Schooltoeslag voor bijna 5000 pleegkinderen

Publicatiedatum

Tags

gezin

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

4.965 pleegkinderen krijgen dit schooljaar automatisch een schooltoeslag omdat ze langer dan een jaar in een pleeggezin verblijven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Sinds drie schooljaren wordt die schooltoeslag ook toegekend aan pleegkinderen die doorheen het schooljaar van pleeggezin veranderen. Dat is dit schooljaar het geval voor 305 leerlingen.

Voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer in het eigen gezin kunnen blijven, is pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm. Sinds het decreet Pleegzorg, waarvan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers de hoofdindiener was, krijgen pleegouders heel wat bijkomende ondersteuning. Dat heeft mee gezorgd voor een aanzienlijke stijging van het aantal pleeggezinnen en pleegzorgsituaties de afgelopen jaren.

Zo hebben sinds het schooljaar 2014-2015 alle pleegkinderen en pleeggasten automatisch recht op een volledige schooltoeslag of selectieve participatietoeslag, als het pleegkind of de pleeggast ten minste een jaar in een pleeggezin verblijft. “Studiekosten mogen immers geen beletsel vormen om een engagement voor pleegkinderen op te nemen”, aldus het parlementslid.

Sterkste stijging sinds invoering

Sinds het in werking treden van deze ondersteuningsmaatregel is het aantal pleegkinderen en -gasten die schoollopen in het basis- of secundair onderwijs en voor wie een schooltoeslag of een selectieve participatietoeslag wordt toegekend, gestegen met maar liefst 85,1 procent, nl. van 2.682 in het schooljaar 2014-2015 tot 4.965 in dit schooljaar 2023-2024.

De meeste pleegkinderen die langdurig in een pleeggezin verblijven en daardoor een schooltoeslag krijgen, lopen school in het secundair (2.270) of het lager (1.862) onderwijs.

 

Schooljaar

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

HBO5 Verpleegkunde

Totaal

2014-2015

411

1.125

1.146

 

2682

2015-2016

471

1.280

1.280

 

3031

2016-2017

461

1.284

1.391

 

3136

2017-2018

449

1.306

1.485

 

3240

2018-2019

489

1.437

1.640

 

3566

2019-2020

630

1.529

1.754

 

3913

2020-2021

595

1.496

1.771

 

3862

2021-2022

604

1.602

1.882

 

4.088

2022-2023

715

1.818

2.233

28

4.794

2023-2024

709

1.862

2.270

24

4.965

Toename

72,5%

65,5%

98,1%

 

85,1%

 

Bijkomend 305 pleegkinderen krijgen schooltoeslag dankzij aanpassing decreet

Om er voor te zorgen dat pleegkinderen die in de loop van een jaar van pleeggezin veranderen niet uit de boot vallen, nam Schryvers in 2021 een bijkomend parlementair initiatief, met resultaat, zo blijkt uit de cijfers. “Vroeger was het zo dat het recht op de schooltoeslag verviel als het pleegkind doorheen het jaar van pleeggezin veranderde”, legt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit, “Op mijn initiatief is sinds schooljaar 2021-2022 het recht op de selectieve participatietoeslag ook gegarandeerd wanneer een pleegkind in de loop van het schooljaar van pleeggezin verandert, maar de pleegzorg in totaal wel minstens een jaar duurt.”

Dankzij deze aanpassing ontvangen dit schooljaar maar liefst 305 pleegkinderen een schooltoeslag, terwijl ze die eerder niet zouden hebben ontvangen. “De cijfers bewijzen dat een kleine ingreep in de regelgeving wel degelijk een verschil kan maken. In casu betekent dit een daadwerkelijk verschil voor al deze pleegkinderen en de gezinnen waarin ze worden opgevangen. In totaal zorgde deze aanpassing sedert de invoering al voor een schooltoeslag voor 908 pleegkinderen extra”, concludeert Schryvers tevreden, “En dat is meer dan terecht. Mensen die als pleeggezin hun huis en hun hart openstellen voor kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties verdienen niet enkel veel respect, maar ook concrete ondersteuning.”

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.