Voorkeur voor crematie blijft toenemen - Vraag naar pilootproject resomatie

Publicatiedatum

Tags

afscheid

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

De voorbije 10 jaar steeg het aandeel crematies op het totaal aantal overlijdens van 63,3 procent in 2013 naar 77,8 procent in 2023. Dit blijkt uit informatie die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. “Het aandeel crematies stijgt jaar na jaar en die trend lijkt niet meer te keren. Er is de voorbije 10 jaar een duidelijke mindshift bij de Vlamingen”, zegt Schryvers, die recent ook voorstellen deed over nieuwe manieren van lijkbezorging zoals resomatie of ‘bio-crematie’, en oproept om zo snel mogelijk werk te maken van een proefproject daarrond.

In Vlaanderen heeft men de keuze om het stoffelijk overschot van een overledene ofwel te begraven ofwel te cremeren. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat de voorbije drie jaren nog minder dan een kwart van de overledenen werd begraven, een tendens die in 2023 zelfs nog versterkte. “Vorig jaar werd nog maar na 22,2% van de overlijdens overgegaan tot een begraving”, stelt Schryvers vast, “Een aanzienlijk verschil met 2015, toen het ging om 32,7%.”

 

 

 

Vlaams Gewest

Jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

aantal overlijdens*

61.621

58.852

62.291

60.913

62.530

63.397

62.420

70.919

64.508

67.516

64.659

 

aantal crematies

39.012

39.085

41.935

41.657

43.215

44.547

44.862

52.442

48.622

51.083

50.320

 

Crematiegraad

63,3%

66,4%

67,3%

68,4%

69,1%

70,3%

71,9%

73,9%

75,4%

75,7%

77,8%

 

                           

Bron: Statbel, Overlijdens | Statbel (fgov.be), geraadpleegd op 2 april 2024

 

Meer dan 50.000 crematies

Het aantal crematies lag in 2023 met 50.320 nog altijd boven de 50.000, net als in 2022, maar daalde in totaal met 763. “Dat is niet zo verwonderlijk, want ook het aantal overlijdens in het Vlaams Gewest lag met 64.659 overledenen in 2023 lager dan in 2022, toen er 67.516 mensen stierven”, merkt Schryvers op.

Er zijn echter drie crematoria die het vorig jaar drukker hadden dan het jaar voordien, nl. de crematoria in Aalst (+269 crematies), Hasselt (+240 crematies) en in mindere mate Zemst (+42 crematies). De grootste afname van de bedrijvigheid werd opgetekend in het crematorium van Wilrijk (-403 crematies). Het crematorium in Wilrijk blijft nog altijd wel de meeste crematies van allemaal voor zijn rekening nemen (7.525).

Crematorium

2019

2020

2021

2022

2023

Aalst

2.434

3.396

2.997

3.092

3.361

Brugge

5.889

6.473

5.075

4.696

4.620

Hasselt

3.774

4.285

4.034

4.330

4.570

Holsbeek

4.575

4.648

4.396

4.490

4.336

Kortrijk

3.875

4.708

4.468

4.411

4.255

Lochristi

5.572

6.266

5.569

5.667

5.506

Lommel

1.498

2.015

2.090

2.334

2.141

Sint-Niklaas

3.261

3.680

3.413

3.568

3.411

Turnhout

2.663

3.350

3.183

3.390

3.330

Wilrijk

7.105

8.515

7.646

7.928

7.525

Zemst

4.216

5.106

4.495

4.769

4.811

Oostende

/

/

1.256

2.408

2.454

TOTAAL

44.862

52.442

48.622

51.083

50.320

 

Nieuwe technieken

Recent keurde het Vlaams Parlement een aantal aanpassingen aan de regelgeving met betrekking tot begraafplaatsen en lijkbezorging goed. “Veel van die nieuwigheden had ik al in mijn conceptnota’s voorgesteld in het Vlaams parlement”, benadrukt Schryvers. Zo stelde Schryvers voor om een regelgevend kader te voorzien voor nieuwe vormen van lijkbezorging, zoals resomatie.

Dit is een chemisch proces waarbij het lichaam van de overledene wordt opgelost in een vloeistof. Wat overblijft kan worden vermalen en worden bewaard in een urne. “Ethisch wordt er tegen deze techniek geen bezwaar meer geuit. Uit onderzoek blijkt ook dat het gunstiger is op het vlak van milieu-impact dan crematie of begraving”, weet Schryvers, “Het komt er nu vooral op aan om te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met het effluent van het resomatieproces en dit ook op te nemen in de VLAREM-regelgeving. Een pilootproject kan hier meer duidelijkheid over geven. Ik weet dat verschillende crematoria hier kandidaat voor zijn, en doe dan ook een oproep om hier op korte termijn werk van te maken.”

“Door meer keuzemogelijkheden te geven kunnen mensen het afscheid van een geliefde zo persoonlijk mogelijk invullen. Dit biedt troost in het rouwproces en kan heel helend zijn”, sluit Schryvers af.

Nieuws

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Vlaams parlement vraagt om de beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten

Naar het toilet moeten gaan is de normaalste zaak van de wereld. Toch ervaren veel Vlamingen vandaag een gebrek aan faciliteiten. Daarom komen de drie Vlaamse meerderheidspartijen op initiatief van Katrien Schryvers (cd&v) met een resolutie. In hun voorstel vragen de parlementsleden om de beschikbaarheid van openbare toegankelijke en goed onderhouden toiletten in Vlaanderen te vergroten en de informatie over die openbare toiletten beter bekend te maken. “Van een gezin met jonge kinderen tot ouderen: naar het toilet kunnen gaan moet een evidentie zijn voor elke Vlaming”, zegt Katrien Schryvers.