Vlaanderen moet dringend werk maken van toegankelijkheid busstroken voor de Diensten voor Aangepast Vervoer

Publicatiedatum

Tags

mobiliteit

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers roept het Agentschap Wegen en Verkeer op om zo snel mogelijk werk te maken van de signalisatie die de Diensten voor Aangepast Vervoer toegang verleent tot de busstroken. “De DAV zijn al heel lang vragende partij om de busstroken te mogen gebruiken. Al jaren dring ik hierop aan. De busstroken kunnen gebruiken betekent immers een grote tijdswinst en dus meer ritten kunnen rijden voor mensen die mindermobiel zijn”, vertelt Schryvers, “Door een recent Koninklijk Besluit werd dat ook effectief mogelijk, tenminste als de nodige signalisatie is voorzien. Onbegrijpelijk dat daar nu mee wordt getalmd.”

De Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV), zoals Handicar of Rolkar, vervoeren mensen die minder mobiel zijn omwille van bijvoorbeeld een handicap, een ziekte of ouderdom, en geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. De gebruiker reserveert een rit, waarop een vrijwilliger in een aangepast vervoersmiddel, zoals een busje waar een rolstoel makkelijk in en uit kan, op het gewenste tijdstip de reiziger aan de deur ophaalt en vervoert naar de gewenste locatie.

Tot voor kort mochten de wagens van de DAV geen gebruik maken van bijzonder overrijdbare beddings of busstroken, terwijl dit wel kon voor taxi’s en voertuigen van het openbaar vervoer of voor schoolvervoer. “Al sinds 2015 pleit ik ervoor om de regelgeving aan te passen. De dienstverlening van de DAV is immers te vergelijken met die van een taxi, of te catalogeren als alternatief openbaar vervoer”, aldus Vlaams parlementslid Katrien Schryvers.

Signalisatie

Recent kwam er dan toch een doorbraak. “In antwoord op een parlementaire vraag kreeg ik het antwoord dat via interpretatie van een recent Koninklijk Besluit het gebruik van de busstroken door de DAV mogelijk werd, op voorwaarde dat hiervoor bijkomende signalisatie is geplaatst”, vervolgt Schryvers, “Die moet niet enkel worden aangebracht op de voertuigen van de DAV zelf, wat in de praktijk meestal al het geval is, maar ook op de busstroken.” Dat antwoord stemde de DAV alvast hoopvol.

In antwoord op een nieuwe parlementaire vraag vernam Schryvers echter dat er nog geen gewestwegen voorzien zijn van de nodige signalisatie. “Dat betekent dus dat de DAV in de praktijk nog altijd mee moeten aanschuiven in de file en zodoende dus minder mensen kunnen vervoeren”, reageert het parlementslid teleurgesteld.

“Erger nog, in haar antwoord stelt minister Peeters dat ‘het Agentschap Wegen en Verkeer er voor open staat om locatiegewijs de aanpassing van de signalisatie te bekijken als er daarvoor vragen zouden zijn.’ Terwijl de DAV al jaren vragende partij  zijn, wordt nu dus blijkbaar verwacht dat de diensten, die vooral draaien op vrijwilligers, ook nog eens zelf initiatief nemen om de locaties aan te geven. Ik vind dit de omgekeerde wereld”, aldus Schryvers, “Het is in de eerste plaats aan Vlaanderen om de dienstverlening voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer evenwaardig te maken aan het reguliere bus- en tramvervoer. Mobiel zijn is immers essentieel om kansen te creëren op vlak van opleiding, tewerkstelling en ontspanning. Mobiliteit maakt zo onlosmakelijk deel uit van inclusie en de DAV doen daarin onmisbaar werk.” Schryvers doet dan ook een dringende oproep aan de bevoegde minister en het Agentschap Wegen en Verkeer om zelf initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat de DAV effectief gebruik kunnen maken van de busstroken. “Op zijn minst moeten de busstroken op de snelwegen op korte termijn van de nodige signalisatie worden voorzien”, besluit Schryvers.  

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.