Schooltoeslag voor bijna 5000 pleegkinderen

Publicatiedatum

Tags

gezin

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

4.965 pleegkinderen krijgen dit schooljaar automatisch een schooltoeslag omdat ze langer dan een jaar in een pleeggezin verblijven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Sinds drie schooljaren wordt die schooltoeslag ook toegekend aan pleegkinderen die doorheen het schooljaar van pleeggezin veranderen. Dat is dit schooljaar het geval voor 305 leerlingen.

Voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer in het eigen gezin kunnen blijven, is pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm. Sinds het decreet Pleegzorg, waarvan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers de hoofdindiener was, krijgen pleegouders heel wat bijkomende ondersteuning. Dat heeft mee gezorgd voor een aanzienlijke stijging van het aantal pleeggezinnen en pleegzorgsituaties de afgelopen jaren.

Zo hebben sinds het schooljaar 2014-2015 alle pleegkinderen en pleeggasten automatisch recht op een volledige schooltoeslag of selectieve participatietoeslag, als het pleegkind of de pleeggast ten minste een jaar in een pleeggezin verblijft. “Studiekosten mogen immers geen beletsel vormen om een engagement voor pleegkinderen op te nemen”, aldus het parlementslid.

Sterkste stijging sinds invoering

Sinds het in werking treden van deze ondersteuningsmaatregel is het aantal pleegkinderen en -gasten die schoollopen in het basis- of secundair onderwijs en voor wie een schooltoeslag of een selectieve participatietoeslag wordt toegekend, gestegen met maar liefst 85,1 procent, nl. van 2.682 in het schooljaar 2014-2015 tot 4.965 in dit schooljaar 2023-2024.

De meeste pleegkinderen die langdurig in een pleeggezin verblijven en daardoor een schooltoeslag krijgen, lopen school in het secundair (2.270) of het lager (1.862) onderwijs.

 

Schooljaar

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

HBO5 Verpleegkunde

Totaal

2014-2015

411

1.125

1.146

 

2682

2015-2016

471

1.280

1.280

 

3031

2016-2017

461

1.284

1.391

 

3136

2017-2018

449

1.306

1.485

 

3240

2018-2019

489

1.437

1.640

 

3566

2019-2020

630

1.529

1.754

 

3913

2020-2021

595

1.496

1.771

 

3862

2021-2022

604

1.602

1.882

 

4.088

2022-2023

715

1.818

2.233

28

4.794

2023-2024

709

1.862

2.270

24

4.965

Toename

72,5%

65,5%

98,1%

 

85,1%

 

Bijkomend 305 pleegkinderen krijgen schooltoeslag dankzij aanpassing decreet

Om er voor te zorgen dat pleegkinderen die in de loop van een jaar van pleeggezin veranderen niet uit de boot vallen, nam Schryvers in 2021 een bijkomend parlementair initiatief, met resultaat, zo blijkt uit de cijfers. “Vroeger was het zo dat het recht op de schooltoeslag verviel als het pleegkind doorheen het jaar van pleeggezin veranderde”, legt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit, “Op mijn initiatief is sinds schooljaar 2021-2022 het recht op de selectieve participatietoeslag ook gegarandeerd wanneer een pleegkind in de loop van het schooljaar van pleeggezin verandert, maar de pleegzorg in totaal wel minstens een jaar duurt.”

Dankzij deze aanpassing ontvangen dit schooljaar maar liefst 305 pleegkinderen een schooltoeslag, terwijl ze die eerder niet zouden hebben ontvangen. “De cijfers bewijzen dat een kleine ingreep in de regelgeving wel degelijk een verschil kan maken. In casu betekent dit een daadwerkelijk verschil voor al deze pleegkinderen en de gezinnen waarin ze worden opgevangen. In totaal zorgde deze aanpassing sedert de invoering al voor een schooltoeslag voor 908 pleegkinderen extra”, concludeert Schryvers tevreden, “En dat is meer dan terecht. Mensen die als pleeggezin hun huis en hun hart openstellen voor kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties verdienen niet enkel veel respect, maar ook concrete ondersteuning.”

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.