Lijsttrekkers Verlinden en Schryvers trappen Antwerpse cd&v-campagne op gang

Publicatiedatum

Tags

welzijn

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Minister Annelies Verlinden (lijsttrekker Kamer) & Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (lijsttrekker Vlaams Parlement) stellen vandaag hun lijsten voor en trappen zo hun Antwerpse campagne voor de verkiezingen van 09 juni af. Deze ochtend vertrokken de cd&v-lijsttrekkers vanuit hun provincie naar het partijhoofdkwartier in Schaarbeek. Met aan boord hun speerpunten voor de aankomende campagne en de inzet van 09 juni: uw welzijn, uw geld en uw veiligheid. Ook op Linkeroever vertrok een bus naar Brussel. cd&v verzamelt er de verzuchtingen van heel Vlaanderen en zet zo meteen haar nationale verkiezingscampagne in.

“Onze regio is één van de belangrijkste economische regio’s van heel Europa. Die welvaart hebben we te danken aan onze ondernemers en onze haven. Maar welvaart heeft ook een keerzijde. Ze trekt criminaliteit aan, in het bijzonder de drugsmaffia. Ze profiteren van de mooie faciliteiten die we hebben. De voorbije jaren heb ik hier hard aan gewerkt.  Nooit eerder hebben we de drugsmaffia zo hard bestreden als vandaag”, aldus Annelies Verlinden. Maar het werk is nog niet af. We moeten verder doen: werken, tot het werkt.”

“Toch baart niet alleen de grote criminaliteit zorgen. Of je nu in de stad of daarbuiten woont, je thuis moet veilig voelen. We moeten onze pleinen, straten en stations veilig houden. Kleine criminaliteit is even hinderlijk als grote”, zegt Verlinden. “Maar om die goed aan te pakken is een trendbreuk met het verleden nodig.”

Als derde vrouw ooit in een rij van 100 ministers van Binnenlandse Zaken kijkt Verlinden dan ook op een bredere manier naar het veiligheidsvraagstuk. “Veiligheid begint met meer preventie. Dat betekent: de politie blijft altijd in de buurt. Letterlijk en figuurlijk. Met investeringen in nabijheidspolitie, wijkinspecteurs en nieuwe veiligheidsfuncties wil ik meer ogen en oren in de buurt, om overlast en criminaliteit te vermijden. Ook moeten er meer middelen naar de brandweer gaan, want een optimaal uitgeruste brandweer kan drama’s voorkomen”.

“Ten tweede moeten we beter zorgen voor slachtoffers en mogelijke slachtoffers van onveiligheid. Dat betekent een veiligere publieke ruimte voor meisjes en vrouwen, dag én nacht. We willen ook de zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld verder uitrollen, en een bredere aanpak van intrafamiliaal geweld. En ten slotte vragen we ook een kindtoets voor wanneer de politie invallen doet in huizen waar kindjes aanwezig zijn.”

“We zijn ambitieus, maar op veiligheid zullen we nooit inboeten”, besluit minister Verlinden. “Met ons bent u in veilige handen”.

Naast het brede veiligheidsverhaal is ook welzijn één van de prioriteiten richting de verkiezingen. Katrien Schryvers: “Kan ik bij een huisarts terecht als ik ziek word? Vind ik in mijn buurt een plekje in de kinderopvang als we aan gezinsuitbreiding willen doen? Zal ik het woonzorgcentrum later nog kunnen betalen? Dat zijn allemaal vragen waar mensen wakker van liggen en een antwoord op willen. Het is aan ons om hen die antwoorden te bieden.”

Woonzorgcentra zijn nergens zo duur als in de provincie Antwerpen. Gemiddeld kost een verblijf er meer dan 2.200 euro per maand. Op 1 mei 2023 bedroeg de gemiddelde dagprijs in onze provincie 74,05 euro. Ter vergelijking: in Limburg was dat 68,06 euro en in West-Vlaanderen 67,94 euro. “Dat is zeer duur, zegt Schryvers, “iedereen verdient het om ouder te worden op een plek waar hij zich veilig voelt en de zorg krijgt die hij nodig heeft, ongeacht hun financiële situatie. Deze legislatuur zijn er grote inspanningen gebeurd met betrekking tot de betaalbaarheid van de woonzorgcentra, maar we moeten hier nog veel verder in gaan. Voor ons is dat heel duidelijk: het welzijn en de zorg van onze ouderen mag nooit afhangen van hun portemonnee.”

Dat de prijzen van woonzorgcentra in onze provincie nog hoger liggen dan in andere provincies heeft ook te maken met de vastgoedprijzen in de provincie. Onroerend goed wordt alsmaar duurder. Dat voelen ook de woonzorgcentra. Zij moeten immers zelf meer investeren om te kunnen bouwen.

Die hoge vastgoedprijzen raken niet alleen de ouderen, ook jongeren worden geconfronteerd met een ontmoedigende realiteit: de droom van het bezitten van een eigen huis lijkt steeds verder buiten hun bereik te raken. Cd&v doet daarom tien voorstellen om een eigen woning haalbaarder te maken voor jonge mensen. Zo moeten meer mensen met een beperkte inbreng opnieuw kunnen lenen aan 100%. Daarnaast willen we meer sociale woonleningen met een lagere rentevoet en moeten er meer woningen met een inkomensgerelateerde aankoop- of huurprijs op de markt komen.

Daarnaast is het tegengaan van het huisartsentekort een absolute topprioriteit voor Schryvers. “Een huisartsentekort is niet enkel een probleem voor vandaag, maar een bedreiging voor een goed functionerende gezondheidszorg van morgen.” Om deze problematiek aan te pakken, lanceerde cd&v al verschillende voorstellen voor buurtpremies, satellietpraktijken en brede huisartsenpraktijken om af te geraken van huisartsarme regio’s. “Daar wil ik me voor blijven inzetten en voor blijven werken. Dat is waarom ik in de politiek ben gestapt: werken. Aan uw welzijn!”, zegt Schryvers.

Sterke lijsten

Over de lijstvorming klinken zowel Verlinden als Schryvers zelfzeker: “De kracht van onze lijsten zit in de kracht van onze mensen. Met 31% lokale mandatarissen doet geen enkele partij beter. We hebben sterke en breed gedragen burgemeesters, maar ook enthousiaste boeren. We hebben heel wat nieuwe gezichten, maar ook mensen die gepokt en gemazeld zijn in de lokale politiek. Kortom, een lijst die even divers en veelzijdig is als de bevolking van onze provincie, en waarmee we dus echt de Antwerpenaar vertegenwoordigen” aldus de trotse lijsttrekkers.

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.