verontwaardigd over gebrek aan registratie van grensoverschrijdend gedrag in onderwijs

Publicatiedatum

Tags

gedrag

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Er bestaan geen accurate cijfers over het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in het basis- en secundair onderwijs. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) is ook niet geneigd om daar verandering in te brengen, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op parlementaire vragen. Schryvers is verontwaardigd en roept op om een duidelijk beeld te scheppen van deze problematiek in de onderwijssector. “Dit is de kop in het zand steken, we mogen slachtoffers niet in de steek laten. Alleen via correcte registratie  kunnen we gericht beleid voeren”, vindt Schryvers.

Scholen uit het basis- en secundair onderwijs zijn niet verplicht om te rapporteren aan de onderwijsadministratie over het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er daarover dus geen cijfers bekend zijn. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers vroeg herhaaldelijk aan Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hoe toch werk kan worden gemaakt van een registratie. Iets waar de minister geen oor naar heeft. In antwoord op schriftelijke vragen van Schryvers bevestigt de minister dat hij niet van plan is om gegevens bij scholen op te vragen over het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

Geen duidelijk beeld

Dat vindt Katrien Schryvers opmerkelijk: “Vandaag hebben we geen duidelijk beeld van de problematiek in de basis- en secundaire scholen. Tegelijkertijd weten we dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in de scholen, waarvan zowel leerlingen -vaak minderjarig- als medewerkers slachtoffer kunnen zijn. Wie te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag weet bovendien vaak niet waar dit kan gemeld worden.”

Schryvers, die ook ondervoorzitter is van de Commissie rond seksueel misbruik in het Vlaams Parlement, wijst op het belang van een integriteitsbeleid in scholen. “Terwijl we in de commissie de voorbije periode tal van organisaties en actoren, ook uit de onderwijssector, hebben gehoord en momenteel hard werken aan aanbevelingen, vindt de minister het hebben van een duidelijk beeld over de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs blijkbaar niet belangrijk. Terwijl ook hier meten weten is, en zicht hebben op de situatie mee onderdeel moet zijn van een globaal integriteitsbeleid.”, klaagt het parlementslid aan.

Betrouwbare registratie en gerichte maatregelen

“Het wordt steeds duidelijker hoezeer grensoverschrijdend gedrag verspreid is”, besluit Katrien Schryvers. “De problematiek beperkt zich niet tot één sector, maar doet zich jammer genoeg overal voor, zo werd nog maar eens duidelijk in de Commissie rond seksueel misbruik. Om de omvang ervan te kennen in het onderwijs, zowel tussen personeelsleden als van personeelsleden jegens leerlingen, en tussen leerlingen onderling, is het cruciaal om te voorzien in een betrouwbare registratie. Alleen zo kunnen de meest gerichte maatregelen worden uitgewerkt om slachtoffers te helpen.”

Nieuws

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Vlaams parlement vraagt om de beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten

Naar het toilet moeten gaan is de normaalste zaak van de wereld. Toch ervaren veel Vlamingen vandaag een gebrek aan faciliteiten. Daarom komen de drie Vlaamse meerderheidspartijen op initiatief van Katrien Schryvers (cd&v) met een resolutie. In hun voorstel vragen de parlementsleden om de beschikbaarheid van openbare toegankelijke en goed onderhouden toiletten in Vlaanderen te vergroten en de informatie over die openbare toiletten beter bekend te maken. “Van een gezin met jonge kinderen tot ouderen: naar het toilet kunnen gaan moet een evidentie zijn voor elke Vlaming”, zegt Katrien Schryvers.