Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Publicatiedatum

Tags

onderwijs

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

De studietoelage van de Vlaamse overheid helpt studenten om de kosten te dragen die gekoppeld zijn aan de studies. Om een toelage te ontvangen moet men voldoen aan een aantal voorwaarden zoals inkomen en gezinssituatie. Jongeren die verder willen studeren, geen beroep kunnen doen op hun ouders en zelf geen of een laag inkomen hebben, kunnen zich ook richten tot het OCMW. Onder een aantal voorwaarden kunnen zij dan, naast hun studietoelage, ook aanspraak maken op een leefloon. Ook hier gelden een aantal voorwaarden met betrekking tot verblijfplaats, nationaliteit, leeftijd, inkomen en werkbereidheid.

1913 studenten meer op vier jaar tijd

Het aantal studenten dat een leefloon en een studietoelage ontvangt, nam de laatste jaren stelselmatig toe van 3,35% van alle toegekende toelages in 2018-2019 tot bijna 6% in 2022-2023, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. Terwijl het in het academiejaar 2018-2019 nog ging om minder dan 2000 studenten, waren dat er het afgelopen academiejaar al 3.720. In absolute aantallen gaat het om een toename van 105,9 procent.

 

Tabel: Aantal goedgekeurde dossiers studietoelage van studenten met een leefloon

Vraag 1 - Meerderjarige studenten met een leefloon die een studietoelage ontvangen

Provincie

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022
(situatie op 8/2/2022)

2022-2023
(Situatie op 17/01/2024)

Antwerpen

497

628

738

846

948

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

271

339

465

562

674

Limburg

115

140

199

214

211

Oost-Vlaanderen

459

563

745

809

886

Vlaams-Brabant

233

313

428

490

539

West-Vlaanderen

189

238

290

350

407

Buiten Vlaanderen of Brussels

19

23

32

49

51

Buiten België of onbekend

24

18

14

4

4

Subtotaal aantal toekenningen met Leefloon

1.807

2.262

2.911

3.324

3.720

Totaal aantal toekenningen

53.911

59.728

62.711

62.766

62.520

% Toekenningen met een leefloon

3,35%

3,79%

4,64%

5,30%

5,95%

 

“De verklaring kunnen we grotendeels vinden in de toename van het aantal jongeren met een leefloon,” verduidelijkt Schryvers, “Daarnaast komen studenten in een graduaatsopleiding sinds 2019-2020 ook in aanmerking voor een studietoelage. In deze groep is de vertegenwoordiging van het aantal meerderjarige studenten met een leefloon zelfs het sterkst (+/- 7%) én kan ook de sterkste jaarlijks stijging worden vastgesteld.”

Jongeren alle kansen geven

“Als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst merk ik ook in mijn eigen gemeente Zoersel dat jongeren tijdens hun studies aankloppen bij het OCMW”, vervolgt Schryvers, “Gezinnen verkeren soms in moeilijke situaties, maar we zien ook dat door bijvoorbeeld gezinsbreuken jongeren met (één van) hun ouders geen contact meer hebben en er dan veel moeilijker beroep op kunnen doen om de nodige financiële ondersteuning te krijgen voor verdere studies. Vanuit het OCMW proberen we hen via een leefloon en de toeleiding naar een studietoelage toch de kans te geven om verder te studeren. Dit geeft immers veel meer kansen voor de toekomst.”

Schryvers doet daarom een oproep naar de OCMW, de universiteiten en de hogescholen om voldoende alert te zijn en studenten proactief te informeren. “Elke jongere heeft evenveel recht op het behalen van een diploma. Voor studenten die het financieel moeilijk hebben, moeten we de drempels om aan te kloppen bij het OCMW wegwerken”, zo besluit ze.

Nieuws

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Vlaams parlement vraagt om de beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten

Naar het toilet moeten gaan is de normaalste zaak van de wereld. Toch ervaren veel Vlamingen vandaag een gebrek aan faciliteiten. Daarom komen de drie Vlaamse meerderheidspartijen op initiatief van Katrien Schryvers (cd&v) met een resolutie. In hun voorstel vragen de parlementsleden om de beschikbaarheid van openbare toegankelijke en goed onderhouden toiletten in Vlaanderen te vergroten en de informatie over die openbare toiletten beter bekend te maken. “Van een gezin met jonge kinderen tot ouderen: naar het toilet kunnen gaan moet een evidentie zijn voor elke Vlaming”, zegt Katrien Schryvers.