Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

De hulplijn Stop it Now! met bijbehorende website is actief sinds mei 2017 als preventief luik en als aanvulling op het bestaande therapeutische aanbod voor seksuele daders. De lijn richt zich in het bijzonder naar mensen met pedofiele gevoelens, mensen uit hun sociale omgeving die zich zorgen maken en hulpverleners die met deze problematiek te maken krijgen.

Een derde meer contactnames in 2023

Sinds de opstart tot eind 2023 werd Stop it Now! in totaal 2.422 keer gecontacteerd, hetzij via telefoon, de chat of e-mail. In 2022 namen 356 mensen contact op met de hulplijn, maar in 2023 steeg dat tot 468. Dat is een stijging van 31,5% en net iets meer dan in coronajaar 2020, zo concludeert Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit de gegevens die zij opvroeg. Meer specifiek kwamen er in 2023 bij Stop it Now! 220 telefonische oproepen en 184 e-mails binnen en werden er daarnaast ook 64 chatgesprekken gevoerd.

De website kreeg vorig jaar maar liefst 50.443 kliks. Wellicht zijn dat niet allemaal unieke bezoekers, maar zeker is wel dat de bezoeken aan de website toenemen naar aanleiding van campagnes en mediagebeurtenissen. Vooral campagnes op sociale media genereren meer websitebezoeken.

 

2017 (sinds 19 mei)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal

Totaal

315

447

281

460

410

356

468

2.422

Website

3.343

13.191

35.178

28.980

33.523

31.876

50.443

 

 

Bezorgd over een naaste

Niet alleen mensen die zich ongerust maken over hun eigen gevoelens of gedrag naar minderjarigen kunnen terecht bij Stop it Now!, ook hun naasten kunnen er met vragen en bezorgdheden terecht. Terwijl in 2022 nog 22% van de oproepen kwam van iemand die zich zorgen maakt over iemand in zijn directe omgeving, steeg dit aandeel in 2023 tot 28%, zo blijkt uit de cijfers die Schryvers verkreeg. Daarnaast is er een opvallende stijging in de maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen, zoals onder andere de documentaire ‘Godvergeten’. In 2023 ging het over 18% van de oproepen. Ten gevolge hiervan zijn de vragen van de primaire doelgroep, namelijk diegene zich zorgen maken over zichzelf, in verhouding gedaald, van 52% in 2022 tot 39% in 2023. Net zoals in 2022 was vorig jaar 9% van de oproepen afkomstig van bezorgde professionals.

Gemiste oproepen

In 2023 kon de hulplijn in totaal 577 telefonische oproepen niet beantwoorden. Tot maart was de hulplijn per telefoon te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag, en via chat maar één keer per week. Dankzij extra middelen die minister Crevits vanaf dit jaar elk jaartoekent, is Stop it Now! nu elke weekdag drie uur lang bereikbaar via telefoon én chat.

Volgens Schryvers is het een erg goede zaak dat de minister investeert in Stop It Now! ”Zowel het aantal contactnames en websitebezoeken, als het aantal gemiste oproepen bewijzen dat er echt wel nood is aan deze hulplijn”, aldus Schryvers, “Dat mensen die bezorgd zijn over hun gevoelens gehoord en geholpen kunnen worden, voorkomt ongetwijfeld heel wat leed. Het is ook goed dat mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving, weten waar ze terecht kunnen. De cijfers tonen bovendien aan dat het belangrijk is dat Stop it Now! blijvend inzet op communicatie en bekendmaking, én dat de uitbreiding van de bereikbaarheid een goede zaak is.”

Nieuws

Opnieuw record aan erfbelasting in 2023 in Vlaanderen. Cd&v wil vrijstelling erfbelasting tussen partners omhoog.

In 2023 werd bijna 1,85 miljard euro aan erfbelasting ingekohierd, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v). Dat is zo’n 95 miljoen euro meer dan in 2022 en opnieuw een recordbedrag. “Vergeleken met 2019 werd er in 2023 31,5 procent meer aan erfbelastingen ingekohierd”, aldus Schryvers. Cd&v wil de vrijstelling voor partners de volgende legislatuur verhogen. “Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen hebben immers doorheen de jaren samen als gezin gewerkt en een vermogen opgebouwd. Door het verhogen van de vrijstelling zullen ook mensen die geen gezinswoning meer hebben, niet of alleszins veel minder belast worden wanneer hun partner overlijdt.”

Bijzondere commissie seksueel misbruik komt met 101 aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld te erkennen, helpen én beschermen

De Bijzondere commissie seksueel misbruik komt vandaag met haar aanbevelingen om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen, hun leed te erkennen en preventieve beleidsmaatregelen te nemen. Vooruit, CD&V, N-VA, Groen en Open VLD sloegen daarvoor de handen in elkaar. Met als resultaat 101 sterke aanbevelingen. “We zijn zeer tevreden dat we iets kunnen betekenen op Vlaams niveau voor de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ook dat we een sterk front vormen om samen seksueel geweld te bestrijden. We zijn als commissie zeer dankbaar voor de samenwerking met de verschillende actoren en slachtoffers. Hun verhalen raakten ons allen diep”, Katrien Schryvers (CD&V).

Vlaams parlement vraagt om de beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten

Naar het toilet moeten gaan is de normaalste zaak van de wereld. Toch ervaren veel Vlamingen vandaag een gebrek aan faciliteiten. Daarom komen de drie Vlaamse meerderheidspartijen op initiatief van Katrien Schryvers (cd&v) met een resolutie. In hun voorstel vragen de parlementsleden om de beschikbaarheid van openbare toegankelijke en goed onderhouden toiletten in Vlaanderen te vergroten en de informatie over die openbare toiletten beter bekend te maken. “Van een gezin met jonge kinderen tot ouderen: naar het toilet kunnen gaan moet een evidentie zijn voor elke Vlaming”, zegt Katrien Schryvers.