Elke dag 7 nieuwe enkelbanden in de provincie Antwerpen

Publicatiedatum

Tags

justitie

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

In 2023 kregen 6.767 mensen een enkelband, dat zijn er heel wat meer dan in 2022 toen 5.174 nieuwe personen onder elektronisch toezicht werden geplaatst. Meer dan een derde van de in 2023 aangesloten enkelbanden (37,5%) werd aangegespt in de provincie Antwerpen. Met 2537 nieuwe mandaten in totaal, werden in onze provincie vorig jaar gemiddeld zeven enkelbanden per dag aangesloten. “Wie een misdrijf pleegt moet gestraft worden. Die straffen moeten ook effectief worden uitgevoerd, dat gaat over de geloofwaardigheid van justitie. De enkelband speelt hierbij een cruciale rol”, duidt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v), die de cijfers opvroeg.

Elektronisch toezicht

Een rechter kan elektronisch toezicht opleggen aan een verdachte die in voorlopige hechtenis is geplaatst of aan iemand die veroordeeld is voor een misdrijf. In dat laatste geval kan het elektronisch toezicht de uitgesproken straf zijn, maar het kan ook de vervanging zijn van een gevangenisstraf. Personen die onder elektronisch toezicht staan, moeten zich houden aan een bepaald uurrooster en mogen hun huis slechts verlaten onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld om te gaan werken. Wie die voorwaarden schendt, kan alsnog in de gevangenis belanden.

Vooral in de provincie Antwerpen

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers aan minister Demir blijkt dat het aantal justitiabelen met een enkelband in stijgende lijn gaat. Terwijl op 1 januari 2019 1039 mensen een enkelband van de afdeling Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) droegen, was dat op 1 december 2023 opgelopen tot 1779.

Vorig jaar kregen in totaal 6.767 justitiabelen een enkelband aangegespt, zo vernam Schryvers. Er zijn evenwel grote verschillen tussen de provincies op te merken. Meer dan een derde van de enkelbanden (37,5%) werd immers toebedeeld aan een persoon in de provincie Antwerpen. “In onze provincie werden in 2023 2537 enkelbanden aangesloten, dat is maar liefst 7 per dag.”, aldus Schryvers. Dat is een groot verschil met de andere provincies. Zo werd 23,3% van de in 2023 aangesloten enkelbanden geregistreerd in Oost-Vlaanderen, 13,9% in Limburg, 13,8% in West-Vlaanderen, 8,4% in Vlaams-Brabant en 3,1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vorig jaar mochten ook 7.967 justitiabelen hun enkelband weer inleveren. Dat aantal ligt hoger dan het aantal aansluitingen in 2023, aangezien er ook langer lopende dossiers werden afgesloten. Ook hier lag met 2968 beëindigde situaties van elektronisch toezicht (37,3%) het zwaartepunt in de provincie Antwerpen.

“Vandaag zitten de gevangenissen overvol, maar dit mag in geen geval betekenen dat straffen niet effectief uitgevoerd worden. Wie een misdrijf pleegt moet gestraft worden. Dat gaat over de geloofwaardigheid van justitie en over een rechtvaardige samenleving. De enkelband speelt hierbij een cruciale rol”, besluit Schryvers.

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.