Nieuws

CD&V wil organisatoren van groepsopvang op bepaalde momenten meer kindjes laten opvangen dan het aantal waarvoor ze vergund…

Lees meer

Sinds mei 2017 kan de huisarts zijn patiënten doorverwijzen naar een beweegcoach die tips geeft over hoe men meer beweging kan…

Lees meer

Recent vierde woonzorgcentrum De Buurt in de Smissestraat in Zoersel zijn vijfde verjaardag. In die vijf jaar kregen hier al…

Lees meer

Neutrale bezoekruimtes moeten meer bekendheid krijgen in het ondersteuningsaanbod van partners die uit elkaar gaan,  vindt…

Lees meer

Een overlijden is niet enkel een emotionele gebeurtenis, het brengt ook heel wat administratie met zich mee. Zo gebeurt het dat…

Lees meer

Vanaf 1 januari 2019 wordt het pleegouderverlof ingevoerd voor werknemers in de privésector en contractuele personeelsleden van…

Lees meer

Cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp krijgen een vaste plaats in het welzijnsbeleid. Met een voorstel van decreet dat…

Lees meer

Nog enkele weken en het is weer kerstmis. Voor de meeste mensen een periode van feesten en lekker eten, en het mag dan al eens…

Lees meer

Op 9 november ll. organiseerde Vrouw & Maatschappij haar jaarlijkse witte lintjesactie. Deze keer stond die in het teken van de…

Lees meer

Rond 1 november herdenken we traditioneel onze overleden vrienden en familie: mensen brengen een bezoek aan begraafplaatsen,…

Lees meer

De jeugdrechtbank zou voor zeer kwetsbare jongeren of jongvolwassenen, onder welomschreven voorwaarden, voortgezette…

Lees meer

CD&V wil dat er in Vlaanderen een afstammingscentrum met een daaraan gekoppelde DNA-databank wordt opgericht. Bij dit centrum…

Lees meer