Nieuws

In 2015 werden in de gemeenschapsinstellingen 134 isolaties geregistreerd naar aanleiding van ‘zelfbescherming’. Dat blijkt uit…

Lees meer

In 2016 werden meer dan twee derden van de overledenen gecremeerd in plaats van begraven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams…

Lees meer

Wie het financieel moeilijk heeft en zijn kind naar een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage…

Lees meer

Binnen de Vlaamse administratie gaat ook expliciet aandacht naar de gezondheid, en meer in het bijzonder de mate van beweging,…

Lees meer

Meer dan 1400 baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte vonden in 2015 een plaats binnen de vergunde kinderopvang voor…

Lees meer

Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens stellen voor bij het overlijden van een huurder die een…

Lees meer

Wie zich kandidaat wil stellen voor de huur van een sociale woning moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of…

Lees meer

Als een jongere, een ouder of een andere betrokkene een klacht heeft over de hulpverlening georganiseerd door Jongerenwelzijn,…

Lees meer

De ‘nieuwkomerstaks’ is een obstakel voor pan-Europese en mondiale uitwisselingsprogramma’s, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger…

Lees meer

Wie onder elektronisch toezicht staat, heeft de mogelijkheid te werken, werk te zoeken of een andere nuttige dagbesteding uit te…

Lees meer

Zo’n 300 minderjarige vluchtelingen werden vorig jaar begeleid door de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt…

Lees meer

Het aantal aanvragen voor kraamzorg bedroeg in de eerste helft van 2016 al twee derde van het totaal aantal aanvragen van het…

Lees meer