Provincie Antwerpen koploper in het aantal tijdelijke huisverboden

Publicatiedatum

Tags

justitie

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Het aantal tijdelijke huisverboden blijft stijgen. Het totaal van 662 dossiers die in 2023 werden aangemeld bij de Vlaamse justitiehuizen betekent een stijging van maar liefst 174 of 35,5% tegenover 2022. Met 264 dossiers of bijna 40% van het totale aantal lag het zwaartepunt van het aantal tijdelijke huisverboden in 2023 opnieuw in provincie Antwerpen. Het justitiehuis Antwerpen nam daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening met maar liefst 191 dossiers, meer zelfs dan het totale aantal in heel de provincie Limburg, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg. “Het is een goede zaak dat de maatregel steeds meer ingang krijgt. Tegelijkertijd leren een aantal recente, tragische gebeurtenissen ons dat een ‘en-en-aanpak’ nodig is. Denk aan de combinatie met een stalkingalarm en de enkelband met slachtofferapplicatie”, zegt Schryvers.

Sinds een aantal jaren kan de rechter aan daders van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod  (THV) opleggen. Sinds 2020 hebben de justitiehuizen de opdracht om deze daders op te volgen. Nadat de Vlaamse justitiehuizen dat eerste jaar in totaal 217 dossiers voor een tijdelijk huisverbod (THV) ontvingen, groeide dat aantal jaar na jaar, tot 662 in 2023, zo blijkt uit vragen die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers stelde aan Vlaams minister voor Justitie Zuhal Demir (N-VA). “De bekendheid en de toepassing van het tijdelijk huisverbod blijft duidelijk toenemen en dat is een goede zaak. Het laat immers toe om een conflict tot rust te laten komen en terug toe te werken naar een meer stabielere situatie”, aldus Schryvers.

Justitiehuis Antwerpen op kop, West-Vlaanderen blijft achter

Al vanaf het moment dat het tijdelijk huisverbod mogelijk werd, bleken er grote regionale verschillen in de toepassing ervan. De maatregel wordt nog altijd het vaakst toegepast in de provincie Antwerpen. Van de 662 dossiers over heel 2023 ontvingen de justitiehuizen in de provincie Antwerpen er maar liefst 264 of niet minder dan 39,9%. Het grootste deel van die dossiers (191) wordt aangemeld bij het justitiehuis van Antwerpen zelf.

De jaarlijkse stijgingen in het aantal dossiers dat de justitieassistenten opvolgen, doen zich voor in nagenoeg elke provincie. Enkel in Brussel werden vorig jaar vier dossiers minder geregistreerd dan in 2022. De gerechtelijke arrondissementen Leuven en die van West-Vlaanderen blijven op het vlak van de tijdelijke huisverboden steevast achterop hinken. Het verschil tussen het aantal dossiers daar en het aantal dossiers in de justitiehuizen elders in Vlaanderen wordt zelfs jaar na jaar groter. “Ik heb er al herhaaldelijk op aangedrongen om informatie en goede praktijken over deze maatregel te delen”, zegt Schryvers, “Het is goed dat het THV steeds meer ingang vindt in verschillende regio’s, maar we moeten er toch voor kunnen zorgen dat iedereen in gelijke mate mee op de kar springt. De mate waarin slachtoffers via deze maatregel thuis kunnen blijven en de dader intussen wordt opgevolgd, mag niet afhankelijk zijn van de plaats waar men woont.”

 

 

THV 2020

THV 2021

THV

2022

THV
2023

2023 t.o.v. 2022

GA Leuven

Justitiehuis Leuven

 

3

9

23

 

Totaal

 

3

9

23

155,6%

GA.Brussel

Justitiehuis Brussel

4

46

60

56

 

Totaal

4

46

60

56

-6,7%

GA.Antwerpen

Justitiehuis Antwerpen

83

134

148

191

 

Justitiehuis Mechelen

16

28

25

41

 

Justitiehuis Turnhout

14

26

27

32

 

Totaal

113

188

200

264

32%

GA.Limburg

Justitiehuis Hasselt

46

54

58

89

 

Justitiehuis Tongeren

43

57

53

86

 

Totaal

89

111

111

157

41,4%

GA.Oost-Vlaanderen

Justitiehuis Gent

2

12

43

49

 

Justitiehuis Oudenaarde

3

2

12

21

 

Justitiehuis Dendermonde

 

17

37

55

 

Totaal

5

31

92

125

35,9%

GA.West-Vlaanderen

Justitiehuis Ieper

2

 

5

3

 

Justitiehuis Kortrijk

4

4

11

10

 

Justitiehuis Veurne

 

1

0

0

 

Justitiehuis Brugge

 

0

0

6

 

Totaal

6

5

16

19

18,8%

Totaal

217

384

488

662

35,7%

 

Vaak verlengingen

Het tijdelijk huisverbod duurt in de regel twee weken, maar het kan verlengd worden tot maximaal 3 maanden. In 2023 werden niet alleen 662 dossiers opgestart, maar ook 624 dossiers afgesloten, waarvan 256 in de provincie Antwerpen. In 469 van die 624 dossiers werd het tijdelijk huisverbod verlengd, zo vernam Schryvers nog. De gemiddelde duur van het tijdelijk huisverbod bedroeg vorig jaar 66 dagen.

Schryvers besluit dat in het tegengaan van intrafamiliaal geweld een 'en-en-aanpak' nodig is. "Een nulrisico bestaat helaas niet, maar we moeten er alles aan doen om de mazen van het net zoveel mogelijk te sluiten. Recente initiatieven - federaal én Vlaams - zoals het mobiel stalkingalarm en de enkelband met slachtofferapplicatie, dienen zo snel mogelijk en maximaal uitgerold te worden”, zegt het parlementslid. Om dit mogelijk te maken moet volgens Schryvers een correcte wettelijke context gecreëerd worden. “En daar stopt het niet. We moeten de mensen op het terrein, denk aan parketten, beter bekend maken met de mogelijkheden. Of en in welke mate je hier beroep op kan doen, mag niet afhangen van de plek waar je woont. Elk slachtoffer verdient maximaal bescherming.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.