Stijgend aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op bussen en trams van De Lijn

Publicatiedatum

Tags

mobiliteit

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vorig jaar registreerde De Lijn 109 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v)opvroeg. Opvallend is dat het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag aan haltes sterk daalde, maar dat dit niet geldt voor meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen. Integendeel zelfs, met 85 meldingen werd in 2023 het hoogste cijfer opgetekend van de voorbije vijf jaar. “Er moet werk gemaakt worden van vlotte manieren om meldingen te kunnen doen én van sensibilisering van omstaanders. Alleen zo creëren we veilige omgevingen waarin iedereen met gerust gemoed de bus of tram kan nemen”, zegt Schryvers.

Meer meldingen over grensoverschrijdend gedrag op voertuigen

Na een duidelijke toename van het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn in 2022, registreerde de vervoersmaatschappij vorig jaar ongeveer evenveel meldingen als in 2020. Terwijl in 2022 nog 135 meldingen toekwamen, werd de teller in 2023 afgesloten op 109 meldingen, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg.

Specifieke plaats

2019

2020

2021

2022

2023

Halte

12

25

18

44

20

Voertuig

61

70

66

78

85

Andere: elders op de weg, premetro

11

10

6

13

4

Niet gekend

6

2

0

0

0

Totaal

90

107

90

135

109

 

Het vaakst (85) was er sprake van grensoverschrijdend gedrag op een voertuig van De Lijn. Daar is zelfs sprake van een stijging tegenover 2022 (78), “Terwijl het aantal meldingen over ongewenste situaties aan haltes meer dan halveerde, van 44 in 2022 tot 20 in 2023 en ook het aantal meldingen over situaties die zich voordeden in de premetro daalde van 13 in 2022 naar 4 in 2023, is er wel een stijging te zien van het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen”, aldus Schryvers, “Meer zelfs, in 2023 werd met 85 meldingen over grensoverschrijdend gedrag op voertuigen het hoogste cijfer van de voorbije vijf jaar genoteerd. Een evolutie die echt wel zorgen baart, want mensen moeten zich veilig kunnen voelen op het openbaar vervoer.”

Net zoals in 2022 kwamen in 2023 iets meer dan de helft van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn toe via de politie (61 van de 109 meldingen). De overige meldingen werden rechtstreeks bij De Lijn gedaan. Dat kan onder meer via het verslag van de chauffeur, de dispatching, de controle of de begeleider, of rechtstreeks van een meldingsfiche van een reiziger. Ook derden kunnen een voorval van seksueel grensoverschrijdend gedrag melden.“

Blijven inzetten op sensibiliseren van slachtoffers en omstaanders

“Als mensen slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag of dit bij iemand anders vaststellen, is het heel belangrijk dat zij hier ook effectief melding van maken”, aldus Schryvers, “Zo kunnen de daders worden opgespoord en krijgt De Lijn meer betrouwbare cijfers en informatie over waar en wanneer zich incidenten voordoen. Belangrijk is ook na te gaan wat de oorzaken kunnen zijn van daling aan haltes, terwijl er zich wel een stijging aftekende op voertuigen zelf.”

“Als mensen geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk dat ze op een eenvoudige manier melding kunnen doen”, voegt Schryvers toe. Waar eerst de mogelijkheid van een app werd onderzocht, wordt nu bekeken of er betere manieren zijn om melding te doen wanneer je slachtoffer bent van seksueel geweld. Bedenkingen die werden gemaakt is dat voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag een volledig geautomatiseerd proces niet wenselijk is, omdat conversatie en een menselijke inschatting van de situatie (die elke keer weer anders is) nodig zijn. Bovendien moeten meldingen op elk moment gedaan kunnen worden, dus ook als er storingen zouden zijn op de app. Tenslotte, zo blijkt uit informatie van Katrien Schryvers, is het uiteraard belangrijk dat de meldingen toekomen bij de juiste instanties.

Schryvers hoopt dat er snel werk wordt gemaakt van vlotte manieren om meldingen te kunnen doen, en die idealiter gelijk zijn voor het volledige openbaar vervoer, en dat er verder wordt ingezet op sensibilisering, ook van omstaanders. “Mensen moeten gerust kunnen zijn als ze staan te wachten op de bus of de tram, of wanneer ze zich op een voertuig van het openbaar vervoer bevinden. We weten dat het werkelijke aantal feiten van grensoverschrijdend gedrag hoger ligt dan het aantal meldingen, terwijl seksueel grensoverschrijdend gedrag een grote impact kan hebben op slachtoffers. Daarom moeten we er alles aan doen om dit kwalijke fenomeen een halt toe te roepen. Dat betekent onder meer inzetten op veilige omgevingen, krachtdadig optreden, zorgen dat gemakkelijk melding kan worden gedaan en een appèl doen op iedereen die getuige is van bepaalde verdachte gedragingen”, besluit het parlementslid.

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.