Drukte op uitrit Wommelgem doet spitsstrook vaker opengaan

Publicatiedatum

Tags

mobiliteit

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De openingsmomenten van de spitsstrook langs de E313 weken vorig jaar 96 keer af van de normale, vooropgestelde tijden, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Vaak is de oorzaak de drukte aan afrit Wommelgem.

Tijdens drukke momenten kan het verkeer tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing E313-E34 in Ranst over de pechstrook rijden. Die doet dan dienst als een zogenaamde ‘spitsstrook’.  In normale omstandigheden is die spitsstrook open op weekdagen van 14 uur tot 20 uur. Op vrijdag gaat de spitsstrook al open om 12 uur, om zo te zorgen voor een snellere afvoer van het verkeer vanuit Antwerpen. Indien de verkeersdrukte of de omstandigheden (ongeval, defect voertuig, weersomstandigheden, …) het vereisen, kan het Vlaams Verkeerscentrum de spitsstroken langer of op andere momenten openstellen. Dat gebeurde in 2023 bijna even vaak als in 2022, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, nl. 96 keer ten opzichte van 109 keer in 2022.

Minder algemene drukte, maar meer bezoekers voor Wijnegem Shop Eat Enjoy

Vorig jaar konden chauffeurs 53 keer de spitsstrook al vroeger dan voorzien gebruiken. 37 keer was dat te wijten aan algemene drukte, dat is 10 keer minder dan in 2022 toen de spitsstrook 47 keer vroeger openging omwille van algemene drukte, zo leerde Schryvers uit de cijfers die ze opvroeg. 16 keer ging de spitsstrook vroeger open omwille van drukte naar aanleiding van een ongeval, een defect voertuig of een obstakel op de weg. 1 keer zorgde een ongeval ervoor dat chauffeurs de spitsstrook langer mochten gebruiken.

In 2022 ging de spitsstrook 33 keer open op een ander tijdstip, maar in 2023 was dat 38 keer: 11 keer omwille van algemene drukte, 11 keer na een ongeval, 6 keer omwille van wegenwerken en 2 keer om andere redenen. Terwijl in 2022 de drukte aan uitrit Wommelgem 3 keer zorgde voor extra opening van de spitsstrook, gebeurde dat vorig jaar 8 keer. “Dat heeft dan wellicht veel te maken met het shopping center in Wijnegem”, aldus Schryvers, “De vele bezoekers die dit aantrekt, brengen heel wat verkeer met zich mee, en ook hiervoor kan de spitsstrook op bepaalde momenten helpen tegen grotere filevorming.”

Spitsstrook E313

2019

2020

2021

2022

2023

Te vroeg open

69

24

33

66

53

Te laat open

4

5

1

8

4

Te vroeg dicht

 

1

 

 

 

Te laat dicht

5

1

2

2

1

Open op een ander tijdstip

38

4

17

33

38

TOTAAL

116

35

53

109

96

 

Wel drukker op de E19

Niet alleen op de E313, ook langs de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job-in-‘t-Goor werd een aantal jaren geleden zo’n spitsstrook gecreëerd. Daar steeg het aantal afwijkende openstellingen van 45 in 2022 naar 57 in 2023. Het grootste aandeel daarin vormden de vervroegde openingen ten gevolge van druk verkeer (21 in 2023 ten opzichte van 12 in 2022). De 23 bijkomende openstellingen gebeurden altijd in het weekend. Daarvan waren er 17 te wijten aan druk verkeer, 4 aan een ongeval en 2 aan wegenwerken.

 

Spitsstrook E19

2019

2020

2021

2022

2023

Te vroeg open

13

3

8

16

28

Te laat open

2

3

 

2

5

Te vroeg dicht

 

2

1

2

1

Te laat dicht

2

 

 

4

 

Open op een ander tijdstip

7

1

15

24

23

TOTAAL

24

9

24

45

57

 

“De spitsstroken verhogen de capaciteit van de snelwegen aanzienlijk en doen de afvoer van het verkeer vanuit Antwerpen duidelijk vlotter verlopen, ” aldus Katrien Schryvers, “De cijfers tonen ook aan dat de stroken niet alleen nuttig zijn voor het normale werk-woonverkeer, maar ook vaak in het weekend het verkeer vlotter laten verlopen.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.