Overleden partners kunnen binnenkort bij elkaar geplaatst worden op een begraafplaats

Publicatiedatum

Tags

afscheid

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Het Vlaams Parlement keurde verscheidene aanpassingen goed aan de regelgeving omtrent begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen Het gaat onder meer over het stopzetten van subsidies voor nieuwe crematoria, over het verlenen van concessies op urnenvelden en de verplichting om die te onderhouden, en over de nieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te laten opnemen dat men zijn lichaam wil laten schenken aan de wetenschap. Mee op initiatief van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers werden er ook nog een aantal bijkomende bepalingen opgenomen. Zo wordt uitdrukkelijk voorzien dat de gemeenteraad kan voorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee begraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kan worden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. Een andere opvallende wijziging geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om toe te laten dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren bij worden geplaatst in het graf van hun baasje.

In het goedgekeurde decreet worden een aantal aanpassingen gedaan aan de bestaande regelgeving rond begraafplaatsen en lijkbezorging. “Onze maatschappij is constant in beweging en zo ook de manier waarop mensen invulling willen geven aan het afscheid en het herinneren van geliefden”, zo klinkt het bij het parlementslid. “Het is dan ook belangrijk dat de regelgeving mee evolueert. Tegemoetkomen aan de wensen van overledenen helpt immers bij het rouwen.”

Lichaam schenken aan de wetenschap

Een aantal van de goedgekeurde wijzigingen vloeien rechtstreeks voort uit de voorstellen die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) eerder al deed in haar conceptnota’s. Het gaat met name over de nieuwe mogelijkheid tot het verlenen van concessies op urnenvelden, en de nieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te kunnen laten opnemen dat men zijn lichaam wil schenken aan de wetenschap.

Overleden partner

Vanuit de meerderheid voegden de parlementsleden nog een extra aanvulling toe op wat men kan opnemen in de laatste wilsbeschikking, “Zo kunnen mensen laten opnemen dat de urne met as van de eerder overleden echtgenoot of persoon met wie men een gezin vormde, samen met hen wordt begraven, bijgezet of uitgestrooid”, legt Schryvers uit, De gemeenteraad kan in dezelfde zin voorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee begraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kan worden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. De gedachte dat het stoffelijk overschot van een geliefde uiteindelijk een gezamenlijke rustplaats kan krijgen met het eigen stoffelijk overschot, kan helend werken.”

Gezelschapsdieren

Diezelfde mogelijkheid wordt ook gecreëerd voor gezelschapsdieren, op voorwaarde dat het dier eerder overleden is én gecremeerd. “Heel wat mensen uiten de wens dat de urne met as van hun overleden gezelschapsdier ook mee zou worden begraven of bijgezet wanneer zij zelf overlijden. We maken nu mogelijk dat de gemeenteraad hier een reglement voor uitwerkt”, aldus Schryvers.  

“Bij dit laatste stellen we wel uitdrukkelijk een aantal randvoorwaarden”, gaat ze verder  “Zo moet de urne met de as van het gezelschapsdier niet biologisch afbreekbaar zijn, zodat asvermenging zeker wordt vermeden, en is het niet toegelaten om de as uit te strooien op de gemeentelijke begraafplaats, ook niet bij latere ontruiming. De begraving of bijzetting van een urne met de as van een gezelschapsdier wordt ook slechts mogelijk als de gemeenteraad voorziet dat ook de urne met as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee wordt begraven of bijgezet.”

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.