, 55) 

2de opvolger Karl Lauwers (Mechelen,  34) 

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.