Overleden partners kunnen binnenkort bij elkaar geplaatst worden op een begraafplaats

Publicatiedatum

Tags

afscheid

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Het Vlaams Parlement keurde verscheidene aanpassingen goed aan de regelgeving omtrent begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen Het gaat onder meer over het stopzetten van subsidies voor nieuwe crematoria, over het verlenen van concessies op urnenvelden en de verplichting om die te onderhouden, en over de nieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te laten opnemen dat men zijn lichaam wil laten schenken aan de wetenschap. Mee op initiatief van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers werden er ook nog een aantal bijkomende bepalingen opgenomen. Zo wordt uitdrukkelijk voorzien dat de gemeenteraad kan voorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee begraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kan worden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. Een andere opvallende wijziging geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om toe te laten dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren bij worden geplaatst in het graf van hun baasje.

In het goedgekeurde decreet worden een aantal aanpassingen gedaan aan de bestaande regelgeving rond begraafplaatsen en lijkbezorging. “Onze maatschappij is constant in beweging en zo ook de manier waarop mensen invulling willen geven aan het afscheid en het herinneren van geliefden”, zo klinkt het bij het parlementslid. “Het is dan ook belangrijk dat de regelgeving mee evolueert. Tegemoetkomen aan de wensen van overledenen helpt immers bij het rouwen.”

Lichaam schenken aan de wetenschap

Een aantal van de goedgekeurde wijzigingen vloeien rechtstreeks voort uit de voorstellen die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) eerder al deed in haar conceptnota’s. Het gaat met name over de nieuwe mogelijkheid tot het verlenen van concessies op urnenvelden, en de nieuwe mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking te kunnen laten opnemen dat men zijn lichaam wil schenken aan de wetenschap.

Overleden partner

Vanuit de meerderheid voegden de parlementsleden nog een extra aanvulling toe op wat men kan opnemen in de laatste wilsbeschikking, “Zo kunnen mensen laten opnemen dat de urne met as van de eerder overleden echtgenoot of persoon met wie men een gezin vormde, samen met hen wordt begraven, bijgezet of uitgestrooid”, legt Schryvers uit, De gemeenteraad kan in dezelfde zin voorzien dat de urne van as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee begraven kan worden bij de echtgenoot of partner die overlijdt, bijgezet kan worden in een urnenveld of columbarium of samen uitgestrooid kan worden. De gedachte dat het stoffelijk overschot van een geliefde uiteindelijk een gezamenlijke rustplaats kan krijgen met het eigen stoffelijk overschot, kan helend werken.”

Gezelschapsdieren

Diezelfde mogelijkheid wordt ook gecreëerd voor gezelschapsdieren, op voorwaarde dat het dier eerder overleden is én gecremeerd. “Heel wat mensen uiten de wens dat de urne met as van hun overleden gezelschapsdier ook mee zou worden begraven of bijgezet wanneer zij zelf overlijden. We maken nu mogelijk dat de gemeenteraad hier een reglement voor uitwerkt”, aldus Schryvers.  

“Bij dit laatste stellen we wel uitdrukkelijk een aantal randvoorwaarden”, gaat ze verder  “Zo moet de urne met de as van het gezelschapsdier niet biologisch afbreekbaar zijn, zodat asvermenging zeker wordt vermeden, en is het niet toegelaten om de as uit te strooien op de gemeentelijke begraafplaats, ook niet bij latere ontruiming. De begraving of bijzetting van een urne met de as van een gezelschapsdier wordt ook slechts mogelijk als de gemeenteraad voorziet dat ook de urne met as van een eerder overleden echtgenoot of partner mee wordt begraven of bijgezet.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.